Advertisement

Empirical Analysis of Texts

 • Jacek CzaputowiczEmail author
 • Anna Wojciuk
Chapter
 • 176 Downloads

Abstract

This chapter systematically analyzes publications and Ph.D. dissertations with regard to their content, topics, methodology, theoretical approaches, author’s gender, and geographical region of focus. It consists of a quantitative part (analysis of 935 articles published in top academic journals between 2007 and 2012, and 339 doctoral dissertations defended between 2001 and 2012) and a qualitative part (where all the texts which were identified as containing theoretical and methodological references are examined). The results are then compared with analogous findings from some other countries. This comparison shows the weaknesses of Polish IR, especially with regard to research design, theories, and methods. 90.4% of the articles and 84.5% of the Ph.D. dissertations were atheoretical. This chapter also identifies the most popular theoretical and methodological approaches, along with preeminent foreign scholars whose works are points of reference for Polish IR.

Keywords

Quantitative analysis Qualitative analysis IR publications Theories Methods Poland 

References

 1. Araszkiewicz, K. (2011). Mitteleuropa i Międzymorze: polsko-niemiecki dyskurs geopolityczny [Mitteleuropa and the Intermarium: Polish–German geopolitical discourse]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 2. Araszkiewicz, Sz. (2012). Interwencje zbrojne afrykańskich organizacji regionalnych w państwach upadłych od 1990 r [The armed intervention of regional African organizations in failed states from 1990]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 3. Biegaj, A. (2001). Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec europejskiej integracji politycznej i obronnej w warunkach transformacji porządku globalnego [The policy of the United States vis-à-vis European political and military integration in the context of a transforming global order]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 4. Bieleń, S. (2008). Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej [The deficit of realism in Polish foreign policy]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(38), 9–29.Google Scholar
 5. Bogusz, M. (2008). Współczesna chińska wizja porządku światowego w świetle teorii systemów [The current Chinese vision of world order in light of systems theory]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.Google Scholar
 6. Bojarczyk, B. (2006). Międzynarodowa adaptacja polityczna Islamskiej Republiki Iranu (1979–2003) [The international political adaptation of the Islamic Republic of Iran (1979–2003)]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Google Scholar
 7. Bojko, J. (2011). Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta [Today’s politico-military order in East Asia in the grasp of the geopolitical theories of Alfred Mahan and Julian Corbett]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.Google Scholar
 8. Borkowski, P. J. (2007). Integracja regionalna w teorii stosunków międzynarodowych [Regional integration in the theory of international relations]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2, 45–63.Google Scholar
 9. Brataniec, K. (2008). Zachód i świat arabski w świetle globalizacji [The west and the Arab world in light of globalization]. Studia Polityczne, 21, 43–58.Google Scholar
 10. Bratkiewicz, J. (2007). Działania prognostyczne w polityce zagranicznej (metodologia i implementacja) [Prognostics in foreign policy (methodology and implementation)]. Sprawy Międzynarodowe, 4, 176–200.Google Scholar
 11. Bryc, A. (2003). Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej [The objectives of the Russian Federation’s foreign policy]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 12. Buras, P., & Pomorska, K. (2009). Europeizacja − nowe podejście analityczne w studiach nad polityką zagraniczną [Europeanization—A new analytical approach in foreign policy studies]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4, 31–49.Google Scholar
 13. Codebook and User’s Guide for TRIP Journal Article Database, https://grads.polisci.wisc.edu/rpowers/files/trip_codebook_2013.pdf (26.08.2014).
 14. Curanović, A. (2009). Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej [Religion in the international political thinking and activity of the Russian Federation]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(40), 211–230.Google Scholar
 15. Ćwiek-Karpowicz, J. (2011). Rosja wobec wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej − problemy z realizacją koncepcji ‘soft power’ [Russia vis-à-vis the EU’s Eastern Neighbourhood—The problems in exerting soft power]. Sprawy Międzynarodowe, 4, 57–68.Google Scholar
 16. Czaputowicz J. (2011), Political expertise in Poland in the field of foreign policy. In S. Bieleń (Ed.), Poland’s Foreign Policy in the 21 st Century (pp. 216–228). Warsaw: Difin.Google Scholar
 17. Czaputowicz, J., & Ławniczak, K. (2015). Ankieta teaching, research and international policy 2014 w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.Google Scholar
 18. Czechowska, L. (2011). Powrót Średniowiecza? [The return of the Middle Ages?]. Sprawy Międzynarodowe, 1, 47–66.Google Scholar
 19. Czubla, Ł. (2012). Teoria konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych a dyplomacja papieska w latach 1870  2005 [The theory of constructivism in Papal international relations and diplomacy 1870–2005]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 20. Dyczewski, L. (2012). Przestrzenie wzajemnego dopełniania [Realms for mutual completion]. Politeja, 2(20), 13–23.Google Scholar
 21. Ekiert, T. (2010). Znaczenie potencjału surowcowo-energetycznego dla identyfikacji Rosji w stosunkach międzynarodowych [The significance of raw-materials and energy potential for Russia’s identity in international relations]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 22. Fijałkowska, A. (2012). Ewolucja imperializmu telewizyjnego USA wobec Ameryki Łacińskiej [The evolution of US television’s imperialism vis-à-vis Latin America]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 23. Fijałkowski, Ł. (2009). Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku [The regional scope of security in South-East Asia at the turn of the millennium]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 24. Filary, M. (2008). The power of morality in Hans Morgenthau’s theory of international politics—A check on interstate anarchy or threat to stability. Politeja, 2(10).Google Scholar
 25. Filary, M. (2010). Wybrane problemy metodologiczne II debaty w Stosunkach Międzynarodowych [Selected methodological issues in the second debate on international relations]. Politeja, 1(13), 345–373.Google Scholar
 26. Gałganek, A. (2007a). Czy istnieje teoria społeczna „międzynarodowości” i „wewnętrzności”? [Is there a social theory of ‘internationality’ and ‘internality’?]. Przegląd Politologiczny, 2, 21–38.Google Scholar
 27. Gałganek, A. (2007b). Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia (części 1) [The sovereign equality of states. A metaphor of embezzlement (pr. 1)]. Przegląd Politologiczny, 4, 7–28.Google Scholar
 28. Gałganek, A. (2008a). „Walka o ptaka”: teoria i historia stosunków międzynarodowych) [‘Fighting for the bird’: The theory and history of international relations]. Przegląd Politologiczny, 4, 7–22.Google Scholar
 29. Gałganek, A. (2008b). Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia (części 2) [The sovereign equality of states. A metaphor of embezzlement (pr. 2)]. Przegląd Politologiczny, 1, 77–88.Google Scholar
 30. Gałganek, A. (2010). Genealogia międzynarodowości. Społeczna teoria stosunków międzynarodowych [The genealogy of internationality. The social theory of international relations]. Przegląd Politologiczny, 3, 7–22.Google Scholar
 31. Gałganek, A. (2011). Życie międzynarodowe rzeczy. Przedmioty luksusu i codziennego użytku w społecznej historii stosunków międzynarodowych [The international life of things. Luxury items, and those of everyday use in the social history of international relations]. Przegląd Politologiczny, 3, 7–34.Google Scholar
 32. Gawin, G. (2008). Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce [The shaping of economic diplomacy and its role in Poland]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3(43), 101–118.Google Scholar
 33. Gil, G. (2010). Upadanie państwa w pozimnowojennym środowisku międzynarodowym [The decline of the state in the post-cold War international context]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Google Scholar
 34. Gołembski, F. (2009). Geokulturowy model w badaniach stosunków międzynarodowych [The geocultural model in international relations research]. Stosunki Międzynarodowe , 3–4(40), 33–50.Google Scholar
