Advertisement

Privatisation of Urban Transport Services Using the Example of the Board of Urban Transport in Gdynia

 • Jakub Madeja
 • Olgierd Wyszomirski
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

Urban transport services can be provided both by operators owned by local authorities and private operators, provided there is a separation of organisational and operational tasks. The aim of the article is to analyse the operational and economic aspects of the privatisation of transport services in urban transport on the example of the Municipal Transportation Board in Gdynia (ZKM). The article presents the premises for the privatisation of services in Gdynia, the organisation and management of urban transport services which encourages privatisation, ZKM’s role acting as an organiser of urban transport which subcontracts private operators, open tender for services as a basis for subcontracting private operators by ZKM, as well as the competition between operators of ZKM network. Under certain conditions, the hiring of private operators instead of municipal operators to provide transport services with a similar standard of service has clear economic benefits.

Keywords

Urban transport Transport services Privatisation 

References

 1. 1.
  Wyszomirski O (ed) (2002) Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 2. 2.
  Madeja J (2013) Prywatyzacja w transporcie miejskim. In: Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, No. 3Google Scholar
 3. 3.
  Grzelec K (2011) Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 4. 4.
  Wyszomirski O (ed) (2008) Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 5. 5.
  Dydkowski G (2015) Zarządy transportu miejskiego w Polsce – przesłanki tworzenia oraz organizacyjno-prawne formy działalności. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 232Google Scholar
 6. 6.
  Wyszomirski O (2012) Dwadzieścia lat funkcjonowania zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni. In: Transport Miejski i Regionalny, vol 8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej, KrakówGoogle Scholar
 7. 7.
  Data from Municipal Transportation Board in GdyniaGoogle Scholar
 8. 8.
  Wołek M (2014) Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni. In: Transport Miejski i Regionalny vol 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej, KrakówGoogle Scholar
 9. 9.
  Wolek M, Wyszomirski O (ed) (2013) The trolleybus as an urban means of transport in the light of the trolley project. University of Gdansk Press, GdanskGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.University of GdanskSopotPoland

Personalised recommendations