Advertisement

Western Political Science Theories and the Development of Political Theories in China

 • Guangbin Yang
 • Miao Li
Chapter

Abstract

Since the university reform in 1952, the departments of politics in Chinese universities had been closed, and along with the closure, political studies had been broken off for 28 years until finally being recovered in 1980. Tinged with scientific socialism, the first textbook in politics after 1980, Introduction to Politics, approached the theories of state, government, class, political party, nation, and revolution with the tool of class analysis (Baoxu 1983). In a later book, The Logic of Politics: General Principles of Marxist Political Theory, Marxist political theory was systematically introduced because of its dominant place in China’s political ideology (Huning 1994). Other textbooks during the period were in a large part influenced by these two works, until the later part of the 1990s when interest analysis and “institutional analysis began to dominate the studies of political science in China (for details, see, Wang 1995; Yang 2007a).

Keywords

Chinese Communist Party Political Development Historical Institutionalism Private Entrepreneur Village Election 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Baoxu Zhao (1983) General theories on politics [Zhengzhixue Gailun]. Peking University Press, BeijingGoogle Scholar
 2. Chen Mingming (2005) Revolutionary party, commanding party and governing party: terminology on the political party and its transformation [Gemingdang, Tongzhidang, Zhizhengdang: Guanyu Zhengdang jiqi Gexin de Yixian Ciyu Shuli]. Polit Sci Rev Zhongshan Univ [Zhongshan daxue Zhengzhixue Pinglun]Google Scholar
 3. Cumings B (1999) Webs with no spiders, spiders with no webs: the genealogy of the development state. In: Woo-Cumings Meredith (ed) The developmental state. Cornell University Press, Ithaca/London, pp 61–92Google Scholar
 4. Dai Changzheng (2004) Fragmentation of the state authority: an analysis of its reasons, impacts and coping strategies [Guojia Quanwei Suiliehua: Chengyin, Yingxiang ji Duice Fenxi]. Chin J Adm [Zhongguo Xingzheng Guanli] 6:75–82Google Scholar
 5. Deli Shen (2004) The local autonomy in the structural inequlibrium: an empirical study on the development of the special economic none in Hainan [Fei Junheng Geju zhong de Difang Zizhuxing: Dui Hainan Jingji Tequ (1998–2002) Fazhan de Shizheng Yanjiu]. China Social Science Press, Beijing, p 25Google Scholar
 6. Deng Zhenglai, Jing Yuejin (1992) Building the Chinese civil society [Jiangou Zhongguo de Shimin Shehui]. China Soc Sci Q [Zhongguo Shehui Kexue Jikan] 1Google Scholar
 7. Dickson B (1997) Democratization in China and Taiwan. Clarendon, OxfordGoogle Scholar
 8. Dickson BJ (2003) Red capitalists in China: the party, private entrepreneurs and prospects for political change. Cambridge University Press, New YorkGoogle Scholar
 9. Gu Xin, Wang Xu (2005) From statism to corporatism: the evolution of the state-professional social group relationship in marketization [Cong Guojia Zhuyi dao Fatuan Zhuyi: Zhongguo Shichang Jingji Zhuanxing Guocheng Zhong Guojia Yu Zhuanye Tuanti Guanxi de Yanbian]. J Sociol [Shehuixue Yanjiu] 2:155–175Google Scholar
 10. He Zhengke (2003) The political party’s transformation and modernization [Zhengdang de Zhuanxing yu Xiandaihua]. J Contemp World Socialism [Dangdai Shijie yu Shehui Zhuyi] 2:81–84Google Scholar
 11. Huang Yanzhong, Dali Yang (2002) Bureaucratic capacity and state-society relations in China. J Chin Polit Sci 7(1/2):19–46CrossRefGoogle Scholar
 12. Huang Weiping Chenghao, Wang Yongcheng (2003) On Chinese social interest groups [Zhongguo Shehui Liyi Jituan Yanjiu]. J Strat Manag [Zhanlue yu Guanli] 4:63–74Google Scholar
 13. Huntington SP (1968) Political order in changing societies. Yale University Press, New HavenGoogle Scholar
 14. Jing Yuejin (2002) Village elections and democracy with Chinese characteristics [Cunmin Zizhi yu Zhongguo Tese de Minzhu Zhengzhi Zhilu]. J Tianjin Soc Sci [Tianjin Shehui Kexue] 1:42–46Google Scholar