 35. Golka, M. (2012). Doświadczanie tożsamości w warunkach wielokulturowości [Experiencing identity in the context of multiculturality]. Przegląd Zachodni, 1, 3–16.Google Scholar
 36. Grabowski, M. (2009). Koncepcja biegunowości w systemach międzynarodowych regionu Azji i Pacyfiku [The concept of polarity in international systems in the Asia and Pacific region]. Politeja, 2(12), 411–432.Google Scholar
 37. Grabowski, M. (2010). Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w Basenie Pacyfiku po 1989 r. ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN [The USA vis-à-vis the economic integration processes underway within the Pacific Rim since 1989, with special regard to APEC and ASEAN]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar
 38. Grzela Joanna (2003). Współpraca państw w Regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku [Cooperation of the Baltic Sea region’s states at the turn of the millennium]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 39. Hancock, K. J., Baum, M. A., & Breuning, M. (2013). Women and pre-tenure scholarly productivity in international studies: An investigation into the leaky career pipeline. International Studies Perspectives, 14, 1–21.CrossRefGoogle Scholar
 40. Hryniewicz, J. T. (2007). Ekonomiczne, polityczne i kulturowe czynniki różnicowania przestrzeni środkowoeuropejskiej [Economic, political, and cultural factors distinguishing the Central European space]. Przegląd Zachodni, 2, 21–46.Google Scholar
 41. Hryniewicz, J. T. (2010). Empiryczna weryfikacja teorii centrum – peryferie [Empirical verification of the centre-periphery theory]. Przegląd Zachodni, 4(337), 29–49.Google Scholar
 42. Hryniewicz, J. T. (2011). Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja, Polska [Eastern European contestations of the west and their empirical verification. Prussia, Russia, and Poland]. Studia Polityczne, 27, 273–303.Google Scholar
 43. Hryniewicz, J. T. (2012). Światowe przywództwo USA i pozycja Europy Wschodniej [The world leadership of the US and the position of Eastern Europe]. Przegląd Zachodni, 4, 3–26.Google Scholar
 44. Jańczak, J. (2010). Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach [The European Union and its borders. In search of a model of integration for Europe’s peripheries]. Przegląd Politologiczny, 4, 21–32.Google Scholar
 45. Jaskulski, A. (2008). Istota i funkcjonowanie UE w koncepcjach i teoriach integracji europejskiej. Tożsame spojrzenia czy fundamentalne różnice? [The essence and function of the EU in the concepts and theories of European integration]. Przegląd Politologiczny, 2, 21–32.Google Scholar
 46. Jędrzejczyk-Kuliniak, K. (2009). Wartości kulturowe a procesy globalizacji na przykładzie cywilizacji islamskiej i sinokonfucjańskiej [Cultural values vis-à-vis the processes of globalization: The cases of Islamic and Sino-Confucian civilizations]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 47. Kaczmarski, M. (2007). Stosunki Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1991–2004 w świetle paradygmatu realistycznego [The relations between the Russian Federation and the USA, 1991–2004, in light of the realist paradigm]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 48. Kamiński, T. (2011). Moralność a polityka w ujęciu Hansa Joachima Morgenthaua [Morality and politics in the understanding of Hans Joachim Morgenthau]. Studia Polityczne, 29, 63–84.Google Scholar
 49. Kamiński, A. Z., & Kamiński, B. (2012). Między Brukselą a Moskwą. Bezpieczeństwo Polski i regionu w podzielonej Europie [Between Brussels and Moscow. Poland’s security and that of the region in a divided Europe]. Sprawy Międzynarodowe, 4, 7–30.Google Scholar
 50. Karolak, M. (2011). Mniejszość rosyjska w systemie politycznym niepodległej Ukrainy [The Russian minority in the political system of independent Ukraine]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 51. Kazanecki Wojciech. (2009). Współczesna francuska myśl geopolityczna: główne tendencje i ich reprezentanci [Contemporary French geopolitical thinking: The main thrusts and their representatives]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 52. Kirpsza, A. (2011a). Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim [The spirit of d’Hondt in Strasbourg. The principle of the proportional distribution of seats in the European Parliament]. Przegląd Politologiczny, 3, 147–166.Google Scholar
 53. Kirpsza, A. (2011b). Podejmowanie decyzji w obszarze WPZiB UE z perspektywy konstruktywizmu społecznego [Decision-making in the EU’s CSFP from the perspective of social constructivism]. Politeja, 17, 217–238.Google Scholar
