Advertisement

Analysis of Pedestrian Behavior at Pedestrian Crossings with Public Transport Vehicles

Conference paper
Part of the Lecture Notes in Networks and Systems book series (LNNS, volume 52)

Abstract

The paper presents an analysis of pedestrian behavior at pedestrian crossing with public transport vehicles. That kind of pedestrian crossing are consider as with comparatively low number of vehicles passing through. The main goal of the analysis was to determine if a resignation of traffic lights on pedestrian crossings with public transport vehicle would decries the safety of pedestrians. The analysis was made based on the results of research conducted in the city of Wroclaw (Poland). The behaviors of pedestrian were divided into lawfully and illegal.

Keywords

Pedestrian behaviors Pedestrian crossings Crossing the public transport track 

References

 1. 1.
  Olszewski, P., Czajewski, W., Dąbkowski, P., Szagała, P.: Badanie Zachowań Uczestników Ruchu Na Przejściach Dla Pieszych Na Podstawie Analizy Obrazu. Budownictwo i Architektura 13(4), 177–184 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Hatfield, J., Fernandes, R., Job, R.F.S., Smith, K.: Misunderstanding of right-of-way rules at various pedestrian crossing types: observational study and survey. Accid. Anal. Prev. 39(4), 833–842 (2007)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Sullman, M.J.M., Abigail, T., Stephens, A.N.: The road user behavior of school students in Belgium. Accid. Anal. Prev. 48(9), 495–504 (2012)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Richards, D., Cuerden, R., Hill, J.: Pedestrians and Their Survivability at Different Impact Speeds. https://pdfs.semanticscholar.org/a01f/5d61153084bf36d18337b2e1f8f2f161e231.pdf
 5. 5.
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Metodologia Systematycznych Badań Zachowań Pieszych i Relacji Pieszy-Kierowca Wraz z Przeprowadzeniem Badań Pilotażowych - Etap 1. Założenia do Metodologii wraz z Badaniami Pilotażowymi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa (2015)Google Scholar
 6. 6.
  Skupień, E.: Wpływ Sposobu Funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej na Zachowania Pieszych na Przykładzie Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Praca Dyplomowa Magisterska. Politechnika Wrocławska, Wrocław (2009)Google Scholar
 7. 7.
  Molecki, B., Skupień, E.: Zachowania Pieszych w Obrębie Dużych Skrzyżowań z Sygnalizacją Świetlną na Przykładzie Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Transport Miejski i Regionalny 6, 31–36 (2010)Google Scholar
 8. 8.
  Podobiński, J.: Propozycja Zmiany Funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej W Celu Poprawy Ruchu Komunikacji Zbiorowej i Pieszej w Obrębie Wybranego Skrzyżowania. Praca Dyplomowa Inżynierska. Politechnika Wrocławska, Wrocław (2015)Google Scholar
 9. 9.
  Rydlewski, M.: Propozycja Zmiany Funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej w Celu Poprawy Ruchu Komunikacji Zbiorowej i Pieszej w Obrębie Placu Kościuszki we Wrocławiu. Praca Dyplomowa Inżynierska, Politechnika Wrocławska, Wrocław (2016)Google Scholar
 10. 10.
 11. 11.

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Mechanical EngineeringWroclaw University of Science and TechnologyWroclawPoland

Personalised recommendations