Advertisement

Religion in School – A Judicial Perspective

 • Victoria EnkvistEmail author
Chapter
Part of the Religion and Human Rights book series (REHU, volume 1)

Abstract

This chapter analyses how freedom of religion is interpreted and applied in Swedish schools. Human rights applies to both adults and children, but Swedish courts and the European Court of Human Rights have established that the school environment is “a special environment” when it comes to human rights. This approach has resulted in a lacuna regarding the meaning of pupils´ human rights in school. The chapter concludes that the examples discussed here illustrate that the Swedish Education Act may be in conflict with the human rights chapter in the Instruction of Government.

Keywords

School Human rights Freedom of religion Freedom of expression Sweden Veil 

References

 1. Bernitz, H. (2011). Barns rättigheter – finns fri- och rättigheter i skolans värld? Förvaltningsrättslig tidskrift, s.237–260.Google Scholar
 2. Borevi, K., Leis-Peters, A., & Lind, A. -S. (2016). Layers of inconsistency. A multidisciplinary analysis of the Swedish National Agency on Education’s guidelines on Muslim headscarf. In A. –S. Lind, M. Lövheim, & U. Zackariasson (Eds.), Reconsidering religion, law and democracy. New challenges for society and research. Lund: Nordic Academic Press.Google Scholar
 3. Bull, T., & Heiborn, A.. (1996). Uniformsförbudet, tiden och grundlagen, SvJTGoogle Scholar
 4. Collected of the Travaux Preparatoires Vol 1.Google Scholar
 5. Dogru v France, application 27058/05, 4 March 2009, court.Google Scholar
 6. Enkvist, V. (2013). Religionsfrihetens rättsliga ramar. Uppsala: Iustus Förlag.Google Scholar
 7. Evans, C. (2001). Freedom of religion under the European convention on human rights. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. JO 1978/1979.Google Scholar
 9. JO 2004/2005.Google Scholar
 10. Kokkiniakis v Greece, application 14307/88, 25 May 1993, court.Google Scholar
 11. Lerwall, L. (2013). Skolan och världen utanför – “Same, same but different…”? In T. Bull, O. Lundin, & E. Rynning (Eds.), Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling. Iustus Förlag: Uppsala.Google Scholar
 12. Letsas, G. (2007). A theory of interpretation of the European convention on human rights. New York: Oxford.CrossRefGoogle Scholar
 13. NJA 1988 p. 586.Google Scholar
 14. NJA 2006 p. 467.Google Scholar
 15. NJA 2009 p. 776.Google Scholar
 16. Otto Preminger v Austria, application 13470/87, 20 September 1994.Google Scholar
 17. Persson, W. Skolkläder och yttrandefrihet FT 2009.Google Scholar
 18. Proposition 2009/10:165 Den nya Skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.Google Scholar
 19. SNAE document Dnr 58-2003:2567. Skolverket (2003) Flickor med burqa/niqab i skolan. Memo (dnr 58-2003:2567).Google Scholar
 20. SNAE decision Dnr 52-2006:689. Skolverket (2006) Anmälan om förbud för en elev att bära slöja/sjal vid den fristående grundskolan Minervaskolan, Umeå. Beslut 2006-05-22 dnr: 52-2006:689.Google Scholar
 21. Vejdeland and others v Sweden, application 1813/07, 9 February 2012, court.Google Scholar
 22. Wingrove v the United Kingdom, application, 17419/90, 25 November 1996, court.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of LawUppsala UniversityUppsalaSweden

Personalised recommendations