 15. Kang Xiaoguang, Han Heng (2005) Categorized control: on the current state-society relationship of Mainland China [Fenlei Kongzhi: Dangqian Zhongguo Dalu Guojiayu Shehui Guanxi Yanjiu]. J Sociol [Shehuixue Yanjiu] 6:73–89Google Scholar
 16. Li Lianjiang, O’Brien Kevin (1999) Selective policy Implementation in Rural China. Comp Polit 31(2):167–186CrossRefGoogle Scholar
 17. Lin Shangli (2001) Leading and ruling: political analysis on the transformation of the party-state-society relations [Lingdao yu Zhizheng: Dang, Guojia yu Shehui Guanxi Zhuanxing de Zhengzhixue Fenxi]. J Mao Ze Dong Deng Xiao Ping Theor Res [Maozedong Dengxiaoping Lilun Yanjiu] 6:36–44Google Scholar
 18. Lin Shangli (2002) Centralization and decentralization: the party-state-society relationship and its transformation [Jiquan yu Fenquan: Dang, Guojia yu Shehui Quanli Guanxi jiqi Bianhua]. In: Chen Mingming (ed) Politics and modernization in the post-revolution era [Geming Houde Zhengzhi yu Xiandaihua]. Shanghai Lexicographical Publishing House, ShanghaiGoogle Scholar
 19. Lin Shangli (2007) Consultative politics: a basic form of Chinese democracy [Xieshang Zhengzhi: Zhongguo Tese Minzhu Zhengzhi de Jiben Xingtai]. J Mao Ze Dong and Deng Xiao Ping Theory Research [Maozedong Dengxiaoping Lilun Yanjiu] 9:17–26Google Scholar
 20. North DC (1981) Structure and change in economic history. W.W. Norton, New York/LondonGoogle Scholar
 21. North DC, Thomas RP (1976) The rise of the western world: a New economic history. Cambridge University Press, CambridgeGoogle Scholar
 22. Perry EJ (1994) Trends in the study of Chinese politics: state-society relations. China Q 139:704–713CrossRefGoogle Scholar
 23. Qian Yingyi, Weingast BR (1997) Federalism as a commitment to preserving market incentives. J Econ Perspect 11(4):83–92CrossRefGoogle Scholar
 24. Rong Jingben, Gao Xinjun, He Zengke, Yang Xuedong (1998) From the ‘commanding control system’ to the ‘democratic corporation system’: political reforms on the level of county and township [Cong Yalixing Tizhi xiang Minzhu Hezuo Tizhi de Zhuanbian: Xianxiang Liangji Zhengzhi Tizhi Gaige]. Central Compilation & Translation Press, BeijingGoogle Scholar
 25. Skocpol Theda (1979) States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge University Press, CambridgeGoogle Scholar
 26. Thelen Kathleen, Steinmo Sven (2003) Historical institutionalism in comparative politics. In: Steinmo Sven, Thelen Kathleen, Longstreth Frank (eds) Structuring politics: historical institutionalism in comparative analysis. Cambridge University Press, Cambridge, pp 1–33Google Scholar
 27. Wang Huning (1994) The logic of politics: principles of Marxist political theory [Zhengzhi de luoji: makesi zhuyi zhenzhixue yuanli]. Shanghai People’s Press, ShanghaiGoogle Scholar
 28. Wang Pugu (1995) Fundamentals on political science [Zhengzhixue Jichu]. Peking University Press, BeijingGoogle Scholar
 29. Wang Changjiang (2002) Thoughts on the changing era and the modernization of political party [Guanyu Shidai Fazhan yu Zhengdang Xiandaihua de Yixie Sikao]. J Contemp World Socialism [Dangdai Shijie yu Shehui Zhuyi] 1:4–9Google Scholar
 30. Wang Changjiang (2004) Emphasizing the research on the ‘interest of the party’ [Zhongshi dui “Dangde Liyi” Wenti de Yanjiu]. J Marxism Real [Makesi Zhuyi yu Xianshi] 4:4–7Google Scholar
 31. Wang Shaoguang (2006) Changing models of China’s policy agenda setting. J Chin Soc Sci 5:86–99Google Scholar
 32. Wei Pan (2003) Toward a consultative rule of law regime in China. J Contemp China 12(34):3–43CrossRefGoogle Scholar
 33. Wu Yushang (2007) Observing China: capitalist development country—a fusion of the Soviet-Eastern Europe model and the East Asia model [Guancha Zhongguo: Houjiquan Zhuyi Ziben Zhuyi Fazhan Guojia—Sudong yu Dongya Moshi de Rouhe]. In: Xu Sijian, Wu Yushan (eds) Transformation of the party-state system: elite and policy of the Chinese communist regime [Dangguo Tuibian: Zhonggong Zhengquan de Jingying yu Zhengce]. Wunan Publishing House, Taipei, pp 309–335Google Scholar
 34. Xu Xianglin (2000) Chinese policy science heading for 21st century [Mianxiang 21 Shiji de Zhongguo Zhengce Kexue]. Acad Proc Peiking Univ (Philos & Soc Sci) [Beijing Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban)] 37(4):108–120Google Scholar