 54. Kirpsza, A. (2011c). Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej [The influence of the financial crisis on the EU’s decision-making process]. Studia Polityczne, 28, 305–335.Google Scholar
 55. Kirpsza, A. (2012). Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej UE [A characterization of consultation as a special EU legislative procedure]. Stosunki Międzynarodowe, 2(46), 107–130.Google Scholar
 56. Klatt, M. (2011). Europeanization and Poland: Two-way flow? Stosunki Międzynarodowe, 3–4(44), 285–304.Google Scholar
 57. Klin, T. (2009). Wkład Nicholasa Johna Spykmana w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych i myśli geopolitycznej [The contribution of Nicholas John Spykman in the development of studies on international relations and geopolitical thought]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(39), 253–276.Google Scholar
 58. Kopyto, B. (2007). Role i obrazy Polski w stosunkach międzynarodowych [Poland’s roles and images in international relations]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Google Scholar
 59. Krakowski, J. (2011). Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro [The western world’s financial crisis and the crisis of the Euro]. Sprawy Międzynarodowe, 2, 27–50.Google Scholar
 60. Kreczmańska, A. (2011). Analiza głosowań formalnych poszczególnych państw członkowskich w Radzie UE [Analysis of the formal voting of individual member-states in the EU council]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(59), 103–125.Google Scholar
 61. Krzyżanowska, I. (2007). Wpływ współzależności na konfliktowość stosunków międzynarodowych [The influence of dependency on the inclination toward conflict in international relations]. Politeja, 2(8), 231–248.Google Scholar
 62. Kucharski, M. (2011). Balancing unipolarity: Russian responses to American preeminence. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(43), 257–284.Google Scholar
 63. Kumoch, J. (2011). Francja wobec arabskiej wiosny [France vis-à-vis the Arab Spring]. Sprawy Międzynarodowe, 3, 71–86.Google Scholar
 64. Kupiecki, R. (2009). Współczesne doktryny bezpieczeństwa – kryzys czy trudna adaptacja? [Contemporary security doctrines—A crisis or pained adaptation?]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(47), 29–60.Google Scholar
 65. Lakomy, M. (2010). Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku XXI wieku [The significance of cyberspace for the security of states in the early 21st century]. Stosunki Międzynarodowe , 3–4(42), 55–73.Google Scholar
 66. Lee, G. (2014). European influence on international relations studies in Korea. European Review of International Studies, 1(1), 70–79.Google Scholar
 67. Long J.D., Maliniak D., Peterson S., Tierney M.J. (2005). Teaching and Research In International Politics: Surveying Trends in Faculty Opinion and Publishing. Honolulu: 46th Annual Convention of the International Studies Association.Google Scholar
 68. Łoś-Nowak, T. (2011). O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno-normatywnej, systemowej i metaforycznej [On the need to reconstruct a research space for the study of international relations. Reflections of a politico-normative, systemic, and metaphoric nature]. Przegląd Politologiczny, 1(XVI), 25–38.Google Scholar
 69. Łotocki, Ł. (2010). “Obcość” jako kategoria analityczna stosunków międzynarodowych [‘Otherness’ as an analytical category of international relations]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(41), 31–52.Google Scholar
 70. Lubik, N. (2008). Globalizacja jako zjawisko i proces [Globalization as a phenomenon and a process]. Przegląd Politologiczny, 1, 93–103.Google Scholar
 71. Maciejewski, M., & Machaj, Ł. (2010). The concept of European unity in the political thought of the Second and Third Polish Republic—An outline. Politeja, 2(14), 363–374.Google Scholar
 72. Malendowski, W. (2010). Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej [The sovereignty of states in the process of European integration]. Przegląd Politologiczny, 4(XV), 7–20.Google Scholar
 73. Maliniak, D., Oakes, A., Peterson, S., & Tierney, M. J. (2008). Women in international relations. Politics & Gender, 4(1), 122–144.CrossRefGoogle Scholar
 74. Maliniak D., Oakes A., Peterson S., & Tierney M. J. (2011) International Relations in the US Academy. International Studies Quarterly, 55(2), 437–464.Google Scholar
 75. Maliniak, D., Peterson, S., & Tierney, M. J. (2012). TRIP around the world: Teaching, research, and policy views of international relations faculty in 20 countries. Williamsburg: College of William and Mary. Retrieved June 17, 2015, from https://www.wm.edu/offices/itpir/_documents/trip/trip_around_the_world_2011.pdf.
