Advertisement

Hungary

 • Mária Réti
Chapter

Abstract

Hungarian cooperative law is based on valuable traditions. Reviewing the historical development of cooperative law, three primary eras can be identified.

Keywords

General Meeting Cooperative Regulation Business Association Social Cooperative Agricultural Cooperative 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Notes

Acknowledgments

Thank you to the editors for the opportunity to write this essay, and to Bak Klára (Ph.D. fellow at the ELTE University Budapest, Faculty of Law) for contributing to its translation into English.

References

 1. Bak K (2012) A nemzetközi szövetkezeti alapelvek és a szövetkezet fogalmának összefüggése a szabályozásban [The context between the international cooperative basic principles and the definition of cooperatives in the regulation.], Homepage of the Cooperative Research Institute, www.szovetkezetikutato.hu/kozlesre.phpGoogle Scholar
 2. Berend TI (1974) A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon [The development of socialist economics in Hungary]. Kossuth Publisher, BudapestGoogle Scholar
 3. Bobvos P (2011) Magyar Szövetkezeti Jogtan [Hungarian cooperative law] (university notes) SZTE ÁJTK – JATE Press SzegedGoogle Scholar
 4. Domé M (1999) A szövetkezetek jogi szabályozásának múltja, jelene és jövője [The past, the present and the future of cooperative legislation]. Veres József emlékkötet, Kari Acta SzegedGoogle Scholar
 5. Galovits Z (1901) A magyar szövetkezeti jog [The Hungarian cooperative law]. Pátria Literary Company, BudapestGoogle Scholar
 6. Kuncz Ö (1939–1941) Küzdelem a gazdasági jogért [Fight for the economic rights]. University Press, BudapestGoogle Scholar
 7. Nagy F (1898) A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló törvény magyarázata [The explanation of the law on economic and industrial credit cooperatives]. Grill Károly Publishing Company, BudapestGoogle Scholar
 8. Nizsalovszky E (1933) A kereskedelmi jog jogszabályai [The rules of commercial law]. Grill Károly Publishing Company, BudapestGoogle Scholar
 9. Prugberger T (2003) Az Európai Szövetkezetről szóló Rendelet a magyar és a nyugat európai szabályozás tükrében [The Council Regulation about the European Cooperative Society reflecting to the Hungarian and West-European Regulations]. Szövetkezés 2003/3., 55–76, BudapestGoogle Scholar
 10. Prugberger T (2005) Kritikai észrevételek az egységes szövetkezeti törvény koncepciójához [Critical remarks on the concept of the unified cooperative law]. Szövetkezés XXVI(1):193–211 BudapestGoogle Scholar
 11. Réti M (2005) Észrevételek az egységes szövetkezeti törvény megalkotásához [Remarks on the foundation of the unified cooperative law]. Szövetkezés XXVI(1):173–192 BudapestGoogle Scholar
 12. Réti M (2010) Szövetkezeti Jog [Cooperative law] (university notes). ELTE Eötvös Publisher, (Budapest)Google Scholar
 13. Réti M (2012) Az európai szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetéről [About the phylogenetical of the European cooperative regulation]. Research Institute of Cooperatives, http://www.szovetkezetikutato.hu/kozlesre.php. Accessed 30 July 2012Google Scholar
 14. Roelants B (2003) Valójában mit is jelent a Szociális gazdaság [What does social economy actually mean?]. Szövetkezés 2003/1., 1:109–113, BudapestGoogle Scholar
 15. Stephen Y (2008) Theorizing co-operative studies: obstacles and opportunities for twenty-first century co-operative and mutual enterprises. In: Ian M, Erin M-J (eds) Integrating diversities within complex heritage, essays in the field of co-operative studies. Series on co-operative studies, vol 2. New Rochdale Press, Victoria, p 355Google Scholar
 16. Veres J (2000) A szövetkezet jogi minősítése [The legal evaluation of cooperatives]. Kari Acta Juridica et Politica, Tomus LVIII. Fasciculus 40. SzegedGoogle Scholar

Further Reading

 1. Benkő A, Domé M, Hegedüs I, Nagy L, Veres J (1988) Szövetkezeti jog [Cooperative law] (university notes). Course Book Publisher, BudapestGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.ELTE University of Budapest, Faculty of LawBudapestHungary

Personalised recommendations