Advertisement

Slovenian Terraced Landscapes

Chapter
Part of the Environmental History book series (ENVHIS, volume 9)

Abstract

This review of Slovenian terraced landscapes presents some archaeological details, a detailed survey of published research on terraced landscapes, and the state of terraced landscapes in Slovenia. The study concludes with the inclusion of terraced landscapes in spatial planning and in protected cultural landscapes. Slovenia has hilly terrain that is not favorable for dense settlement. Exceptional archaeological findings on Mount Donatus (Donačka Gora) confirm that people already transformed slopes and settled on terraced platforms during the transition between the Bronze and Iron Ages. There have been two peak periods of publishing about Slovenia’s terraced landscapes: the first one in 2007 and 2008 and the second one in 2015 and 2016. Terraced areas can be found in more than 90% of Slovenia’s municipalities, but the presence of terraced landscapes in the municipalities is not uniform. Various types of terraces exist in Slovenia, and they can be defined according to the use or function of the terrace slope and terrace platform, the form of the terrace slope and terrace platform, and the construction of the terrace slope. Grassed terrace slopes are much more common in the Slovenian cultural landscape than dry stone wall construction, and they can be found in all Slovenian regions. Slovenian spatial planning has not recognized terraced regions as a landscape system sui generis and needs to adopt a procedure enabling institutions at the national and local levels to acknowledge their existence. In some cases, terraced landscapes are protected as a part of cultural landscapes and are recognized as cultural heritage sites.

Keywords

Terraced landscapes Agricultural terraces Vineyard terraces Dry stone walls Spatial planning Cultural heritage Slovenia 

