Advertisement

Bread for the Poor: Poor Relief and the Mitigation of the Food Crises of the 1590s and the 1690s in Berkel, Holland

Chapter

Abstract

This contribution discusses a historical example of what in the field of disaster studies is referred to as a community-based system for hazard mitigation: it examines the role of formal poor relief in the village of Berkel (Holland) during the food crises of the years 1595–1598 and 1698–1700. A detailed examination of the activities of the two main relief institutions in the village during these crises shows that the poor relief system in Berkel performed surprisingly well, despite its fragmented character: not only did it not break down, but in both periods under examination it contributed materially to the mitigation of the impact of the crisis. The main factor explaining this success was the solid financial basis of the larger of the two relief institutions, which not only allowed it to respond to raised demand with relative ease, but also to act as ‘relief provider of last resort’.

Keywords

Food crises Early modern Holland Berkel Rural poor relief 

References

 1. Abels, P.H.A.M., and A.Ph.F. Wouters. 1994. Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland, 1572–1621. Vol. 2, De nieuwe samenleving. Gouda: Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.Google Scholar
 2. Aldrich, Daniel P. 2012. Building resilience: Social capital in post-disaster recovery. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 3. Alfani, Guido. 2011. The famine of the 1590s in Northern Italy. An analysis of the greatest ‘system shock’ of the sixteenth century. Histoire et Mesure 26 (1): 17–50.Google Scholar
 4. Alfani, Guido. 2013. Calamities and the economy in Renaissance Italy. The grand tour of the horsemen of the apocalypse. Basingstoke: Palgrave MacMillan.Google Scholar
 5. Allen, Robert. 2001. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. Explorations in Economic History 38 (4): 411–47.Google Scholar
 6. Allen, Robert. Wage and price history. http://www.nuffield.ox.ac.uk/People/sites/Allen/SitePages/Biography.aspx. Accessed 10 June 2015.
 7. Allen, Robert, and Richard W. Unger. Allen-Unger global commodity prices database. http://www.gcpdb.info/html. Accessed 10 June 2015.
 8. Appleby, Andrew B. 1978. Famine in Tudor and Stuart England. Liverpool: Liverpool University Press.Google Scholar
 9. Benedict, Philip. 1985. Civil war and natural disaster in northern France. In The European crisis of the 1590s, ed. Peter Clark, 84–105. London: George Allen & Unwin.Google Scholar
 10. Clark, Peter. 1985. A crisis contained? The condition of English towns in the 1590s. In The European Crisis of the 1590s, ed. Peter Clark, 44–66. London: George Allen & Unwin.Google Scholar
 11. Cullen, Karen. 2010. Famine in Scotland: The ’ill years’ of the 1690s. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
 12. Curtis, Daniel, Jessica Dijkman, Thijs Lambrecht, and Eric Vanhaute. 2017. Famines in the Low Countries, fourteenth to nineteenth centuries. In Famines in Europe, eds. Guido Alfani and Cormac Ó Gráda.Google Scholar
 13. Cutter, Susan L., Bryan J. Boruff, and W. Lynn Shirley. 2006. Social vulnerability to environmental hazards. In Hazards, vulnerability and environmental justice, ed. Susan L. Cutter, 115–32. London: Earthscan/ Taylor and Francis.Google Scholar
 14. De Swaan, Abram. 1988. In care of the state. Health care, education, and welfare in Europe and the USA in the modern era. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 15. De Vries, Jan. 1974. The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500–1700. New Haven and London: Yale University Press.Google Scholar
 16. De Vries, Jan. 2009. The political economy of bread in the Dutch Republic. In The political economy of the Dutch Republic, ed. Oscar Gelderblom, 85–114. Farnham: Ashgate.Google Scholar
 17. De Vries, Jan, and Ad Van der Woude. 1997. The first modern economy: Success, failure and perseverance of the Dutch economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 18. De Wilt, Carla G.D. 2015. Landlieden en hoogheemraden: De bestuurlijke ontwikkeling van de organisatie van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 19. Digitale Stamboom. www.digitalestamboom.nl. Accessed 26 September 2015.
 20. Dijkman, Jessica. 2015. Het dagelijks brood: Omgaan met voedseltekorten op het platteland van Holland, 1500–1700. Holland 47 (3): 101–110.Google Scholar
