Advertisement

What Makes the Difference Between the Siberian Sturgeon and the Ponto-Caspian Sturgeon Species?

 • Georgii Igorevich Ruban
Chapter

Abstract

Adaptive features of the Siberian sturgeon connected with species structure (adaptive radiation), population structure, ecology, physiology, reproduction and development in comparison with phylogenetically closely Ponto-Caspian sturgeon related species were analyzed. The adaptive radiation of freshwater Siberian sturgeon unlike anadromous Ponto-Caspian sturgeon was directed to formation of continuous rows of populations (so called “population continuums”) over wide ranges in a single river basin allowing separate populations inhabiting different sections of the river to reproduce in the optimal time without performing energetically expensive migrations under conditions of the limited food supply. Unlike most of sturgeon species sex ratio in Siberian sturgeon is close to 1:1. In populations living under worse foraging conditions the life span of males is almost twice less than that of females. The Siberian sturgeon have to feed at the main part of the range through the winter at the water temperature close to 0 °C and in populations living in the most severe conditions (Lena and Indigirka rivers) it feeds through the spawning period. In these populations were found (1) significant increase in generative tissue synthesis level, (2) decrease of somatic growth efficiency, (3) maturation at earlier age and smaller size, (4) increase of relative fecundity and relative gonad weight of females, (5) increased duration of interspawning intervals of females. The efficiency of yolk utilization in the Siberian sturgeon is higher than in Russian sturgeon. Despite the smaller size of the eggs, this results in larger size of hatchling prelarva in Siberian sturgeon than in Russian sturgeon.

Keywords

Adaptations Species structure Adaptive radiation Population structure Anadromous Potamodromous Seasonal races Feeding patterns Maturation Life span Reproduction Development Metabolism 

References

 1. Akimova NV (1978) Gametogenez, funktsionirovaniye polovykh zhelez sibirskogo osetra (Acipenser Baeri Brandt) r. Lena I ikh svyas’ s obmenom veshchestv (Gametogenesis, functioning of the sexual glands in Siberian sturgeon (Acipenser Baeri Brandt) in the Lena River and their link with metabolites) Ekologomorfoligicheskie i ekologo fiziologicheskie issledovaniya razvitiya ryb (Ecomorphological and ecophysiological studies of fish development). Nauka, Moscow, pp 43–55Google Scholar
 2. Akimova NV (1985a) Gametogenez i polovaya tsiklichnost’ sibirskogo osetra v yestestvennykh i eksperimentalnykh usloviyakh (Gametogenesis and reproductive cycles of the Siberian sturgeon under natural and experimental conditions). Osobennosti reproduktivnikh tsiklov u ryb v vodoemakh raznykh shirot USSR (Characteristics of reproductive cycles in fish at different latitudes of the USSR). Nauka, Moscow, pp 111–122Google Scholar
 3. Akimova NV (1985b) Gametogenez i razmnozheniye sibirskogo osetra (Gametogenesis and reproduction in Siberian sturgeon). PhD dissertation, Institute of Evolutionary Morphology and Animal Ecology, USSR Academy of Sciences, Moscow. p 243Google Scholar
 4. Amirkhanov MI (1972) Sostoyaniye gonad osetra v period nerestovogo khoda v r. Tereke (the state of sturgeon gonads during the spawning migration in the Terek River). Trudy Tsentralnogo Nauchno-Issledovatelskogo Instituta Osetrovogo Rybnogo Khozyaistva 4:26–29Google Scholar
 5. Barannikova IA (1970) Novye dannye o reaktsii populyatsii osetrovykh na narusheniye usloviy migratsiiy i razmnozheniya (new data on the reaction of sturgeon populations on disturbances of migration and reproduction conditions). Trudy Tsentralnogo Nauchno Issledovatelskogo Instituta Osetrovogo Rybnogo Khozyaistva 11:12–19Google Scholar
 6. Baulin VV (1970) Istoriya podzemnogo oledeneniya Zapadnoi Sibiri v svyazi s transgressiei arkticheskogo basseyna (The history of the underground glaciacion at West Siberia in connection with the Arctic basin transgression). The Arctic Ocean and Its Seaboard During Cainozoe, Leningrad, pp 404–409Google Scholar
 7. Berg LS (1962) Ryby basseyna Amura. Obshchaya biologiya, biogeoghrafiya i paleoichtyologiya (Fishes of the Amur River basin. General biology, biogeography and paleoichthyology) In: Nikolskii GV, Obrutchev DV (eds) L.S. Berg-selected transactions. 5, Moskva-Leningrad, p 320–360Google Scholar
 8. Bogdanova LS (1972) Ekologitcheskaya plastichnost lichinok I molodi osetrovykh. Osetrovye I problemy osetrovogo khosyaistva. Pischevaya promyshlennost, Moscow, pp 244–250Google Scholar
 9. Chusovitina LS (1963) Postemrional’noye razvitiye sibirskogo (Acipenser baeri Brandt) osetra (Postembryonal development of the Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt)). Trudy Ob-Tazovskogo otdeleniya Gosudarstvennogo nauchno-issledovatelskogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaistva (GosNIIORKh) III:103–114Google Scholar
 10. Detlaf TA, Ginzburg AS (1954) Zarodyshevoye razvitiye osetrovykh ryb (sevryugi, osetra i belugi) v svyazi s voprosami ikh razvedeniya (the embryonal development of sturgeons (Stellate sturgeon, Russian sturgeon, Giant sturgeon) in relation with problems of their breeding). Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moscow, p 204Google Scholar
 11. Detlaf TA, Ginzburg AS, Shmalgauzen OI (1981) Razvitie osetrovykh ryb. Sozrevanie yaits, oplodotvorenie, razvitie zarodyshei i predlichinok (the development of sturgeons. Eggs maturation, fertilization, development of embryos and prelarvae). Nauka, Moscow, p 224Google Scholar
 12. Gardiner BG (1984) Sturgeon as living fossils. Living fossils, New York, pp 148–152CrossRefGoogle Scholar
 13. Gerbilskii NL (1957) Puti razvitiya vnutrividovoi biologicheskoi differntsiatsii, tipy anadromnykh migrantov i vopros o migratsionnom impul’se u osetrovykh (the directions of development of intraspecific biological differentiation, types of anadromous migrants, and the problem of migration impulse in sturgeons). Uchenye zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta Seria biologicheskikh nauk 228:11–32Google Scholar
 14. Gerbilskii NL (1962) Teoriya biologicheskogo progressa osetrovykh i eyo primeneniye v praktike osetrovogo khozyaystva (the theory of sturgeon’s biological progress, and its use in practice of sturgeon fishery). Uchenye zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta Seriya biologicheskikh nauk 311:5–18Google Scholar
 15. Gerbilskii NL (1965) Teoriya biologicheskogo progressa i eyo primeneniye v rybnom khozyaystve (The theory of biological progress, and its use in fishery). Theoretical basis of fishery. Nauka, Moskva, pp 77–84Google Scholar
 16. Gerbilskii NL (1967) Izicheniye funktsional’nukh osnov vnutrividovoi evolyutsii v svyazi s problemoi chislennosti i areala v rybnom khozyaistve (the study of functional bases of intraspecific evolution in relation with problems of fish quantity and range in fishery). Vestnik Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta 3:5–21Google Scholar
 17. Gisbert E, Williot P, Castello-Orvay F (1999) Behavioral modifications in the early life stages of Siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt). J Appl Ichthyol 15:237–242CrossRefGoogle Scholar
 18. Gisbert E, Williot P (2002) Duration of synchronous egg cleavage cycles at different temperatures in Siberian sturgeon (Acipenser baerii). J Appl Ichthyol 18:271–274CrossRefGoogle Scholar
 19. Gisbert E, Williot P, Berni P, Billard R (2002) Elevage intensif (Intensive rearing). Esturgeons et caviar, Editions TEC & DOC, Paris, pp 107–128Google Scholar
 20. Gisbert E, Ruban G (2003) Ontogenetic behavior of Siberian sturgeon, Acipenser baerii: a synthesis between laboratory tests and field data. Environ Biol Fish 67:311–319CrossRefGoogle Scholar
 21. Imbry D, Imbry K (1988) Tainy lednikovykh epokh. Poltora veka v poiskakh razgadki (Mysteries of glacial epochs. One and a half century in search of a solution). Progress, Moscow, p 263Google Scholar
 22. Khodorevskaya RP, Ruban GI, Pavlov DS (2009) Behaviour, migrations, distribution, and stocks of sturgeons in the Volga-Caspian Basin, World Sturgeon Conservation Society: Special Publication №. 3. Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany, p 233Google Scholar
 23. Kynard B, Henyey E, Horgan M (2002) Ontogenetic behavior, migration and social behavior of pallid sturgeon. Scaphirhynchus albus, and shovelnose sturgeon, S. platorynchus, with notes on the adaptive significance of body color. Env Biol Fish 63:389–403CrossRefGoogle Scholar
 24. Malyutin VS (1980) Osobennosty ekologii lenskogo osetra i puti ego vosproizvodstva (Features of the Lena River sturgeon ecology and ways of its restocking). PhD Thesis, Moscow, p 159Google Scholar
 25. Nikolskaya NG, Sytina LA (1974) Zona temperaturnykh adaptatsiy pri razvitii ikry osetra r. Lena (Zone of temperature adaptations during the Lena River sturgeon eggs development). Tezisy otchetnoi sessii Tsentralnogo Nauchno-Issledovatelskogo Instituta Osetrovogo Rybnogo Khozyaistva (VNIRO), Moscow, pp 108–109Google Scholar
 26. Nikolskii GV (1974) Teoriya dinamiki stada ryb kak biologicheskaya osnova ratsionalnoi expluatatsii i vosproizvodstva rybnykh resursov (Theory of fish stock dynamics as a biological base of rational exploitation and restocking of fish resources). Pishchevaya promyshlennost, Moscow, p 447Google Scholar
 27. Novikov GG (1991) Osobennosty rosta i energetiki razvitiya kostistykh ryb v rannem ontogeneze (Features of growth and developmental energetics of teleostean fishes during early onthogenesis). Abstract of doctors dissertation, Moscow, p 44Google Scholar
 28. Pavlov AV (1972) Analiz nerestovoi populyatsii volzhskogo osetra v 1968 g. (Analysis of spawning population of the Russian sturgeon in the Volga River in 1968). Tr Tsentr Nauchno-Issled Inst Ozern Rechn Ryb Khoz 4:14–26Google Scholar
 29. Pavlov DS (1979) Biologicheskie osnovy upravleniya povedeniem ryb v potoke vody (Biological principles of control over fish behaviour in water flow). Nauka, Moscow, p 319Google Scholar
 30. Romanova GP (1948) Pitaniye ryb v nizhnem Yenisee (Feeding of fishes in down streams of the Yenisei River). Trudy Sibirskogo otdeleniya Vsesoyuznogo nauchno-issledovatelskogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaistva (Proceedings of the Siberian branch of All Union Institute of Lake and River Fish Husbandry). Krasnoyarsk 2:151–203Google Scholar
 31. Ruban GI (1989a) Clinal variation of morphological characters in the Siberian sturgeon, Acipenser baeri, of the Lena River basin. J Ichthyol 29:48–55Google Scholar
 32. Ruban GI (1989b) Morfologicheskaya izmenchivost’ sibirskogo osetra basseina r. Leny (Morphological variation in the Siberian sturgeon of the Lena River basin). Morfologiya, ekologiya i povedenie osetrovikh (Morphology, ecology and behavior in acipenserids). Nauka, Moscow, pp 5–16Google Scholar
 33. Ruban GI (1992) Plasticity of development in natural and experimental populations of siberian sturgeon Acipenser baeri Brandt. Acta Zool Fenn 191:43–46Google Scholar
 34. Ruban GI (1998) On the species structure of the Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt (Acipenseridae). J Ichthyol 38(5):345–365Google Scholar
 35. Ruban GI (2005) The Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt. Species structure and ecology, World Sturgeon Conservation Society. Special Publication No. 1. Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany, p 203Google Scholar
 36. Ruban GI, Panaiotidi AI (1994) Comparative morphological analysis of subspecies of the Siberian sturgeon, Acipenser baerii stenorrhynchus A. Nikolsky and Acipenser baerii chatys Drjagin (Acipenseriformes, Acipenseridae), in the Yenisey and Lena rivers. J Ichthyol 34:58–71Google Scholar
 37. Severtsov AN (1925) Morfologicheskie zakonomernosti evolyutsii (Morphological regularities of evolution). Moskow, p 132Google Scholar
 38. Shatunovskii MI (1986) O nekotorykh metabolicheskikh adaptatsiyakh ryb na severnykh granitsakh arealov (On some metabolic adaptations of fishes at the north borders of their range). Tezisy doklada na Vsesoyuznom soveshchanii Organizmy, populatsii i soobshchestva v ekstremalnykh usloviyakh, Moscow, pp 143–144Google Scholar
 39. Shtylko BA (1934) Neogenovaya Fauna presnovodnykh ryb Zapadnoi Sibiri (The Neogene fauna of freshwater fishes in West Siberia). Trudy Vsesoyuznogo geologorazvedochnogo obyedineniya 359:7–23Google Scholar
 40. Sokolov LI (1965b) Sozrevanie i plodovitost’ sibirskogo osetra Acipenser baeri Brandt r. Leny (Maturation and fecundity of the Siberian sturgeon Acipenser baeri Brandt from the Lena River). Voprosy Ikhtiologii (Issues in Ichtyology) 5(1):70–81Google Scholar
 41. Sokolov LI, Malyutin VS (1977) Osobennosti struktury populyatsii i khrakteristiki proizvoditelei sibirskogo osetra r. Leny v raione nerestilishch (The structure of the population and spawners characteristics in the Siberian sturgeon from river Lena at spawning sites). Voprosy Ikhtiologii (Issues in Ichtyology) 17(2):327–246Google Scholar
 42. Trusov VZ (1964) Nekotorye osobennosty sozrevaniya I shkala zrelosty polovykh zhelez osetra (Some peculiarities of maturation and the scale of sexual glands maturity in sturgeon). Trudy of All-Union Research Institute for Sea Fisheries and Oceanography (VNIRO) 56(3):69–78Google Scholar
 43. Votinov NP (1963) Biologicheskie osnovy iskusstvennogo vosproizvodstva obskogo osetra (Biological foundations of artificial reproduction of the Ob River sturgeon). Trudy Ob-Tazovskogo Otdeleniya Gosudarstvennogo Nauchno-Issledovatelskogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Rybnogo Khozyaistva, Novaya Seria 3:5–102Google Scholar
 44. Votinov NP, Kas’yanov VP (1978) K voprosu o vosproizvodstve sibirskogo osetra v basseine r. Obi v usloviyakh zaregulirovannogo stoka (On the problem of of the Siberian sturgeon) Acipenser baeri Brandt reproduction in the Ob River as affected by hydraulic structure. Vopr Ikhtiol 18:25–35Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of ScienceMoscowRussia

Personalised recommendations