Advertisement

The Oastea Domnului (Lord’s Army) Movement in the Serbian Banat

 • Mircea Măran
Chapter
Part of the Christianity and Renewal - Interdisciplinary Studies book series (CHARIS)

Abstract

Only a few years after it was established in Romania, the religious movement Oastea Domnului began to spread among Romanian Orthodox Christians in the part of the Banat in the Kingdom of Yugoslavia and at the beginning of the 1930s, started to form local associations. The formation of the movement had as its primary goal, the prevention of spreading of neo-Protestant teachings. In this chapter, the goals and development of the movement are presented from its beginnings to modern times. It is based on archive data, contemporary periodicals in Romanian, and oral statements from believers. After its ban in Romania by the communist regime in 1948, it continued to exist in the Yugoslav part of Banat. From the beginning of the 1970s, the movement experienced renewal.

Keywords

Oastea Domnului (Lord’s Army) Banat (Yugoslavia) Romanian Orthodox Christians 

References

 1. Chipurici, Nicolae. 1995. Românii din afara României. Bucureşti: Editura Lumina.Google Scholar
 2. Đurić-Milovanović, Aleksandra, Maran, Mirča, Sikimić, Biljana. 2011. Rumunske verske zajednice u Banatu. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.Google Scholar
 3. Maran, Mirča. 2004. Kulturni razvoj Rumuna u Banatu 1918–1941. Pančevo: Istorijski arhiv u Pančevu.Google Scholar
 4. Măran, Mircea. 2011. „Clerul român din Banatul sârbesc în anii păstoririi episcopului Veniamin Nistor”. In Lucrările simpozionului internaţional “Taină şi mărturisire”. Caransebeş: Editura Episcopiei Caransebeşului, 303–311.Google Scholar
 5. Magdu, V. 1933. “Oastea Domnului din Uzdin în propagandă religioasă la Ecica”, Nădejdea 14.Google Scholar
 6. Mata, Cornel. 2007. Monografia Voivodinţului. Voivodinţ-Vârşeţ.Google Scholar
 7. Miclea, T. 1971. “Adunarea generală a Asociaţiei clerului ortodox român“, Credinţa 3, 6 (2), Vîrşeţ, April 18, 4.Google Scholar
 8. Popi, Gligor. 1976. Rumuni u jugoslovenskom Banatu između dva rata (1918–1941). Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine.Google Scholar
 9. Popi, Gligor. 1998. Monografia Alibunarului. Alibunar.Google Scholar
 10. Popi, Gligor. 1998. Românii din Banatul sârbesc, II. Panciova: Libertatea.Google Scholar
 11. Şoşdeanu, Petru. 2010. Corul bărbătesc din Uzdin (1898–2008). Panciova: Libertatea.Google Scholar
 12. Ţicu, Theodor. 1980. Românii din Banatul iugoslav, ediţia a doua. Hamilton.Google Scholar
 13. Turcoane, Andrei. 2006. Monografia parohiei Nicolinţi. Nicolinţi.Google Scholar
 14. Uroş Doloveanu, A. 1931. “Sectarismul în Banatul-jugoslav”, Foaia diecezană 9. March 1, 6.Google Scholar
 15. Uroş Doloveanu, Aurel. 1931. “Sectarismul în Banatul-jugoslav” (continuation), Foaia diecezană, nor. 10. March 8, 2–3.Google Scholar
 16. Uroş Doloveanu, Aurel. 1931. “Zorile unei renaşteri creştineşti”, Nădejdea 34, 1.Google Scholar
 17. Vesa, Pavel. 2007. Episcopii Aradului 1706–2006. Arad: Editura Guthenberg univers.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 • Mircea Măran
  • 1
 1. 1.Preschool Teacher Training College—VršacVršacSerbia

Personalised recommendations