Advertisement

Methods of Assessing the Level of the Technology Innovation and Polish Innovativeness in Years 2010–2014

 • Anna Maria Kamińska
 • Zofia Wilimowska
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 524)

Abstract

This paper is the review of methods that are used to assess the level of the technology innovation. Shown is the detailed scheme of technology transfer project and the most popular methods of the project management. This is followed by the innovation audit steps. Next section is an analysis of statistics of Polish innovation indexes. The contains the information about Global innovation Index and shown is Polish position among the all countries.

Keywords

Technology innovation Validation of technology Innovation audit Global innovation index 

References

 1. 1.
 2. 2.
  Klajbor, T., Koszałka, J.: Poradnik dla przedsiębiorców - praktyczny transfer technologii w firmach. MSODI, Warszawa (2013)Google Scholar
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Jabłoński, A., Jabłoński, M.: Audyt innowacyjności jako narzędzie oceny realizowanych działań Innowacyjnych, CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA NR 3/2005Google Scholar
 6. 6.
  Kasperkiewicz, W.: Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju; ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 3 (303), 2014Google Scholar
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Computer Science and Management, Department of System ManagementWroclaw University of TechnicalWroclawPoland

Personalised recommendations