 76. Malinowski, K. (2011). Unia Europejska jako mocarstwo cywilne a strategie bezpieczeństwa państw członkowskich [The European Union as a civil power vs. The security strategies of member-states]. Przegląd Zachodni, 3, 90–109.Google Scholar
 77. Marzęda-Młynarska, K. (2005). Proces globalizacji korporacyjnej [The process of corporate globalization]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Google Scholar
 78. Mazurkiewicz, P. (2002). Nowe międzynarodowe koncepcje rozwoju w ujęciu ONZ i instytucji gospodarki światowej [New international concepts for development as defined by the UN and world economic institutions]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 79. Michalik, D. (2010). Modelowanie międzynarodowe układu sił z wykorzystaniem syntetycznych miar potęgi [Modeling the international balance of power via synthetic measures of power]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 80. Michałowska, G. (2008). Kulturowe uwarunkowania praw człowieka [The cultural context of human rights]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(37), 9–28.Google Scholar
 81. Mikulski, P., & Sułek, M. (2009). Międzynarodowy układ sił w perspektywie 2050 roku [The international balance of power from the perspective of 2050]. Stosunki Międzynarodowe , 1–2(39), 73–93.Google Scholar
 82. Moczulski, R. L. (2005). Geopolityka. Dzieje myśli i stan obecny dyscypliny [Geopolitics. The history of the idea and the current status of the discipline]. Unpublished doctoral dissertation, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.Google Scholar
 83. Moraczewska, A. (2006). Funkcje granic Polski i ich transformacja [The function of Poland’s borders and their transformation]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Google Scholar
 84. Morgenthau, H. J. (2010). Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój [Politics among nations] (R. Włoch, Trans.). Warszawa: Difin.Google Scholar
 85. Nakonieczna, J. (2012). Pozasystemowe poszukiwanie sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Alterglobaliści. Ruchy oburzenia. Haktywiści [Searching outside the system for justice in international relations. Alterglobalists. Outrage movements. Hacktivists]. Sprawy Międzynarodowe, 2, 101–119.Google Scholar
 86. Ostant, W. (2010). Współczesny terroryzm – wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska [Contemporary terrorism—The theoretical dimension and the phenomenon’s evolution]. Przegląd Zachodni, 4, 65–87.Google Scholar
 87. Paleczny, T. (2012). Przestrzenie kształtowania tożsamości międzykulturowej [The scope for shaping intercultural identity]. Politeja, 2(20), 23–43.Google Scholar
 88. Papla, M. (2011). Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar geopolityczny w koncepcjach polskiej polityki zagranicznej XX w. i ich polityczne implikacje [Central-Eastern Europe as a geopolitical realm in the concepts of Poland’s 20th-century foreign policy and their political implications]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar
 89. Parzymies, S. (2011). Aspekty wewnętrzne i międzynarodowe arabskiej wiosny [Internal and international aspects of the Arab spring]. Stosunki Międzynarodowe , 3–4(44), 35–72.Google Scholar
 90. Pawłuszko, T. (2011). Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzynarodowych [Sources for the study of international relations from the English-speaking world]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(44), 117–140.Google Scholar
 91. Polus, A. (2008). Commonwealth na arenie międzynarodowej [The Commonwealth on the international stage]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 92. Potyrała, A. (2003), Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwiązywania kwestii uchodźstwa [International cooperation on behalf of solving the refugee crisis]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.Google Scholar
