Advertisement

Immigrant Student Achievement and Education Policy in the Netherlands

 • Jaap Scheerens
 • Greetje van der Werf
Chapter
Part of the Policy Implications of Research in Education book series (PIRE, volume 9)

Abstract

In this chapter, we will address the educational outcomes of students with an immigrant background in the Netherlands, how these outcomes have developed over time, and how this development might be related to several educational policy measures that seek to enhance the educational opportunities for students with a disadvantaged background. We begin the chapter with a short description of the main categories of immigrants in the Netherlands and provide a historical overview of the development of the share of immigrant students in education. Next, we present an overview of the outcomes of immigrant students in primary and secondary education. Both student achievement as well as attainment indicators are considered in describing the development of immigrant students’ position over time. After summarizing the main findings, we critically discuss several relevant educational policy measures that might provide some understanding of the development of immigrant students’ position in the past and the current situation. Finally, we critically comment on the effectiveness and efficiency of the Dutch educational equity policy.

References

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2008). Jaarrapport integratie [Annual report on integration 2008]. Retrieved from https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2008/45/jaarrapport-integratie-2008
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2015, July 17). (Speciaal) basisonderwijs; culturele minderheden 1991–2014 [(Special) primary education; cultural minorities 1991–2014]. Retrieved from http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37846sol
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016). Jaarrapport integratie [Annual report on integration 2016]. Retrieved from https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/47/jaarrapport-integratie-2016
 4. De Wolf, I., & Verkroost, J. (2011). Evaluatie van de theorie en praktijk van het nieuwe onderwijstoezicht [Evaluation of theory and practice of the new proportional inspection]. Tijdschrift voor Toezicht, 2(2), 7–24.Google Scholar
 5. Driessen, G. (2012). De ambitie waargemaakt? De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachtertstandenbeleid tussen 1995 en 2011 [Achieved the ambition? The development of the educational position of the target groups of education retention policy between 1995 and 2011]. In G. Driessen (Ed.), De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: ontwikkelingen in prestaties en het advies VO. Nijmegen, The Netherlands: ITS/Radbout Universiteit.Google Scholar
 6. Driessen, G. (2013). De bestrijding van Onderwijsachterstanden [Fighting educational inequality: A review of effective approaches]. Nijmegen, The Netherlands: ITS.Google Scholar
 7. Driessen, G., & Mulder, L. (1999). The enhancement of educational opportunities of disadvantaged children. In R. J. Bosker, B. P. M. Creemers, & S. Stringfield (Eds.), Enhancing educational excellence, equity and efficiency (pp. 37–64). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.CrossRefGoogle Scholar
 8. Feskens, R., Kuhlemeier, H., & Limpens, G. (2016). Resultaten PISA 2015 in vogelvlucht. In Kennis en vaardigheden van 15-jarigen [PISA 2015 results in bird’s eye view: Knowledge and skills of 15-year-olds]. Arnhem, The Netherlands: Cito. Retrieved from https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/resultaten-pisa-2015-in-vogelvlucht.pdf
 9. Fettelaar, D., Mulder, L., & Driessen, G. (2014). Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden. Veranderingen in de periode 1995–2011 [Parental education level and educational disadvantages. Changes in the period 1995–2011]. Nijmegen, The Netherlands: ITS.Google Scholar
 10. Herweijer, L., Iedema, J., & Andriessen, I. (2016). Prestaties en schoolloopbanen in het onderwijs [Achievements and school courses in education]. In W. Huijnk & J. Andriessen (Eds.), Integratie in zicht? De integratie van migranten op acht terreinen nader bekeken (pp. 35–61). Hague, The Netherlands: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 11. Huijnk, W. (2016). Ontwikkelingen in de integratie [Developments in integration]. In W. Huijnk & J. Andriessen (Eds.), Integratie in zicht? De integratie van migranten op acht terreinen nader bekeken (pp. 27–35). Hague, The Netherlands: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 12. Luyten, H. (2011). The quality of education in the Netherlands, as expressed by achievement and attainment indicators. In J. Scheerens, H. Luyten, & J. van Ravens (Eds.), Perspectives on educational quality: Illustrative outcomes on primary and secondary schooling in the Netherlands (pp. 71–102). Dordrecht, The Netherlands: Springer.Google Scholar
 13. Mulder, L., & Meijnen, W. (2013). Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode, 2009–2012. Een review [Inequality in primary education in the period 2009–2011. A review study]. Nijmegen, The Netherlands: ITS.Google Scholar
 14. Nusche, D., Braun, H., Halasz, G., & Santiago, P. (2014). OECD reviews of evaluation and assessment in education: Netherlands 2014. Paris: OECD.CrossRefGoogle Scholar
 15. OECD. (2013). PISA 2012 results: Excellence through equity (Vol. II). Paris: OECD.CrossRefGoogle Scholar
 16. OECD. (2016). PISA 2015 results: Excellence through equity (Vol. I). Paris: OECD.Google Scholar
 17. Roeleveld, J., Driessen, G., van der Veen, I., & Ledoux, G. (2012). Ontwikkelingen van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs [Developments of education backlogs in primary education]. In H. van der Werfhorst (Ed.), Een kloof van alle tijden. Verschillen tussen hoger en lager opgeleiden in werk, cultuur en politiek (pp. 239–257). Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 18. Scheerens, J. (1987). Enhancing opportunities for disadvantaged learners. A review of Dutch research on compensatory education and educational development policy. Amsterdam: North Holland Publishing Co..Google Scholar
 19. Scheerens, J. (2013a). Educational evaluation and assessment in the Netherlands. Addendum to the 2012 report. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/Netherlands%20CBR%20Update.pdf
 20. Scheerens, J. (2013b). Trends in equity: Data based on PISA 2009. Unpublished manuscript. Enschede, The Netherlands: University of Twente.Google Scholar
 21. Scheerens, J. (2015). Equity oriented policy in the Netherlands. Unpublished manuscriptGoogle Scholar
 22. Scheerens, J., & Doolaard, S. (2013). Review study on educational quality of Dutch primary schools. Enschede, The Netherlands: GION/University of Twente.Google Scholar
 23. van Leewen, B., & Limpens, M. (2007). Leerlingen verschillen en dat is normaal: Ideologie en praktijk van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes [Students differ and that is normal: Ideology and practice of education for students with special educational needs]. Enschede, The Netherlands: SLO.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.University of TwenteEnschedeThe Netherlands
 2. 2.University of GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations