Advertisement

A Phenomenon of String Quartet in the Works of Kraków Composers from 1960s

 • Ewa WójtowiczEmail author
Chapter
Part of the Numanities - Arts and Humanities in Progress book series (NAHP, volume 2)

Abstract

A string quartet, being a test of skills for a composer’s workshop, is a genre willingly practiced in the circles of Kraków composers. In 1960 Krzysztof Penderecki initiated a new stage in the genre with his Quartetto per archi No. 1 maintained in the poetics of sonorism. Penderecki’s students took up experiments in the scope of articulation and texture, e.g. Marek Stachowski (1936–2004) as well as composers representing an older generation, e.g. Krystyna Moszumańska-Nazar (1924–2009). A string quartet acquired a different image in the works of Zbigniew Bujarski (born 1933), who took up this genre in 1980s making it a carrier for programmatic messages. Still other propositions are brought about by the quartet work of a tireless avant-garde author, Bogusław Schaeffer (born 1929) and the master of the genre, Krzysztof Meyer (born 1943) who composed over a dozen string quartet pieces. The objective of the paper is to capture the diversity of the string quartet concept in the works of Kraków composers.

Keywords

Sonoristic Orientation String Instrument Instrumental Theatre Chamber Music String Quartet 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Droba, Krzysztof. 2006. Kwartet po kwartecie [A Quartet After a Quartet]. In 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2006 [49th International Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn 2006]. Warszawa: 53.Google Scholar
 2. Kasperek, Katarzyna. 2004. Krystyna Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów [Krystyna Moszumańska-Nazar. A thematic catalogue of compositions]. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie.Google Scholar
 3. Kowalska-Zając, Ewa. 2005. XX-wieczny kwartet smyczkowy w twórczości kompozytorów polskich – przemiany, nurty, idee [Twentieth Century Polish String Quartet—Transformations, trends, ideas]. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.Google Scholar
 4. Lindstedt, Iwona. 2015. Krzysztof Penderecki. String Quartet No. 3 “Pages of an Unwritten Diary”. http://ninateka.pl/kolekcje/en/three-composers/penderecki/audio/iii-kwartet-smyczkowy-kartki-z-niezapisanego-dziennika. Accessed 16 July 2016.
 5. Meyer, Krzysztof. 1986. Komentarz do VIII Kwartetu smyczkowego [Commentary on String Quartet No. 8]. In 29. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 1986 [29th International Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn 1986]. Warszawa: 195.Google Scholar
 6. Mycielski, Zygmunt. 1976. Warszawska Jesień 1976 [Warsaw Autumn 1976]. Ruch Muzyczny 22: 11.Google Scholar
 7. Pociej, Bohdan. 1994. O muzyce kameralnej Krzysztofa Meyera (On Krzysztof Meyer’s Chamber Music). In Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora [Krzysztof Meyer. To and from the Composer], ed. Maciej Jabłoński. 131–136. Poznań: Ars Nova.Google Scholar
 8. Tomaszewski, Mieczysław. 2005. O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice [On Polish Music in the Intertextual Perspective. Studies and Sketches]. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie.Google Scholar
 9. Weselmann, Thomas. 2003. Musica incrostata. Szkice o muzyce Krzysztofa Meyera [Musica Incrostata. Sketches on the Music of Krzysztof Meyer] (trans: Danuta Gwizdalanka). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Google Scholar
 10. Woźna-Stankiewicz, Małgorzata. 2007. Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowy z Krystyną Moszumańską-Nazar [Lviv Genes of Artistic Personality. Conversations with Krystyna Moszumańska-Nazar]. Kraków: Musica Iagellonica.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Academy of Music in KrakówKrakówPoland

Personalised recommendations