 93. Pyka, J. (2012). Międzynarodowa polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina [The international energy policy of the Russian Federation during the presidency of Vladimir Putin]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 94. Rdzanek, G. (2002). Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993–2000 [The place of Lithuania, Latvia, and Estonia in Denmark’s military policy, 1993–2000]. Unpublished doctoral dissertation Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 95. Reginia-Zacharski, J. (2011). “Dylemat (nie)bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych [‘The dilemma of (in)security’ in today’s armed conflicts]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(43), 121–138.Google Scholar
 96. Rewizorski, M. (2009). Koncepcja systemu światowego według Immanuela Wallersteina [The concept of the world-system according to Immanuel Wallerstein]. Przegląd Politologiczny, 1(XIX), 65–78.Google Scholar
 97. Riedel, R. (2008). Teoretyzowanie integracji europejskiej ex post-ewolucyjna adaptacja podejść analitycznych do powojennych procesów integracyjnych w Europie [Theoretizing European integration ex post-evolutionary adaptation of analytical approaches to postwar integration processes in Europe]. Przegląd Politologiczny, 4(XIII), 49–65.Google Scholar
 98. Riedel, R. (2009). Kontestacja państwa dobrobytu a integracja europejska – perspektywa neofunkcjonalistyczna [The contestation of the prosperous state vs. European integration—The neofunctionalist perspective]. Politeja, 1(11), 99–108.Google Scholar
 99. Romaniuk, N.S. (2010). Engaging gender (in)security. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(41), 53–66.Google Scholar
 100. Rosicki, R. (2010). O pojęciu i istocie bezpieczeństwa [On the concept and essence of security]. Przegląd Politologiczny, 3, 23–32.Google Scholar
 101. Rzepecki, M. (2011). Geopolityczne perspektywy polityk  Stany Zjednoczone Ameryki i Federacja Rosyjska wobec Kaukazu Południowego od końca zimnej wojny do początku XXI wieku [The geopolitical prospects of policies—The USA and the Russian Federation vis-à-vis the southern Caucasus from the end of the Cold War to the early 21st century]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar
 102. Sakson, A. (2008). Migracje–fenomen XX i XXI wieku [Migrations—A phenomenon of the 20th and 21st centuries]. Przegląd Zachodni, 2, 3–19.Google Scholar
 103. Sasnal, P. (2011). Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zjednoczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej [Between stagnation and stabilization. The USA vis-à-vis the socio-political changes in South Africa]. Sprawy Międzynarodowe, 3, 55–70.Google Scholar
 104. Schreiber, H. (2011). Świadomość międzykulturowa w operacjach wielonarodowych sił zbrojnych [Intercultural consciousness in the operations of multiunational armed forces]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 105. Sharman, J. C., & Weaver, C. E. (2013). Between the covers: International relations in books. Political Science and Politics, 1(46), 124–128.CrossRefGoogle Scholar
 106. Sil, R., & Katzenstein, P. (2010). Beyond paradigms. Analytic eclecticism in the study of world politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 107. Skarżyński, R. (2011). Stosunki międzynarodowe, system międzynarodowy, poliarchia. Geneza narodów oraz ich zmierzch we współczesnym świecie poliarchicznym [International relations, the international system, polyarchy. The genesis of nations and their demise in the modern, polyarchic world]. Stosunki Międzynarodowe, 1(41), 9–30.Google Scholar
 108. Skolimowska, A. (2011). Konstruktywizm jako teoria integracji europejskiej [Constructivism as a theory of European integration]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.Google Scholar
 109. Skulska, B. (2011). Nowy regionalizm w Azji Wschodniej [The new regionalism in East Asia]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(44), 93–115.Google Scholar
 110. Solarz, A. (2007). Prawa człowieka i etyka w stosunkach międzynarodowych [Human rights and ethics in international relations]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(35), 63–90.Google Scholar
 111. Sułek, A. (2010). “To America!”: Polish sociologists in the United States after 1956 and the development of empirical sociology in Poland. East European Politics and Societies, 3(24), 327–352.Google Scholar
 112. Świtalski, P. A. (2010). “Międzyepoka” i miazmaty geopolityki [Twixt and tween epochs: geopolitics’ decent into chaos]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 5–6(57–58), 121–54.Google Scholar
 113. Świtalski, P. A. (2012). Idea sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Nowe wyzwania [The idea of justice in international relations. New challenges]. Sprawy Międzynarodowe, 2, 79–100.Google Scholar
 114. Szczudlik-Tatar, J. (2010). Państwo Środka: soft power w polityce zagranicznej Chin [The Middle State: Soft power in China’s foreign policy]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2(54), 99–126.Google Scholar
 115. Szeptycki, A. (2004). Dziedzictwo koncepcji generała de Gaulle’a w europejskiej polityce współczesnej Francji [The legacy of General de Gaulle’s concept in the European policy of today’s France]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 116. Szeptycki, A. (2011). Ukraina jako państwo postkolonialne? [Ukraine as a postcolonial state]. Sprawy Międzynarodowe, 1, 5–28.Google Scholar
 117. Szocik, K. (2012). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako wyraz realizacji idei oświeceniowych [Poland’s membership in the EU as a realization of ideas from the Enlightenement]. Studia Polityczne, 30, 323–344.Google Scholar
 118. Szulecki, K. (2009). “Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju” jako nowa forma współpracy transnarodowej [‘Partnerships for balanced development’ as a new form of transnational cooperation]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(40), 91–112.Google Scholar
 119. Szymański, A. (2011). Wpływ położenia geopolitycznego na politykę zagraniczną Turcji [The influence of geopolitical position on Turkey’s foreign policy]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(44), 179–195.Google Scholar
 120. Tkaczyński, J.W. (2007). Lebensraum, czyli geopolityczne rozdroża narodowego socjalizmu [Lebensraum—or: The geopolitical crossroads of national socialism]. Politeja, 2(8), 121–135.Google Scholar
 121. TRIP. (2014). Faculty Survey Report. Retrieved March 20, 2015, from https://trip.wm.edu/reports/2014/rp_2014/.
 122. Waltz, K. N. (2010). Struktura teorii stosunków międzynarodowych [Theory of international politics] (R. Włoch, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 123. Węcławski, J. (2011). Współczesny realizm i jego potencjał eksplanacjny w postzimnowojennych stosunkach międzynarodowych [Contemporary realism and its explanatory power in the post-Cold-war international relations]. Studia Polityczne, 28, 56–76.Google Scholar
 124. Węsierski, M. (2005). Prognozowanie globalne w naukach o polityce. Problemy metodologiczne [Global prognostication in the political sciences. Methodological issues]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar
 125. Wemheuer-Vogelaar, W., Bell, N. J., Morales, M. N., & Tierney, M. J. (2016). The IR of the Beholder: Examining Global IR Using the 2014 TRIP Survey. International Studies Review, 18. (International Studies Review Advance Access published March 9, 2016), 16–32.Google Scholar
 126. Wiewiórski, Z. (2012). Geopolityczne ambicje Niemiec w końcu XIX i na początku XX wieku [The geopolitical ambitions of Germany in the late 19th and early 20th centuries]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Google Scholar
 127. Winid, B. (2007). Udział Polski w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie [Poland’s contribution in the efforts to stabilize Afghanistan]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(35), 5–18.Google Scholar
 128. Włodkowska-Bagan, A. (2012). Badania nad rywalizacją w nauce o stosunkach międzynarodowych [Research into rivalries in the study of international relations]. Stosunki Międzynarodowe, 1(45), 103–115.Google Scholar
 129. Wojciechowski, S. (2010). Istota i interferencyjność współczesnych konfliktów etnicznych [The essence and interference of today’s ethnic conflicts]. Przegląd Zachodni, 4, 19–28.Google Scholar
