Advertisement

The Low Countries as Enemies, 1918–1920

 • Hubert P. van TuyllEmail author
Chapter

Abstract

This chapter uses primary source material from Belgian and Dutch Foreign Ministry and State Archives to examine the post-war relationship of Belgium and the Netherlands and the reasons for a lack of strategic cooperation between the countries directly after the Versailles Treaty.

References

Primary Sources

  General State Archives (Algemeen Rijksarchief) of Belgium, Brussels

  1. 1. Archief OrtsGoogle Scholar
  2. 2. Papiers Carton de WiartGoogle Scholar
  3. Belgian Foreign Ministry Archives (Archief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Brussels: Dossier Délegation Belge à Versailles.Google Scholar

  Nationaal Archief (Netherlands)

  1. 1. Archief van het Ministerie van Buitelandse ZakenGoogle Scholar
  2. 2. Archief van het gezantschap Groot-BrittannieGoogle Scholar
  3. Beyens, Eugène (1981). Une diplomate belge au service de son pays: Le baron Beyens, ministre des Affaires étrangès 1915–1917. Brussels: Centre Guillaume Jacquemyns.Google Scholar
  4. Bourne, Kenneth, and D. Cameron Watt, (eds) (1989), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part II: From the First to the Second World War. Series I: The Paris Peace Conference of 1919 (edited by M. Dockril), vol. 6. Washington, DC: University Publications of America.Google Scholar
  5. Colenbrander, H. T. (1927), Nederland en België: Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925–27. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.CrossRefGoogle Scholar
  6. Headlam-Morley, James (1972), A Memoir of the Paris Peace Conference 1919, edited by Agnes Headlam-Morley, Russell Bryant and Anna Cienciala. London: MethuenGoogle Scholar
  7. Heldring, Ernst (1970), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871–1954), edited by Johann de Vries. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
  8. House, Edward M. and Charles Seymour (eds) (1921), What Really Happened at Paris: The Story of the Peace Conference, 1918–1919. New York: Charles Scribner’s Sons.Google Scholar
  9. Link, Arthur S. (ed) (1989), The Papers of Woodrow Wilson, vol. 56. Princeton, NJ: Princeton University Press.Google Scholar
  10. Rolin-Jaequemyns, Edouard (1927), L’Escaut et le rejet du traité hollando-belge. Bruges: Desclée de Brouwer.Google Scholar
  11. Smit, C. (1962), Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848–1919, derde periode, 1899–1919, part. 4, 1914–1917. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
  12. Smit, C. (1964), Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848–1919, derde periode, 1899–1919, part. 5, 1917–1919. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
  13. Smit, C. (1968), Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848–1919, derde periode, 1899–1919, part.6, Buitenlandse bronnen 1899–1914. ‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
  14. Snijders, C. J. (1923), ‘Nederland’s militaire positie gedurende den wereldoorlog’. Militaire Spectator 92, 536-66.Google Scholar
  15. Tardieu, André (1921), La Paix. Paris: Payot.Google Scholar
  16. Townley, Susan (1922), “Indiscretions” of Lady Susan. London: Thornton Butterworth.Google Scholar
  17. Treub, M. W. F. (1931), Herinneringen en overpeinzingen. Haarlem: Tjeenk Willink.Google Scholar

