Advertisement

Ohrozenie Našich Jazykov: Výzva Pre Jazykové Technológie

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 5)

Abstract

V poslednej dekáde sme svedkami digitálnej revolúcie, ktorá má značný vplyv na komunikáciu a spoločnosť. Nedávne pokroky v digitálnych a sieťových komunikačných technológiách sa niekedy prirovnávajú ku Gutenbergovmu vynájdeniu kníhtlače.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations