Advertisement

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing

  • Herbert Voigt
  • Ratko Magjarević

Abstract

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing (EBMÜ) moodustati 1994 aastal ja ta ühendab nii insenere kui füüsikuid. Väikestes riikides, nagu Eesti, ei ole otstarbekas eraldada biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialasid ega nende koolitust, kuna vastavate spetsialistide tööturg on nii kitsastes valdkondades piiratud. Tänasel päeval on ähingul 60 liiget.

Keywords

Biological Engineer Medical Physic International Federation National Engineer European Federation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Dept. of Biomedical Engineering Boston UniversityBostonUSA
  2. 2.Faculty of Electrical Engineering and Computing University of ZagrebZagrebCroatia

Personalised recommendations