Advertisement

Teaching Cartographical Skills in Different Educational Systems of EU

 • Eszter Simonné DombóváriEmail author
Chapter
Part of the Lecture Notes in Geoinformation and Cartography book series (LNGC, volume 5)

Abstract

The European Union means a union of countries with different past and development, various national traditions, customs and educational systems. The main aim of these educational systems is to import growing and basic knowledge in a socially institutionalized way. Teaching cartography is one little piece of these systems and it appears at different level of these education systems. We can obtain this knowledge in many ways with the help of numberless educational tools. With the new possibilities of the web mapping 2.0, method and content of teaching expands and a new quality in teaching and training comes into life. The aim of this research is to find the answer on the questions what the role of cartography knowledge is in various educational systems; how different educational systems influence teaching cartography; how we can improve the cartographic education in schools with experiences from different countries; what the role of new media in education is and beside traditional tools and what new techniques are offered in the field of cartography teaching. These experiences of comparisons can help us to improve cartographic education in schools.

Keywords

Member State Educational System Compulsory Education Teaching Time Active Learning Strategy 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Bollmann J, Koch W (2002) Lexikon der Kartograpie und Geomatik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, pp 313–314Google Scholar
 2. Curić Z, Vuk R, Jakovčić M (2007) Geography curricula for compulsory education in 11 European countries—comparative analysis. http://hrcak.srce.hr/file/39111. Accessed 29 Mar 2010
 3. Eurydice (2002) Structures of education, vocational training and adult education systems in Europe. http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_AT_EN.pdf. Accessed 8 Jan 2009
 4. Eurydice (2009) Key data on education in Europe 2009. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf. Accessed 3 Feb 2011
 5. Eurydice (2011) Information on education systems and policies in Europe. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php. Accessed 3 Feb 2011
 6. Gartner G (2009) Web mapping 2.0. In: Dodge M, Kitchin R (eds) Rethinking maps, Routledge studies in human geography. Routledge, London/New York, pp 68–82Google Scholar
 7. Haklay M, Singleton A, Parker C (2008) Web mapping 2.0: the neogeography of the GeoWeb. Geogr Compass 2:2011–2039. doi: 10.1111/j.1749-8198.2008.00167 CrossRefGoogle Scholar
 8. Herodot (2007) Aspects of the state of geography in European higher education. http://www.herodot.net/state/state-geog-report.pdf. Accessed 10 Oct 2009
 9. Kőfalvi T (2006) e-tanítás, Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban—Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, BudapestGoogle Scholar
 10. Kozma T (1997) Például Ausztria. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1997-10-vt-Kozma-Peldaul#top. Accessed 11 Oct 2008
 11. Lannert J, Mártonfi Gy (2003) Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Jelentes2003-Tovabbhaladas. Accessed 11 Oct 2008
 12. Mezei GY, Szebenyi P (1998) A közoktatás rendszere. OKKER Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 13. Neumann J (1997) Encyclopedic dictionary of cartography in 25 languages. K G Saur, MünchenGoogle Scholar
 14. OKI—Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2000) Az oktatás és az európai integráció, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=Oktatas. Accessed 19 Apr 2010
 15. OKM—Oktatási és Kulturális Minisztérium (2003) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf. Accessed 8 Jan 2009
 16. OKM—Oktatási és Kulturális Minisztérium (2005) Az érettségiről tanároknak. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/foldrajz/foldrajzbe.htm. Accessed 8 Jan 2009
 17. OKM—Oktatási és Kulturális Minisztérium (2009) Az Európai Unió és az oktatás, képzés. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=861. Accessed 26 Jan 2010
 18. OKM—Oktatási és Kulturális Minisztérium (2010) Az oktatás területét érintő európai uniós jogszabályok listája. http://www.okm.gov.hu/jogszabalyok/oktatas-teruletet. Accessed 10 Oct 2010
 19. Ormándi J (2006) Összehasonlító pedagógia. APC-Stúdió, GyulaGoogle Scholar
 20. Plewe B (2007) Web cartography in the United States. Cartogr Geogr Inf Sci 34:133–136CrossRefGoogle Scholar
 21. Simonné-Dombóvári E, Schmidt M, Gartner G (2010) Kartenanwendungen im Web. HMD—Praxis der Wirtschaftsinformatik 276:59–67Google Scholar
 22. TIMSS (2007) Összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanulók képességeiről matematikából és természettudományból. http://timss.hu/KMEO-TIMSS-2007.pdf. Accessed 10 Oct 2009
 23. UNESCO—United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1997) International Standard Classification of Education ISCED 1997. http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf. Accessed 8 Jan 2009
 24. Ütőné Visi J (2009) A földrajz tantárgy helyzetét és fejlesztési feladatait feltáró tanulmány—Kérdőíves elemzése felmérés alapján. http://ofi.hu/tudastar/tanitas-tanulas/foldrajz-tantargy. Accessed 8 Jan 2009

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Geoinformation and CartographyVienna University of TechnologyViennaAustria

Personalised recommendations