 35. Xu Yong (2002) Chinese politics in inequilibrium: comparing the city and the countryside [Fei Junheng de Zhongguo Zhengzhi: Chengshi yu Xiangcun Bijiao]. China Radio & Television Press, BeijingGoogle Scholar
 36. Xu Yong (2003) The institutional inequilibrium and state autonomy in the modern state-building [Xiandai Guojia Jiangou Zhongde Fei junhengxing he Zizhuxing Fenxi]. Acad Proc Central China Normal University [Huazhong Shifan Daxue Xuebao] 42(5):97–103Google Scholar
 37. Xu Xianglin (2004) From the theory of political development to the approach of policy process: constructing the middle-range theory concerning the Chinese political reform [Cong Zhengzhi Fazhan Lilun Dao Zhengce Guocheng Lilun: Zhongguo Zhengzhi Gaige de Zhongceng Lilun Jiangou Tantao]. J Chin Soc Sci [Zhongguo Shehui Kexue] 3:108–120Google Scholar
 38. Xu Yong (2006) Reflections on the present methodologies in the Chinese rural study [Dangqian Zhongguo Nongchun Yanjiu Fanggalun Wenti de Fansi]. J Hebei Acad [Hebei Xuekan] 26(2):55–60Google Scholar
 39. Xu Yong (2007) ‘The party going to the countryside’: the penetration of the modern state into the rural society [“Zhengdang Xiaxiang”: Xiandai Guojia dui Xiangtu de Zhenghe]. Acad Mon [Xueshu Yuekan] 39(8):13–20Google Scholar
 40. Yang Guangbin (2006a) An institutional analysis of China’s state power structure and its operation. J Contemp China 15(46):43–68CrossRefGoogle Scholar
 41. Yang Guangbin (2006b) Institutional change and state governance: studies of political development in China (zhidu bianqian yu guojia zhili:zhongguo zhengzhi fazhan yanjiu). The People’s Press, (Renmin Chubanshe), BeijingGoogle Scholar
 42. Yang Guangbin (2007a) An introduction to political science [Zhengzhixue Daolun]. Renmin University of China Press, BeijingGoogle Scholar
 43. Yang Guangbin (2007b) On central-local relationship in China during its economic transition: theory, practice and policy [Zhongguo Jingji Zhuanxing Shiqi de Zhongyang Difang Guanxin Xinlun: Lilun, Xianshi yu Zhengce]. The Academia [Xue Hai] 1:82–107Google Scholar
 44. Yang Guangbin (2007c) The path of institutional change and its theoretical value: from a society-centered approach to a state-centered approach. Int J Chin Soc Sci [Zhongguo Shehui Kexue Neikan] 4:82–107Google Scholar
 45. Yang Guangbin (2009) Civil participation and China’a governance: 1978–2008. J Soc Sci Res [shehui kexue yanjiu] 1:18–30Google Scholar
 46. Yang Guangbin, Li Yuejun (2008) The interest group and its governance in Chinese politics [Zhongguo Zhengzhi Guocheng zhong de Liyi Jituan Jiqi Zhili]. The Academia [Xuehai] 2:55–72Google Scholar
 47. Yu Ke-ping (2000) Incremental democracy: the political implication of the ‘three rounds two votes’ in the township executive elections [Zengliang Minzhu: “Sanlun Liangpiao Zhi” Zhenzhang Xuanju de Zhengzhixue Yiyi]. J Marxism Reality [Makesi Zhuyi yu Xianshi] 3:27–28Google Scholar
 48. Yu Ke-ping (2008) Thirty years of governance transformation: Chinese politics from 1978 to 2008 [Zhongguo Zhili Bianqian 30 Nian (1978–2008)]. Soc Sci Proc Jilin Univ [Jili Daxue Shehui Kexue Xuebao] 3:5–17Google Scholar
 49. Zheng Yongnian (2004) Humanistic socialism, political transformation and the governing ability of the party [Renben Shehui Zhuyi, Zhengzhi Zhuanxing Jiqi Dang de Zhizheng Nengli]. In: Paper for conference in Proceedings of the 50th International Conference on the Chinese ReformGoogle Scholar
 50. Zheng Yongnian (2006) De facto federalism and dynamics of central-local relations in China. University of Nottingham Press, NottinghamGoogle Scholar
 51. Zhu Guanglei, Yang Liwu (2004) Political participation of Chinese private entrepreneurs: channels, influences and limitations [Zhongguo Siying Qiyezhu Zhengzhi Canyu de Xingshi, Yiyi he Xiandu]. Acad Proc Nankai Univ (Philos & Soc Sci) [Nankai Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban)] 4:91–97Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Political ScienceRenmin University of ChinaBeijingChina

Personalised recommendations