Bibliography

 1. Ažman Momirski L (2008a) The terraced vineyards of Goriška Brda. In: Scaramelini G,Varotto M (eds) Terraced landscapes of the alps—atlas. Marsilio, Venice, pp 102–107Google Scholar
 2. Ažman Momirski L (2008b) Terasirana pokrajina. In: Kladnik D, Perko D (eds) Terasirana pokrajina Goriških brd. Založba ZRC, Ljubljana, pp 98–118Google Scholar
 3. Ažman Momirski L (2008c) Kulturne terase v južnih Goriških brdih na primeru katastrske občine in naselja Medana. In: Kladnik D, Perko D (eds) Terasirana pokrajina Goriških brd. Založba ZRC, Ljubljana, pp 119–138Google Scholar
 4. Ažman Momirski L (2008d) Kulturne terase v severnih Goriških brdih na primeru katastrske občine in naselja Kožbana. In: Kladnik D, Perko D (eds) Terasirana pokrajina Goriških brd. Založba ZRC, Ljubljana, pp 139–155Google Scholar
 5. Ažman Momirski L (2014) Terasirana pokrajina sredozemske makroregije v Sloveniji. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturoGoogle Scholar
 6. Ažman Momirski L (2015a) History, culture and current state of terraced landscapes in the Gorizia Hills, Slovenia. In: Tillmann T, Bueno de Mesquita M (eds) II Congreso Internacional de Terrazas: encuentro de culturas y saberes de terrazas del mundo. Cusco, Lima, JICA, CBCGoogle Scholar
 7. Ažman Momirski L (2016a) Types of Slovenian terraced landscapes (In print)Google Scholar
 8. Ažman Momirski L, Berčič T (2007) Terraced areas in Goriška Brda. In Architettura del paesaggio, pp 1–6Google Scholar
 9. Ažman Momirski L, Berčič T (in print) A detailed systematic inventory of terraced landscapes in Slovenia: case studies, development of methodology and resultsGoogle Scholar
 10. Ažman Momirski L, Berčič T (2016) Ignored regions: Slovenian terraced landscapes. Ann Ser Hist Sociol26-3:399–418. http://dx.doi.org/10.19233/ASHS.2016.37
 11. Ažman Momirski L, Berčič T, Kodrič I, Škvarč A (2007a) Smernice za ureditev trajnih nasadov na terasah: primer ureditve vinograda v Goriških brdih. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, LjubljanaGoogle Scholar
 12. Ažman Momirski L, Berčič T, Škvarč A, Kodrič I (2007b) Priporočila za izdelavo teras: primer obnove vinograda v Goriških brdih. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, LjubljanaGoogle Scholar
 13. Ažman Momirski L, Gabrovec M (2014) Changes in land use in the Mediterranean terraced landscapes between 1819 and 2012: the case of two selected villages in Slovenia. In: Himiyama Y, Feranec J, Bičík I, Kupková L (eds) Land use, cover changes in selected regions in the world 9. IGU-LUCC, Asahikawa, pp 33–42Google Scholar
 14. Ažman Momirski L, Kladnik D (2008) Agricultural production: terraced landscapes in Slovenia. In: Ažman Momirski L, Černič Mali B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 15. Ažman Momirski L, Kladnik D (2009) Terraced landscapes in Slovenia. Acta Geogr Slov 49–1:7–37. http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1627CrossRefGoogle Scholar
 16. Ažman Momirski L, Kladnik D (2012) Terraces and terraced landscapes in Slovenia. In: Peters HA, Junchao S (eds) First terraced landscapes conference (Honghe–China) paper collection. Yunnan People’s Publishing House, Kunming, pp 129–148Google Scholar
 17. Ažman Momirski L, Kladnik D (2015a) Factors in the conservation and decline of cultivated terraces in Slovenia. In: Tillmann T, Bueno de Mesquita M (eds) II Congreso Internacional de Terrazas: encuentro de culturas y saberes de terrazas del mundo. CBC; Lima: JICA, Cusco, pp 49–55Google Scholar
 18. Ažman Momirski L, Kladnik D (2015b) The terraced landscape in the Brkini Hills. Acta Geogr Slov 55–1:29–58. http://dx.doi.org/10.3986/AGS49101
 19. Ažman Momirski L, Škvarč, A, Kodrič I (2008) The terraces of Goriška Brda–case study of Medana. In: Fontanari F, Patassini D (eds) Terraced landscapes of the alps: projects in progress. Marsilio, Venezia, pp 40–46Google Scholar
 20. Belec B (1968) Ljutomersko-ormoške gorice: agrarna geografija. Obzorja, MariborGoogle Scholar
 21. Berčič T (2016) Discovering terraced areas in Slovenia: reliable detection with Lidar. Ann Ser Hist Sociol 26-3. http://dx.doi.org/10.19233/ASHS.2016.35
 22. Bračič V (1967) Vinorodne Haloze: socialno-geografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo. Obzorja, MariborGoogle Scholar
 23. Ciglenečki S (1992) Polis Noricum. Zavod Spominski park Trebče, PodsredaGoogle Scholar
 24. Colnarič J (1971) Ureditev vinograda. Kmečki glas, LjubljanaGoogle Scholar
 25. Colnarič J, Gregorič J, Hrček L, Korošec Koruza Z (1985) Posebno vinogradništvo. Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, LjubljanaGoogle Scholar
 26. Colnarič J, Vrabl S (1991) Vinogradništvo. Kmečki glas, LjubljanaGoogle Scholar
 27. Drobnjak V (1990) Fizičnogeografski pomen kulturnih teras. In: Orožen Adamič M (ed) Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov. Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana, pp 139–142Google Scholar
