Advertisement

HÆTTUR SEM STEÐJA AÐ TUNGUMÁLINU: ÖGRUN FYRIR MÁLTÆKNI

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Við verðum um þessar mundir vitni að stafrænni byltingu sem hefur gífurleg áhrif á samskipti og samfélag. Nýleg þróun í stafrænni upplýsinga- og samskiptatækni er stundum borin saman við það þegar Gutenberg fann upp prentverkið. Hvað getur sú samlíking sagt okkur um framtíð evrópsks upplýsingasamfélags og sérstaklega tungumála okkar?

Keywords

Computational Linguistic Language Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations