Advertisement

De ‘Belgian Society for Medical and Biological Engineering and Computing’

  • Herbert Voigt
  • Ratko Magjarević

Abstract

Onze vereniging werd in 1979 opgericht door August Delaunois, René Bourgain, Johan Colle, Marc Peeters en Raoul Leclercq, met als doel de wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren en de resultaten hiervan bekend te maken. De stichters waren hoogleraren (fysiologie), ingenieur en ziekenhuisarts, wat nog steeds het meest voorkomend profiel is van onze leden.

Keywords

Biological Engineer Biomedical Engineering Medical Informatics Internationale Contacten Belgian Society 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Dept. of Biomedical Engineering Boston UniversityBostonUSA
  2. 2.Faculty of Electrical Engineering and Computing University of ZagrebZagrebCroatia

Personalised recommendations