 28. Hudoklin J (2008) Terraced landscapes: areas of landscape identity in changing processes. In: Ažman Momirski L, Černič Mali B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 29. Ivetić E (2009) Istra kroz vrijeme: pregled povijesti Istre sa osvrtom na grad Rijeku. Centar za povijesna istraživanja, RovinjGoogle Scholar
 30. Jemec M, Komac M (2008) Landslide susceptibility in Slovenia on general and vineyard related landslides. In: Ažman Momirski L, Černič Mali B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 31. Kačič R, Lidén M (2011) Revitalisation of vineyards in the terraced landscape on the Karts ridge of Trieste. Oživljanje vinogradov v terasasti pokrajini tržaškega kraškega roba. AR 3 (2011):63–70Google Scholar
 32. Kladnik D (1990) Možnosti intenziviranja rabe kulturnih teras. In: Orožen Adamič M (ed) Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov. Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana, pp 143–150Google Scholar
 33. Kladnik D, Ciglič R, Geršič M, Komac B, Perko D, Zorn M (2016a) Diversity of terraced landscapes in Slovenia. Ann Ser Hist Sociol 26-3:469–486. http://dx.doi.org/10.19233/ASHS.2016.38
 34. Kladnik D, Perko D, Ciglič R, Geršič M (2016b) Terasirane pokrajine. ZRC SAZU, LjubljanaGoogle Scholar
 35. Komac B, Zorn M (2008) Landslide hazard in the Goriška Brda hills. In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 36. Križaj Smrdel H (2010a) Kulturne terase v slovenskih pokrajinah. Dela 34:39–60. http://dx.doi.org/10.4312/dela.34.3.39-60
 37. Križaj Smrdel H (2010b) Kulturne terase v slovenskih pokrajinah. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, LjubljanaGoogle Scholar
 38. Likar D (2017) An architectural and urban-planning perspective on cultivated terraces in northern Istria. Ann Ser Hist Sociol 26-3:399–418Google Scholar
 39. Mavrič Štrukelj M, Brdnik M, Hauptman S, Štabuc R, Novak E, Martinčič J, Škvarč A (2012) Vinogradniške razmere v Sloveniji danes. In: Rusjan D (ed) Zbornik referatov, Slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, LjubljanaGoogle Scholar
 40. Melik A (1960) Slovensko Primorje. Slovenska matica, LjubljanaGoogle Scholar
 41. Perko D (1998a) Geografija, regija in regionalizacija. In: Perko D, Orožen Adamić M (eds) Slovenija - pokrajine in ljudje. Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, pp 12–15Google Scholar
 42. Perko D (1998b) The regionalization of Slovenia. Geogr Zb/Acta Geogr 38:11–57Google Scholar
 43. Perko D (2001) Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa (Analysis of the surface of Slovenia using the 100-meter digital elevation model. ZRC SAZU, LjubljanaGoogle Scholar
 44. Petek F (2005) Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. ZRC SAZU, LjubljanaGoogle Scholar
 45. Petkovšek A, Klopčič J, Majes B (2008) Terraced landscapes and their influence on the slope stability. In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 46. Presl I (1995) Vinogradništvo v vaseh koprskega zaledja od sredine 19. stoletja do petdesetih let 20. stoletja. In: Darovec D (ed) Dežela refoška: vinogradništvo in vinarstvo slovenske Istre. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, pp 177–196Google Scholar
 47. Prosen A, Lisec A (2008) Conservation of terraced landscape as protection of soil against erosion (by sustainable land management). In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 48. Rebernišek A (2008) Is it possible to maintain vineyards on steeper slopes with mini terraces? In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 49. Ribičič M, Musek A (2008) Sustainable slope and geotechnical works. In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 50. Škvarč A, Kodrič I (2007) Nature and regulation: management of vineyards and orchards on terraces. Urbani izziv 17(1/2):78–84Google Scholar
 51. Škvarč A, Kodrič I (2008) Vineyards and orchards on terraces in Primorska region. In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 52. Škvarč A, Ozimič D, Maljevič J, Štabuc R, Novak, E, Carlevaris B (2002) Vinogradi za tretje tisočletje/Vineyards for the third millenium. In: Puconja M (ed) Vinogradi in vina za tretje tisočletje?. Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Ljubljana; Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Ljutomer; Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, Celje, pp 1–18Google Scholar
 53. Štabuc R, Hauptman S (2008) The possibilities of revitalisation of vineyards on the terraces in Podravje. In: Ažman Momirski L, Mali Černič B (eds) Living terraced landscapes: perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions, LjubljanaGoogle Scholar
 54. Titl J (1965) Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Lipa, KoperGoogle Scholar
 55. Vrišer I (1954) Goriška brda: gospodarska geografija. Geografski zbornik 2:51–113Google Scholar
 56. Vršič S, Lešnik M (2005) Vinogradništvo. Kmečki glas, LjubljanaGoogle Scholar

Sources

 1. ALPTER (2015a) Terraced landscapes in the Alpine Arc. http://www.alpter.net/. Accessed on 20 Jan 2017
 2. ALPTER (2015b) Terasirane pokrajine v alpskem svetu (Terraced Landscapes in the Alpine Arc). http://predmet.fa.uni-lj.si/alpter/index.html. Accessed on 20 Jan 2017
 3. Ažman Momirski L (2015b) Preventing landslides on terraced slopes. General Assembly of European Geosciences Union, Vienna. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-9680-1.pdf. Accessed on 10 Jan 2017
 4. Ažman Momirski L (2016b) Mediterranean landscapes, Slovene Littoral: Goriška Brda; Vipavska dolina; Kras; Brkini and dolina Reke; Podgrajsko podolje; Koprska Brda. In: Alberti F, Mattiuzzo F (eds) Terraced landscapes choosing the future: Italy October 2016, Exhibition: a world of terraced landscapes, Venice, pp 58–61Google Scholar
 5. Ažman Momirski L (2016c) Pannonian landscapes, Slovenia Hills (Slovenske gorice): Jeruzalem. In: Alberti F, Mattiuzzo F (eds) Terraced landscapes choosing the future: Italy October 2016, Exhibition: a world of terraced landscapes, Venice, pp 62–65Google Scholar
 6. Ažman Momirski L, Radikon B (2008) Terase v Brdih: najpomembnejša prvina kulturne krajine: uvodnik. Briški časnik, Pomlad 2008Google Scholar
 7. CERVIM (2017) Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana. http://www.cervim.org/en/heroic-viticulture.aspx. Accessed on 21 Oct 2017
 8. Jeruzalem–Ormož VG (1960) Investicijski program za obnovo 140 ha vinogradov. Kmetijski pospeševalni zavod Maribor, MariborGoogle Scholar
 9. Kociper M (1962) Terase v sodobnem vinogradništvu. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Agronomski oddelek, LjubljanaGoogle Scholar
 10. Kodrič, I (1999) Obnova vinogradov. In: Stanek K, Srebrenič M, Radikon B (eds) Znanje kot ključni dejavnik razvoja kmetijstva. Kmetijska svetovalna slu\ba KZ, Dobrovo, Občina Brda; Združenje vinogradnikov in vinarjev Brda, Goriška Brda, pp 6–7Google Scholar
 11. Living Terrased Landscapes (2008) Perspectives and strategies to revitalise the abandoned regions. In: International conference, 14–15 Feb 2008, Ljubljana, Slovenia. http://predmet.fa.uni-lj.si/alpter/conference/contact.html. Accessed on 21 Jan 2017
 12. Ljutomer VK (1962) Investicijski program za obnovo 115 ha vinogradov. Agrobiro, LjubljanaGoogle Scholar
 13. Modic D (1979) Impianti di frutteti e terazze. Frutticoltura e di ortofloricolturaGoogle Scholar
 14. Odar B (2016) Naselbina na Donački gori obljudena v času največjega razcveta Novega kraljestva v Egiptu. http://kozjansko.info/2016/10/naselbina-na-donacki-gori-obljudena-v-casu-najvecjega-razcveta-novega-kraljestva-v-egiptu/. Accessed 2 Mar 2017
 15. OdSPRS (2004) Spatial development strategy of Slovenia. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200476&stevilka=3397. Accessed 23 Feb 2017
 16. Ozmec VM (1993) Trivrstne terase in njihov vpliv na rast, razvoj in rodnost trte glede na oddaljenost vrst od roba terase. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Agronomski oddelek, LjubljanaGoogle Scholar
 17. Portorož (1960) Posvetovanje vinogradnikov Istre, Kvarnerja in Slovenskega PrimorjaGoogle Scholar
 18. Ražem M (1964) Obnova vinogradov v strmih terenih – terasiranje. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Agronomski oddelek, LjubljanaGoogle Scholar
 19. Republika Slovenija Statistični urad (2016) http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17. Accessed 11 Feb 2017
 20. Simčič Z (1959) Terasiranje vinogradov na Primorskem. Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvoGoogle Scholar
 21. Simonič S (2014) Pogled na sodobni vinski turizem, terase kot posebnost in promocija, iskanje priložnosti za razvoj vinskega turizma v Prlekiji. Društvo Antona Puklavca, Jeruzalem (in press)Google Scholar
 22. Škvarč A (1999) Obnova vinogradov. In: Stanek K, Srebrenič M, Radikon B (eds) Znanje kot ključni dejavnik razvoja kmetijstva. Občina Brda: Kmetijska svetovalna služba KZ, Dobrovo; Združenje vinogradnikov in vinarjev Brda, Goriška Brda, pp 1–5Google Scholar
 23. Škvarč A (2001) Znanje kot ključni dejavnik razvoja kmetijstva. Kmetijsko veterinarski zavod, Nova GoricaGoogle Scholar
 24. Tomaž KZ (1959) Investicijski program za obnovo 46 ha nasada jablan. Kmetijski pospeševalni zavod Maribor, MariborGoogle Scholar
 25. Terraced Landscapes in Slovenia as Cultural Values (2016) http://predmet.fa.uni-lj.si/terasirane%2Dpokrajine/terraced-landscapes-in-slovenia-as-a-cultural-value.html. Accessed on 15 Mar 2017
 26. Vineyard Census (2015) http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5919. Accessed on 11 Feb 2017
 27. Vinogradništvo in vinarstvo (2016) http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/vino/. Accessed on 15 Feb 2017
 28. Volk D, Štolfa M, Renčelj S, Zadnik D, Sotlar M, Furlan Brec M (2011) Brkinska sadna cesta. LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Ilirska Bistrica. LAS Krasa in Brkinov, SežanaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of ArchitectureUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations