Advertisement

Assessment Of Hip Endoprosthesis Cups After Reimplantation

 • Anita KajzerEmail author
 • Ewelina Głąb
 • Wojciech Kajzer
 • Tomasz Wróbel
 • Jacek Semenowicz
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 623)

Abstract

The paper presents results of the assessment of the absence of tissue hypertrophy to the surface of the hip endoprosthesis cups. The cups were obtained as a result of revision operations, which caused their loosening. The study included analysis of chemical composition, SEM, macroscopic evaluation of surface, pitting corrosion resistance and hardness. Based on the result obtained, it can be concluded that the surface condition of the outer part of the cups affects bone tissue hypertrophy to the ground.

Keywords

corrosion resistance SEM hip endoprosthesis cups 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Mróz A., Janczak M., Sulej-Chojnacka J., Rybak T., Gierzyńska âĂŞ Dolna M.: Wpływ kąta ustawienia panewki endoprotezy stawu biodrowego na obciąźenie tribologiczne pary trącej “głowa - panewka”, Obróbka Plastyczna Metali, 2, 141–152 (2011)Google Scholar
 2. 2.
  Andruszkiewicz A., Wróbel B., Marzec A., Kocięcka A.: Strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego, Problemy Pielęgniarstwa, (2008) 16, 237–240Google Scholar
 3. 3.
  Ridan T., Ogrodzka K., Kliś A.: Postępowanie Rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Praktyczna fizjoterapia rehabilitacja, 43, 6–22, (2013)Google Scholar
 4. 4.
  Semenowicz J., Mroczka A., Kajzer A., Kajzer W., Koczy B., Marciniak J.: Endoprotezoplastyka stawu biodrowego z uźyciem bezcementowej panewki Avantage u chorych z czynnikami ryzyka pooperacyjnej stabilnoÅŻci endoprotezy, Ortopedia Traumatologia & Rehabilitacja, 16, 253–263 (2014)Google Scholar
 5. 5.
  Kajzer A., KajzerW., Semenowicz J., Mroczka A.: Corrosion resistance of hip endoprosthesis cups in the initial state and after implantation, Solid State Phenomena, 227, 523–526, (2015)Google Scholar
 6. 6.
  Golec E., Nowak S., Golec J., Sienkiewicz D., Jurczak P., Zuzek P.: Alloplastyki rewizyjne stawu biodrowego powikłane złamaniami kości udowej âĂŞ wyniki leczenia i rehabilitacji, Przegląd Lekarski, 65, 1, 8–12, (2008)Google Scholar
 7. 7.
  Hryniewicz T.: Wstęp do obróbki powierzchniowej biomateriałÃşw metalowych, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 23 (2007)Google Scholar
 8. 8.
  Kajzer W., Chrzanowski W., Marciniak J.: Corrosion resistance of Cr-Ni-Mo steel intended for urological stents, International Journal of Microstructure Materials Properties, 2, 188–201, (2007)Google Scholar
 9. 9.
  Basiaga M., Walke W., Paszenda Z., Karasiński P.: Research on electrochemical properties SiO2 layer, intended for contact with blood, deposited by sol-gel method, European Cells and Materials, 26, 157, (2013)Google Scholar
 10. 10.
  KajzerW., Kajzer A., Grzeszczuk O., Semenowicz J., Mroczka A.: Badanie własności fizykochemicznych bezcementowych panewek stawu biodrowego, Inźynieria Biomateriałów, 132, 9–16, (2015)Google Scholar
 11. 11.
  M. Bartmański, B. Świeczko- Źurek: Project of hip joint endoprosthesis for an individual patient with materials selection, Advances In Materials Science, 15, 1 (43), 30–36 (2015)Google Scholar
 12. 12.
  Biocybernetyka i in˙zynieria biomedyczna, pod red.: Nałęcz M., Tom 4. Biomateriały, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, (2003) 1–3, 105–108, 128–134, 164–173Google Scholar
 13. 13.
  Marciniak J.: Inźynieria Biomateriałów. Zagadnienia wybrane, Gliwice, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, (2009) 9–20, 70, 79–83Google Scholar
 14. 14.
  Kajzer A., Kajzer W., Gołombek K., Knol M., Dzielicki J., Walke W.: Corrosion resistance, EIS and wettability of the implants made of 316 LVM steel used in chest deformation treatment, Archives of Metallurgy and Materials, 61, 767–770, (2016)Google Scholar
 15. 15.
  Kiel-Jamrozik M., Szewczenko J., Basiaga M., Nowińska K.: Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 15, 1, 31–37 (2015)Google Scholar
 16. 16.
  Kajzer W., Kajzer A., Grygiel-Pradelok M., Zi˛ebowicz A., Ziębowicz B.: Evaluation of physicochemical properties of TiO2 layer on AISI 316 LVM stainless steel intented for urology. Editors: Piętka, E., Badura, P., Kawa, J.,Więclawek,W. (Eds.) Information Technologies in Medicine, Advances in Intelligent Systems and Computing 471, Springer International Publishing, 2, 385–398 (2016)Google Scholar
 17. 17.
  Jaegermann Z., Ślósarczyk A.: Gęsta i porowata bioceramika korundowa w zastosowaniach medycznych, Kraków, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo âĂŞ Dydaktyczne AGH, 27, 78, 79, (2007) (in Polish)Google Scholar
 18. 18.
  Marciniak J.: Biomateriały, Gliwice,Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (2013) 15–25, 157–159, 180–196, 335–346, 440–441Google Scholar
 19. 19.

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Anita Kajzer
  • 1
  Email author
 • Ewelina Głąb
  • 1
 • Wojciech Kajzer
  • 1
 • Tomasz Wróbel
  • 2
 • Jacek Semenowicz
  • 3
 1. 1.Department of Biomaterials and Medical Devices Engineering, Faculty of Biomedical EngineeringSilesian University of TechnologyZabrzePoland
 2. 2.Department of Foundry, Faculty of Mechanical EngineeringSilesian University of TechnologyGliwicePoland
 3. 3.Dr Janusz Daab Independent Public Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary SlaskiePiekary ŚląskiePolska

Personalised recommendations