 21. Faber, J.A. 1976. Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
 22. Gerrard, Christopher M., and David N. Petley. 2013. A risk society? Environmental hazards, risk and resilience in the later Middle Ages in Europe. Natural Hazards 59: 1051–78.Google Scholar
 23. Gras, H. 1989. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700–1800. Drentse Historische Reeks 4. Zuidwolde: Stichting Het Drentse boek.Google Scholar
 24. Hamaker, H.G. 1875. De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis. Vol. I, Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, nieuwe reeks 21. Utrecht: Kemink.Google Scholar
 25. Hazewinkel, H.C. 1942. Misgewas en duurte. Rotterdamsch Jaarboekje 10: 169–81.Google Scholar
 26. Hindle, Steve. 2004. On the parish? The micro-politics of poor relief in rural England, 1550-–1750. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 27. Hufton, Olwen H. 1974. The poor of eighteenth-century France, 1750–1789. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 28. Humphries, Jane. 1990. Enclosures, common rights, and women: The proletarianization of families in the late eighteenth and nineteenth centuries. Journal of Economic History 50 (1): 17–42.Google Scholar
 29. Kelly, Morgan, and Cormac Ó Gráda. 2014. The waning of the Little Ice Age: Climate change in early modern Europe. Journal of Interdisciplinary History 44 (3): 301–25.Google Scholar
 30. Kent, Joan, and Steven King. 2003. Changing patterns of poor relief in some English rural parishes, c. 1650–1750. Rural History 14 (2): 119–56.Google Scholar
 31. King, Steven. 2000. Poverty and welfare in England, 1700–1850: A regional perspective. Manchester: Manchester University Press.Google Scholar
 32. Kuys, J., and J.T. Schoenmakers. 1981. Landpachten in Holland, 1500–1650. Amsterdamse Historische Reeks 1. Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 33. Lambrecht, Thijs, and Eric Vanhaute. 2011. Famine, exchange networks and the village community. A comparative analysis of the subsistence crisis of the 1740s and 1840s in Flanders. Continuity and Change 26: 155–86.Google Scholar
 34. Lappalainen, M. 2014. Death and disease during the great Finnish famine 1695–1697. Scandinavian Journal of History 39 (4): 425–47.Google Scholar
 35. Mentink, G.J., and A.M. Van der Woude. 1965. De demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw. Rotterdam: Gemeentearchief Rotterdam.Google Scholar
 36. Noordegraaf, Leo. 1980. Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf het eind van de 16de tot in het begin van de 19de eeuw. In Van Spaans beleg tot Bataafse tijd: Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw, ed. E.H.P. Cordfunke, 55–100. Zutphen: De Walburg Pers.Google Scholar
 37. Noordegraaf, Leo. 1985. Dearth, famine and social policy in the Dutch Republic at the end of the sixteenth century. In The European Crisis of the 1590s, ed. Peter Clark, 67–83. London: George Allen & Unwin.Google Scholar
 38. Ó Gráda, Cormac. 2009. Famine: A short history. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 39. Ó Gráda, Cormac, and Jean-Michel Chevet. 2002. Famine and market in ancien régime France. Journal of Economic History 62 (3): 706–33.Google Scholar
 40. Outhwaite, R.B. 1985. Dearth, the English Crown and the ‘crisis of the 1590s.’ In The European crisis of the 1590s, ed. Peter Clark, 23–43. London: George Allen & Unwin.Google Scholar
 41. Parker, Charles H. 2009. The pillars of a new community: conflicts and cooperation over poor relief in post-Reformation Holland. In Serving the urban community: The rise of public services in the Low Countries, eds. Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk, and Martijn van der Burg, 155–67. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 42. Posthumus, N.W.P. 1964. Nederlandse prijsgeschiedenis. 2 vols. Leiden: Brill.Google Scholar
 43. Prak, Maarten. 1994. Goede buren en verre vrienden. De ontwikkeling van onderstand bij armoede in Den Bosch sedert de Middeleeuwen. In Op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen, eds. Henk Flap and Marco H.D. Van Leeuwen, 147–69. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 44. Prak, Maarten. 1998. Armenzorg 1500–1800. In Studies over Zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, eds. Jacques Van Gerwen and Marco Van Leeuwen, 49–90. Amsterdam/Den Haag: NEHA/Verbond van Verzekeraars.Google Scholar
 45. Solar, Peter. 1995. Poor relief and English economic development before the Industrial Revolution. Economic History Review 48 (1): 1–22.Google Scholar
 46. Spaans, Joke. 1989. Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577–1620. The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks.Google Scholar
 47. Teeuwen, Daniëlle. 2014. Generating generosity. Financing poor relief through charitable collections in Dutch towns, C. 1600–1800. Dissertation, Utrecht University.Google Scholar
 48. Van Asperen, Loek. Dopen, Nederduits Gereformeerde of Hervormde gemeente Berkel en Rodenrijs, 1587–1695. www.histverberkelenrodenrijs.nl. Accessed 6 March 2015.
 49. Van Bavel, Bas. 2009. Rural development and land ownership in Holland, C. 1400–1650. In The political economy of the Dutch Republic, ed. Oscar Gelderblom, 167–96. Farnham: Ashgate.Google Scholar
 50. Van Bavel, Bas J.P., and Jan Luiten Van Zanden. 2004. The jump-start of the Holland economy during the late-medieval crisis, c. 1350–c. 1500. Economic History Review 57 (3): 503–32.Google Scholar
 51. Van Bavel, Bas, and Auke Rijpma. 2015. How important were formalized charity and social spending before the rise of the welfare state? A long-run analysis of selected western European cases, 1400–1850. Economic History Review 69 (1): 159–187.Google Scholar
 52. Van der Krogt, Peter. 2000a. Berkel en Rodenrijs: Kohier van het familiegeld, 1674. Ons Voorgeslacht 55 (517): 250–70.Google Scholar
 53. Van der Krogt, Peter. 2000b. Berkel en Rodenrijs: Kohier van het getimmerte, 1597. Ons Voorgeslacht 55 (514): 127–35.Google Scholar
 54. Van der Krogt, Peter. 2000c. Berkel en Rodenrijs: Volkstelling 1623. Ons Voorgeslacht 55 (516): 222–28.Google Scholar
 55. Van der Krogt, Peter. 2007a. Berkel: Familiegeld 1680. Ons Voorgeslacht 62 (587): 47–54.Google Scholar
 56. Van der Krogt, Peter. 2007b. Berkel: Familiegeld 1715. Ons Voorgeslacht 62 (588): 72–81.Google Scholar
 57. Van der Vlis, Ingrid. 2001. Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker.Google Scholar
 58. Van der Vorm, Teun. Kohieren van de 10e penning van Berkel en Rodenrijs (1544, 1553 en 1556). www.hogenda.nl. Accessed 10 January 2015.
 59. Van Deursen, A.Th. 1974. Bavianen en slijkgeuzen: Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 60. Van Deursen, A. Th. 1994. Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 61. Van Dillen, J.G. 1964. Dreigende hongersnood in de Republiek in de laatste jaren der zeventiende eeuw. In Mensen en achtergronden, ed. J.G. Van Dillen, 193–226. Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
 62. Van Leeuwen, Marco H.D. 1996. Amsterdam en de armenzorg tijdens de Republiek. NEHA Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 59: 132–61.Google Scholar
 63. Van Leeuwen, Marco H.D. 2009. Giving in early modern history: Philantropy in Amsterdam in the Golden Age. Continuity and Change 27 (2): 301–43.Google Scholar
 64. Van Nederveen Meerkerk, Elise, and Griet Vermeesch. 2009. Reforming outdoor relief: Changes in urban provisions for the poor in the Northern and the Southern Low Countries (c. 1500–1800). In Serving the urban community: The rise of public services in the Low Countries, eds. Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk, Griet Vermeesch, and Martijn van der Burg, 135–54. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 65. Van Nederveen Meerkerk, Elise, and Daniëlle Teeuwen. 2013. The stability of voluntarism: financing social care in early modern Dutch towns compared with the English Poor Law, c. 1600–1800. European Review of Economic History 18: 82–105.Google Scholar
 66. Van Onacker, Eline, and Hadewijch Masure. 2015. Unity and diversity. Rural poor relief in the sixteenth-century Southern Low Countries. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12 (4): 59–88.Google Scholar
 67. Van Tielhof, Milja. 2005. Turfwinning en proletarisering in Rijnland 1530–1670. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (4): 95–121.Google Scholar
 68. Van Zanden, Jan Luiten. 2009. The long road to the Industrial Revolution: The European economy in a global perspective, 1000–1800. Leiden: Brill.Google Scholar
 69. Velthuyse, J.I.J.M. 1948. Katholiek Berkel en Rodenrijs in de loop der eeuwen. Rotterdam.Google Scholar
 70. Winter, Anne, and Thijs Lambrecht. 2012. Migration, poor relief and local autonomy: Settlement policies in England and the Southern Low Countries in the eighteenth century. Past and Present 218 (1): 91–126.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Utrecht UniversityUtrechtNetherlands

Personalised recommendations