Advertisement

NYELVTECHNOLÓGIA MAGYARUL

 • Simon Eszter
 • Lendvai Piroska
 • Németh Géza
 • Olaszy Gábor
 • Vicsi Klára
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 6)

Abstract

A nyelvtechnológiai rendszerek olyan szoftverek, amelyek kifejezetten a természetes emberi nyelv feldolgozására lettek specializálva. Ezért ezeket a technológiákat összefoglaló névvel természetesnyelv-feldolgozásnak is szokták nevezni. Az emberi nyelv előfordul beszélt és írott változatban is. Míg a beszéd a legősibb és legtermészetesebb módja az emberi kommunikációnak, a komplex információ, így az emberi tudás nagy része általában írott formában létezik. A beszéd- és a nyelvtechnológia az emberi kommunikációnak ezt a két különböző formáját dolgozza fel, illetve állítja elő, és mindkettőhöz használ szótárakat, nyelvtani szabályokat és szemantikát. Vagyis a nyelvtechnológia a tudásreprezentáció különféle formáit használja, amelyek függetlenek lehetnek a nyelvet közvetítő médiumtól (beszéd vagy szöveg).

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Spelling Checker 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Simon Eszter
  • 1
 • Lendvai Piroska
  • 1
 • Németh Géza
  • 2
 • Olaszy Gábor
  • 2
 • Vicsi Klára
  • 2
 1. 1.MTA Nyelvtudományi IntézetBudapestHungary
 2. 2.BMEBudapestHungary

Personalised recommendations