Skip to main content

Development of Polytechnic Creativity of Primary School Pupils

 • 469 Accesses

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE,volume 489)

Abstract

The article deals with the technical literacy and implementation of the Industry 4.0 at elementary schools. It deals with the importance of construction kit in development of children’s technical thinking. The article presents the results of research taken at elementary schools in the Hradec Králové Region. The research is dealing with the problematic of teaching the subject “Polytechnic creation” and is dealing with the use of construction kits during that subject.

Keywords

 • Technical literacy
 • Primary school
 • Building kits
 • Pedagogical research
 • Polytechnic creation

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-3-319-75605-9_16
 • Chapter length: 6 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   189.00
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-3-319-75605-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   249.99
Price excludes VAT (USA)
Hardcover Book
USD   249.99
Price excludes VAT (USA)

References

 1. Holanová, T.: Nová průmyslová revoluce. Nezaspěte nástup Práce 4.0. Aktuálně.cz, 29 July 2015. Accessed 20 Sep 2015

  Google Scholar 

 2. Schwab, K.: The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/. Accessed 20 June 2017

 3. Read, R.: Lack of technical education produces a ‘lost generation,’ Oregon business leaders warn. http://www.oregonlive.com/education/index.ssf/2015/01/lack_of_technical_education_pr.html. Accessed 20 June 2017

 4. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf. Accessed 20 Apr 2017

 5. Nádvorníková, H.: Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání. Raabe, Praha (2015). ISBN 978-80-7496-194-6

  Google Scholar 

 6. Kropáč, J., Kubíček, Z., Chráska, M., Havelka, M.: Didaktika technických předmětů. Univerzita Palackého, Olomouc (2004). ISBN 80-244-0848-1

  Google Scholar 

 7. Pecina, P.: Tvořivost ve vzdělávání žáků. Masarykova univerzita, Brno (2008). ISBN 978-80-210-4551-4

  Google Scholar 

 8. Roučová, E.: Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů na primární škole. J. Technol. Inf. Educ. (Časopis pro technickou a informační výchovu) 5(3), 35–43 (2013). https://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2013/03/06.pdf. ISSN 1803-537X

  Google Scholar 

 9. Národní iniciativa průmysl 4.0. Praha. http://kzps.cz/wp-content/uploads/2016/02/kzps-cr.pdf. Accessed 25 May 2017

 10. Neumajer, O.: Průmysl 4.0 do každé školy. Praha. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21119/prumysl-4.0-do-kazde-skoly.html/. Accessed 25 May 2017

 11. Kudrna, D.: Průmysl 4.0 – Vzdělávání 4.0. Praha. https://medium.com/edtech-kisk/pr%C5%AFmysl-4-0-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-4-0-d3ee334cb287. Accessed 25 May 2017

 12. Koťátková, S.: Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Grada (2005). ISBN 80-247-0852-3

  Google Scholar 

Download references

Acknowledgement

The paper has been supported by Specific Research Project of Faculty of Education University of Hradec Kralove, 2017.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marie Hubálovská .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2019 Springer International Publishing AG, part of Springer Nature

About this paper

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this paper

Hubálovská, M., Bartoň, M., Janouch, J., Krejčí, P. (2019). Development of Polytechnic Creativity of Primary School Pupils. In: Ntalianis, K., Croitoru, A. (eds) Applied Physics, System Science and Computers II. APSAC 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 489. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75605-9_16

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75605-9_16

 • Published:

 • Publisher Name: Springer, Cham

 • Print ISBN: 978-3-319-75604-2

 • Online ISBN: 978-3-319-75605-9

 • eBook Packages: EngineeringEngineering (R0)