Advertisement

Kieliteknologian suomen kielen tuki

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Kieliteknologiat ovat ohjelmistojärjestelmiä, jotka on suunniteltu käsittelemään ihmiskieliä ja niitä kutsutaankin toisinaan myös “luonnollisten kielten kieliteknologioiksi”.

Keywords

Translation Knowledge Technology Infrastructure Entity Recognition Automatic Content Voice User 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations