Advertisement

Preferences and Transport Behavior of Gdansk Residents in the Light of the Result of Complex Traffic Survey

 • Krzysztof Grzelec
 • Katarzyna Hebel
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

Preferences and transport behavior of the population are a fundamental aspect of research in public transport. Identifying the basic postulates of transport, the factors determining the specific behavior of transport and modal split allow to analyze the differences between the groups singled passengers and to prepare better offer of an urban transport. In Poland, still in many cities urban transport research is conducted ad hoc, in a situation when you need to carry out specific investment projects. Meanwhile, transportation demand and preferences and behavior of the inhabitants should be carried out regularly every 2 years, not less than 5 years. In Gdansk, transportation preferences and travel behavior of residents of Gdansk is carried out every 5 years as part of the Complex Traffic Survey (CTS). The objective of this article is to present and compare the results of CTS conducted in 2009 and 2016. The basic of the analysis is the thesis that the preferences and transport behavior of Gdansk residents have changed.

Keywords

Urban transport Transportation preferences Travel behavior Transportation research Complex traffic survey 

References

 1. 1.
  Hebel K (2013) Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, p 32, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 2. 2.
  Mankiw NG, Taylor MP (2009) Mikroekonomia, p 110, PWE, WarszawaGoogle Scholar
 3. 3.
  Światowy G (1990) Rynkowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych, Volume 482, p 34, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Seria Monografie i Opracowania, WrocławGoogle Scholar
 4. 4.
  Madeyski M, Lissowska E, Morawski W (1975) Transport. Rozwój i integracja, p 132, WKiŁ, WarszawaGoogle Scholar
 5. 5.
  References Existence and Comparability of Data Sources. Deliverable D3 kite. A knowledge base for intermodal passenger travel in Europe, p 10. Sixth framework programme, Arcueil—Karlsruhe (Sept 2007)Google Scholar
 6. 6.
  Fouracre P (2001) Rural transport survey techniques. In: Rural transport knowledge base, rural travel and transport program 2001. TRL Limited, pp 8–9. https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/rural_transport/knowledge_base/English/Module%205/5_5a%20Survey%20Techniques.pdf
 7. 7.
  Wyszomirski O, Grzelec K (1998) Badania marketingowe w komunikacji miejskiej, p 23, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, WarszawaGoogle Scholar
 8. 8.
  Pogłód K (2010) Kompleksowe badania ruchu – teoria i praktyka, In Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia polskich miast, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie” Seria: Materiały Konferencyjne, Kraków, Volume 93, Issue 152, p 113, KrakówGoogle Scholar
 9. 9.
  Starowicz W, Rudnicki A, Janecki R (1999) Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Synteza wyników, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie”, Volume 73, pp 9–20, Kraków Google Scholar
 10. 10.
  Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, p 5, Główny Urząd Statystyczny, Jachranka (2015). http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badanie_pilotazowe.pdf (dostęp 10.02.2017)
 11. 11.
  Kompleksowe badania ruchu na terenie miasta Gdańska 2009, Raport V, Opracowanie wyników KBR, pp 3–98, Gdańsk, Sopot-Warszawa (listopad 2009) materiały niepublikowaneGoogle Scholar
 12. 12.
  Gdańskie Badania Ruchu 2016 wraz z opracowaniem modelu symulacyjnego Gdańska, Raport 3, Raporty z przeprowadzenia badań i pomiarów 2016 r., Gdańsk (2016) materiały niepublikowaneGoogle Scholar
 13. 13.
  Badania pierwotne pt. “Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni”, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia (2015). http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/A4_zkmgdynia-PZKMG-raport%202015.pdf (dostęp 20.02.2017)

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Chair of Road and Transport EngineeringGdansk University of TechnologyGdanskPoland
 2. 2.Chair of Transportation MarketUniversity of GdanskSopotPoland

Personalised recommendations