Secondary Sources

 1. Barnouw, A. J. (1923), Holland under Queen Wilhelmina. New York: Charles Scribner’s Sons.Google Scholar
 2. Basse, Maurits (1930–33), De vlaamsche beweging van 1905 tot 1930. 2 vols. Gent: Van Rysselbergh & Rombaut.Google Scholar
 3. Boileau, David A. (1996), Cardinal Mercier: A Memoir. Herent, Belgium: Peeters.Google Scholar
 4. Boudens, Robrecht (1975), Kardinaal Mercier en de vlaamse beweging. Louvain: Davidsfonds.Google Scholar
 5. Calmes, Christian (1976), Le Luxembourg au centre de l’annexionnisme belge. Luxembourg: Saint-Paul.Google Scholar
 6. Chadwick, Elizabeth (2002), Traditional Neutrality Revisited: Law, Theory and Case Studies. The Hague: Kluwer.Google Scholar
 7. De Beaufort, J. A. A. H. (1928), Fijftig jaren uit onze geschiedenis, 1868–1918, II. Amsterdam: P N van Kampen & Zoon.Google Scholar
 8. De Leeuw, A. S. (1939[1936]), Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden, 2nd ed. Amsterdam: Pegasus.Google Scholar
 9. De Schaepdrijver, Sophie (1999[1997]), De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam and Antwerp: Atlas.Google Scholar
 10. De Waele, Maria (1989), Naar een groter België! De Belgische territoriale eisen tijdens en na de eerste wereldoorlog. Een onderzoek naar de doeleinden, de besluitvorming, de realisatiemiddelen en de propagandavoering van de buitenlandse politiek. Ph.D. Dissertation: University of Ghent.Google Scholar
 11. De Waele, Maria (1996), ‘België en Nederland tussen twee wereldoorlogen: nationale gevoelens en botsende ambities’. Cahiers d’histoire du temps present/Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis 1, 193-212.Google Scholar
 12. Devleeshouwer, Robert (1968), ‘L’opinion publique et les revendications territoriales belges à la fin de la Première Guerre mondiale’. In: Melanges offerts à G. Jacquemyms. Brussels: Institut de Sociologie Solvay.Google Scholar
 13. Fenaux, Robert (1946), Paul Hymans: Un homme, un temps: 1865–1941. Brussels: Office de Publicité.Google Scholar
 14. Frey, Marc (1998), Der Erste Weltkrieg und die Niederlande: Ein neutrales Land im politischen und wirtschaftlichen Kalkül der Kriegsgegner. Berlin: Akademie Verlag.CrossRefGoogle Scholar
 15. Forbes Wels, P. (1963), De Nederlandse Cavalerie. Bussum: C. A. J. van Dishoek.Google Scholar
 16. Gooch, G. P. and J. H. B. Masterman (1971[1917]), A Century of British Foreign Policy. Port Washington, NY and London: Kennikat Press.Google Scholar
 17. Greven, H. B. (ed.) (1928), The Netherlands and the World War: Studies in the War History of a Neutral. New Haven: Yale.Google Scholar
 18. Hampe, Karl (1918), Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Gotha: Friedrich Andreas Perthes.Google Scholar
 19. Hellema, Duco, Bert Zeeman and Bert van der Zwan (eds) (1999), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Den Haag: SdU.Google Scholar
 20. Hymans, Paul (1958), Mémoires. 2 vols. Edited by Frans van Kalken and John Bartier. Brussels: Éditions de l’institut de sociologie Solvay.Google Scholar
 21. Kruizinga, Samuël (2012), Overlegseconomie in oorlogstijd: De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog. Zutphen: Walburg Press.Google Scholar
 22. Landes, David (1999), The Wealth and Poverty of Nations: Why Some are so Rich and Some are so Poor. New York: Norton.Google Scholar
 23. Marchal, Lucien (1931), La défaite de la Belgique à Versailles en 1919. Brussels: Éditions F.D.Google Scholar
 24. Marks, Sally (1981), Innocent Abroad: Belgium at the Paris Peace Conference of 1919. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.Google Scholar
 25. Marsiljé, G. J. (1984), Annexatie-plannen 1918–1919 Zeeuwsch-Vlaanderen. Terneuzen: Thesis under the supervision of Dr M Post.Google Scholar
 26. Mee, Charles L., Jr. (1980), The End of Order: Versailles, 1919. New York: E. P. Dutton, 1980.Google Scholar
 27. Middelkoop, Mary-Ann (2010), ‘A Wilsonian Moment? Dutch Nationalism and Belgian Territorial Claims in the Aftermath of World War I’. Dutch Crossing 34, 195-214.CrossRefGoogle Scholar
 28. Miller, Jane Kathryn (1951), Belgian Foreign Policy between Two World Wars 1919–1940. New York: Bookman Associates.Google Scholar
 29. Nigel, Ed, John Ashton, and Duco Hellema (2001), Unspoken Allies: Anglo-Dutch Relations Since 1780. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 30. Pirenne, Henri (1900–1932, 7 vols.) Histoire de Belgique. Bruxelles: Maurice Lamertin.Google Scholar
 31. Porter, James John (1980), Dutch Neutrality in Two World Wars. Ph.D. Dissertation: Boston University.Google Scholar
 32. Reginbogin, Herbert B. (2009[2006]), Faces of Neutrality: A Comparative Analysis of the Neutrality of Switzerland and other Neutral Nations during WW II., transl. Ulrike Seeberger and Jane Britten. Berlin: W. Hopf.Google Scholar
 33. Schuursma, Rolf (1999), ‘De beste van het interbellum: Herman Adriaan van Karnebeek (1918–1927)’. In: Duco Hellema, Bert Zeeman and Bert van der Zwan (eds), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: SdU), 95ff.Google Scholar
 34. Smit, C. (1950), Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de Vesting van het Koninkrijk. s’Gravenhage: Martinus Nijhoff.CrossRefGoogle Scholar
 35. Smit, C. (1971–73), Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899–1919), 3 vols. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 36. Terlinden, Charles (1930), Histoire militaire des Belges. Brussels: La Renaissance du Livre.Google Scholar
 37. Turlington, Edgar (1976[1936]), Neutrality: Its History, Economics and Law, vol. 3, The World War Period. New York: Octagon.Google Scholar
 38. Van Ditzhuyzen R. E., A. E. Kersten, A. L. M. van Zeeland, and A. C. van der Zwaan (eds) (1998), Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag: SdU Uitgevers.Google Scholar
 39. Witte, Else, and Jan Craeybeckx (1983), Politieke geschiedenis van België sinds 1830: Spanningen in een burgerlijke democratie, 2nd ed. Antwerpen: Standaard wetenschappelijke uitgeverij.Google Scholar
 40. Zaaijer, J. (1933), Nederland-België. Herziening van het Verdrag van 1839. Baarn: Hollandia-Drukkerij N.V.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Augusta UniversityAugustaUSA

Personalised recommendations