 130. Wojciechowski, S. (2011). Źródła współczesnego ekstremizmu politycznego. Hybrydowy model przyczyn ekstremizmu [Sources of contemporary political extremism. The hybrid model of the causes of extremism]. Przegląd Zachodni, 4, 29–40.Google Scholar
 131. Wojciuk, A. (2009). Rozumienie kategorii „power” (potęgi, siły, władzy) w myśli ponowoczesnej [Understanding the concept of power in postmodern thought]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(39), 49–72.Google Scholar
 132. Wojciuk, A. (2010). Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych [The dilemma of power. A practical theory of international relations]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 133. Wojna, B. (2008). Regiony a państwo w ponowoczesnym systemie międzynarodowym [Regions vs. states in the postmodern international system]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2(42), 81–92.Google Scholar
 134. Wojna, B. (2009). Trudne początki Unii dla Morza Śródziemnego [The EU’s fraught beginnings in the Mediterranean]. Sprawy Międzynarodowe, 1, 87–104.Google Scholar
 135. Wolff-Powęska, A. (2007). Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna [Polish disputes over history and memory. Historical policy]. Przegląd Zachodni, 1, 3–44.Google Scholar
 136. Wróbel, A. (2010). Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii [The significance of the service sector for India’s economic development]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(41), 221–243.Google Scholar
 137. Zachara, M. (2011). Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego [Perceiving international relations thru the prism of global governance]. Stosunki Międzynarodowe , 1–2(43), 61–80.Google Scholar
 138. Zając, J. (2009a). Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej [Bandwagoning in Poland’s foreign policy]. Przegląd Zachodni, 3, 168–178.Google Scholar
 139. Zając, J. (2009b). Konflikt arabsko-izraelski w świetle teorii konfliktów międzynarodowych [The Arab–Israeli conflict in light of theories of international conflicts]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(39), 179–193.Google Scholar
 140. Zajączkowski, J. (2007). Indyjska wizja porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny [The Indian vision of international order following the Cold War]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar
 141. Zapała, B. (2007). Polityczne i prawne implikacje interwencji zbrojnych dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej [The political and legal implications of armed intervention for peace, security and international stability]. Unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Jagielloński.Google Scholar
 142. Zięba, R. (2009). Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od „polityki historycznej” do „polityki perspektywicznej? [In Polish–Russian relations is it possible to shift from ‘historical policy’ to ‘prospect policy’?]. Przegląd Zachodni, 3, 179–190.Google Scholar
 143. Zięba, R. (2011a). Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku [The conditioning of Poland’s foreign policy at the beginning of the 2010s]. Stosunki Międzynarodowe, 1–2(43), 9–37.Google Scholar
 144. Zięba, R. (2011b). Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje [Today’s Polish–Russian relations: Contexts, problems, implications]. Przegląd Politologiczny, 3, 35–62.Google Scholar
 145. Zielińska-Głębocka, A. (2007). Wspólnota europejska po 50 latach – próba oceny [The European community 50 years later—An attempt at evaluation]. Przegląd Zachodni, 2, 3–19.Google Scholar
 146. Ziętek, A. (2011). Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym [The category of securitization in cultural security]. Stosunki Międzynarodowe, 3–4(44), 197–214.Google Scholar
 147. Żódź-Kuźnia, K. (2009). Globalizacja jako główny czynnik ewolucji współczesnego systemu międzynarodowego [Globalization as the main factor in the evolution of the contemporary international system]. Przegląd Zachodni, 1, 61–82.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of European Studies, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland
 2. 2.Institute of International Relations, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations