Advertisement

Transparency and Access to Government Information in the Netherlands

 • Kars J. de GraafEmail author
 • Albert T. Marseille
 • Hanna D. Tolsma
Chapter
Part of the Governance and Public Management book series (GPM)

Abstract

Some years ago, the Netherlands was regarded as a leading country in terms of transparency and access to government information. The Government Information (Public Access) Act (WOB, Wet openbaarheid van bestuur) came into force in 1980. Since then, many countries have introduced freedom-of-information legislation, and there are doubts as to whether practice and legislation in the Netherlands still meet present-day requirements with regard to transparency and access to information. The Netherlands has fallen behind in comparison with other countries that have recently introduced a Freedom of Information Act.

References

 1. Boonstra, W. (2013, July 31). Ambtenaren maken oneigenlijk gebruik WOB, Binnenlands Bestuur. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ambtenaren-maken-oneigenlijk-gebruik-van-wob.9076462.lynkx?pageStart9=11
 2. Daalder, E. (2015). Handboek openbaarheid van bestuur. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar
 3. Marseille, A. T., & Wever, M. (2016). Snelheid, finaliteit en winstkans in het bestuursrechtelijke hoger beroep, Nederlands Juristenblad 91 (13), 848.Google Scholar
 4. Van Haeften M., Wils, J., & Grimmius T. (2010). Omvangrijke Wob-verzoeken. Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling, Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Google Scholar
 5. Van der Sluis, C. N. (2016a). De Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk; de behandeling van het Woo-verzoek (deel I), Gemeentestem 2016/135.Google Scholar
 6. Van der Sluis, C. N. (2016b). De Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk; besluitvorming bij passieve en actieve openbaarmaking (deel II), Gemeentestem 2016/144.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Kars J. de Graaf
  • 1
  Email author
 • Albert T. Marseille
  • 1
 • Hanna D. Tolsma
  • 1
 1. 1.Department of Constitutional Law, Administrative Law and Public AdministrationUniversity of GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations