Advertisement

Computer Courses in Finnish Schools, 1980–1995

 • Petri Saarikoski
Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 350)

Abstract

The early history of computers in Finnish schools occurred during the period 1978–1995. In high schools, courses were officially included in the curricula in 1982, while at the upper level of comprehensive school, computer courses started in 1987. This paper describes and analyzes the challenges and results of the first wave of computer education in the Finnish school system.

Keywords

Comprehensive schools computer clubs computer courses computer literacy Finland high schools history of computer education 

References

 1. 1.
  Alajääski, J.: Tietokoneopetus peruskoulun ala-asteella: Johdanto ja käsitteitä. Jatko-opiskeluun liittyvä tutkielma. Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Turku (1987) Google Scholar
 2. 2.
  Saarikoski P.: Koneen ja koulun ensikohtaaminen Suomalaisen atk-koulutuksen varhaisvaiheet peruskoulussa ja lukiossa. Tekniikan Waiheita, (3) (2006) Google Scholar
 3. 3.
  Saarikoski, P.: Koneen lumo. Mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin. (The Lure of the Machine. The Personal Computer Interest in Finland from the 1970s to the mid-1990s) Väitöskirja, yleinen historia, Turun yliopisto (Doctoral thesis, Department of History, general history, University of Turku, October 2004). Jyväskylän nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 83 (publisher: The Research Centre for Contemporary Culture). Jyväskylä (2004) Google Scholar
 4. 4.
  Saarikoski, P., Suominen, J., Turtiainen, R., Östman, S.: FUNETIsta Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. (From FUNET to Facebook: Cultural History of Internet in Finland), Gaudeamus, Helsinki (2009) Google Scholar
 5. 5.
  Saarikoski P.: Koneen lumo, pp. 44–45 (2004) Google Scholar
 6. 6.
  Tietokone opetuksessa -projektin (TOP) mietintö. Tietotekniikan integroiminen kouluopetukseen. Tulosten arviointi ja jatkotoimet. Opetusministeriö. Helsinki Liite 1, 2 (1989) Google Scholar
 7. 7.
  Saarikoski P.: Koneen lumo, pp. 58–59 (2004) Google Scholar
 8. 8.
  Parkkinen, M., Rantanen, J., Valli, T.: Tietokone opetuksessa. Suomen itsenäisyyden Juhlarahasto Sarja A 56, 63–64 (1978)Google Scholar
 9. 9.
  Lukion atk-laitteita ja ohjelmistoja selvittäneen työryhmän (ATLAS) muistio. Kouluhallitus, Helsinki, 5–8 (1982) Google Scholar
 10. 10.
  Haddon, L.: The Roots And Early History of the British Home Computer Market: Origins of the Masculine Micro. Management School Imperial College. University of London, London (1988)Google Scholar
 11. 11.
  Saarikoski P.: Koneen lumo, p. 145 (2004) Google Scholar
 12. 12.
  Tietokone 3/ 9 1983 Google Scholar
 13. 13.
  Digitaalinen sisältötuotanto - strategiset tavoitteet ja toimintaehdotukset. Opetusministeriö, Sisältötuotantotyöryhmän raportti Helsinki (2002) Google Scholar
 14. 14.
  Radiokauppias, October 28-29 (1981) Google Scholar
 15. 15.
  Saarikoski P.: Koneen lumo, pp. 45–46 (2004) Google Scholar
 16. 16.
  Kivinen, A.: Taulukkolaskentaohjelma mikrotietokoneen opetuskäytössä. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 16(5), 347–352 (1985)Google Scholar
 17. 17.
  Raivola, R.: Uusi informaatioteknologia edellyttää koulun muuttumista. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 16(5), 359–366 (1985)Google Scholar
 18. 18.
  Tietokone, February 66-67 (1983) Google Scholar
 19. 19.
  Printti 12, 4 (1986); Printti 14, 9, 26 (1986) Google Scholar
 20. 20.
  Aikuisväestön tietotekniikan peruskoulutus. Tietotekniikan aikuiskoulutuksen suunnitteluryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 5, 1–15 (1986)Google Scholar
 21. 21.
  Saarikoski, P.: Koneen lumo, p. 118 (2004) Google Scholar
 22. 22.
  Lehtiö P.: Interview (January 21, 2005) Google Scholar
 23. 23.
  Printti 1,3 (1985) Printti 1,16 (1986) Printti 5, 3 (1986) Printti 4, 16-18 (1987) Printti 19, 16–17 (1987) Google Scholar
 24. 24.
  Opettaja 9, 22–24 (1986) Opettaja 5, 4–5 (1987) Google Scholar
 25. 25.
  Tietokone opetuksessa -projektin (TOP) mietintö, 42–43 Google Scholar
 26. 26.
  TIESU-kysely (2003), http://kultmais.utu.fi/tiesu (June 12, 2010)
 27. 27.
  Kajosvaara, J.: Tietotekniikka ala-asteen koulutyössä. Loppuraportti. Opetushallitus, TAKO-projekti 1.1.1990-30.6.1991, Rauma, pp. i-ii (1991) Google Scholar
 28. 28.
  Valtioneuvosto, Suomi tietoyhteiskunnaksi. Kansalliset linjaukset. Edita: Helsinki (1995)Google Scholar

Copyright information

© IFIP International Federation for Information Processing 2011

Authors and Affiliations

 • Petri Saarikoski
  • 1
 1. 1.Digital Culture, Degree Program in Cultural Production and Landscape StudiesUniversity Consortium of PoriFinland

Personalised recommendations