Advertisement

Studying the Historical Structure Damage Due to Soil Hazards and Examination of Applied Repairment-Strengthening Techniques

 • Rüya Kılıç Demircan
 • Pınar Sezin Öztürk Kardoğan
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 7)

Abstract

Historical structures which are like a bridge between past and future are the social and cultural heritage. One of the most important responsibilities of society is that this heritage must be preserved and transferred to future generations safely. Historic structures were damaged by natural hazards, originating from soil, earthquakes and human impacts. These structures of lives can be extended to make repairment and strentghening. Prestudy must be done to decide type of the repairment and strentghening. Firstly, historical structure situation must be specified and determined hazards assessment after that the type of the hazards must be stated so repairing and strengthening must be done. These processes should be done to historical structures by experts in a way to least interference. Soil damage can affect negatively to historical structure. In this study, soil damage for historical structures was approached. Settlement, swelling, segregation, rupture, crack and sliding are hazards due to soil effects. These damages which include in the specific historical structure are viewed and then, recommended retrofit and reparing works are researched.

Keywords

Historical structures Damage due to soil Repairment-strengthening 

References

 1. 1.
  Celep Z, Kumbasar N (2004) Deprem mühendisliğine giriş ve depreme dayanıklı yapı tasarımı, İstanbulGoogle Scholar
 2. 2.
  Aköz H (2008) Deprem Etkisi Altındaki Tarihi Yığma Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbulGoogle Scholar
 3. 3.
  Sesigür H, Çelik OC, Çılı F (2007) Tarihi yapılarda taşıyıcı bileşenler, hasar biçimleri, onarım ve güçlendirme. İstanbul Bülten 89:10–21Google Scholar
 4. 4.
  Bayraktar A, Kocasinan Y, Büyükgökmen G, Kökçü E (2005) Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Araştırılması Çalıştayı, Sunum Notları, ODTÜGoogle Scholar
 5. 5.
  Erköseoğlu G (2012) Kültürel Mirasın Depremden Korunması Ve Turizme Kazandırılması Amacı İle Uygulanabilecek Güçlendirme Teknikleri, Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel MüdürlüğüGoogle Scholar
 6. 6.
  Naik S, Naik NP, Kandolkar SS, Mandrekar RL (2011) Settlement of structure of a structure. In: Proceedings of Indian geotechnical conference, Paper No: Q-285Google Scholar
 7. 7.
  Arun G (2016) Tarihi Yığma Yapılarda Hasar Teşhisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep Şubesi Eğitim SemineriGoogle Scholar
 8. 8.
  Mahrebel HA (2006) Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Sistem Özellikleri, Hasarlar, Onarım Ve Güçlendirme Teknikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri EnstitüsüGoogle Scholar
 9. 9.
  Yardım Y, Mustafaraj E (2015) Effects of soil settlement and deformed geometry on a historical structure. Nat Hazards Earth Syst Sci 15:1051–1059CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Namlı M (2001) Tarihi Yapıların Temel Sistemleri ve Temel Takviyesi Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbulGoogle Scholar
 11. 11.
 12. 12.
  Başkan S (1993) Cenabı Ahmet Paşa Camii, Kültür Bakanlığı/1407 Tanıtma Eserleri/49, 1. BaskıGoogle Scholar
 13. 13.
  Köseoğlu Ç (2011) Investigation of a damaged historical mosque with finite element analysis, METU, The Degree of Master of ScıenceGoogle Scholar
 14. 14.
  Yıldız M, Sezer R, Ekinci O, Yıldız E (2011) Mevlana Müzesinde Oluşan Hasar Nedenlerinin Araştırılması ve Uygun Temel Güçlendirme Sisteminin Seçilmesi, ISSN:1306-3111. e-J N World Sci Acad 6(4), Article Number: 1A0249Google Scholar
 15. 15.
  Toğrol E (1994) Temel Takviyesi Yöntemlerine Yeni Bir Bakış, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği, V. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, Cilt III. S, pp 887–917Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Rüya Kılıç Demircan
  • 1
 • Pınar Sezin Öztürk Kardoğan
  • 1
 1. 1.Civil Engineering Department, Technology FacultyGazi UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations