Advertisement

Global Development Education: Czech Approach in the Spread of Global Awareness

 • Petra KarvánkováEmail author
 • Dagmar Popjaková
 • Jana Kubelková
 • Petra Skalická
 • Pavel Horejš
 • Štěpán Klučka
 • Markéta Martínková
 • Martin Kochánek
Chapter

Abstract

The anchoring of global education (GE) in Central European school practice and in school documents is still in its beginning. Distinctive social development of these countries is the main reason for slower implementation of the GE major themes into teaching. After the Velvet Revolution in 1989, the transformation from a totalitarian regime to open democratic society took place. However, cultural, ethical and value changes have trailed behind the realised changes in political and economic areas. People have become apathetic to the perception of social differences, poverty, problems of marginal groups (Romani population, immigrants), environmental problems, etc. In such a social climate, it is therefore difficult to begin to teach children to think about events in a global scale. In school practice, teachers often face the question of how to grasp the global theme. Grounding GE methodologies in the Czech educational practice is continuously at its beginning. This contribution therefore first examines what global development education (GDE) is, what is its main aim and why it is necessary to use it in teaching practice. It will also mention specific development and application of GDE methodology in Czechia. The contribution therefore introduces examples of good practice as well as case studies mainly from Czechia, with the aim to show that it is not needed to be worried about current global events. On the contrary, arousing the interest of children in events in other parts of the world can be a very useful tool to support active learning and perception of sensitive topics in their surroundings. This contribution will also examine the possibilities of GDE application at various levels of the Czech education system. However, the main attention is devoted to case studies of the use of GDE methods at secondary schools.

Keywords

Globalisation Worldwide changes Global education Global development education (GDE) Creative thinking Human rights Cooperation Global issues Czech national GDE strategy 

References

 1. AC24.CZ. (2012). Radioaktivita, jaderné výbuchy a rakovina [Radioactivity, nuclear explosions and cancer]. Mapa jaderných výbuchů od r. 1945–1998. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/514-radioaktivita-jaderne-vybuchy-rakovina. Accessed 10 Oct 2015.
 2. AFSWP. (1954). Military effects studies on operation CASTLE. https://archive.org/details/MilitaryEffectsStudiesonOperationCastle1954. Accessed 11 Aug 2015.
 3. Applis, S. (2014). Global learning in a geography course using the mystery method as an approach to complex issues. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 4(1), 58–70.Google Scholar
 4. Atomicarchive. (2015). Major nuclear power plant accidents. http://www.atomicarchive.com/Reports/Japan/Accidents.shtml. Accessed 11 Aug 2015.
 5. Belgeonne, C., & Crombie, B. (2013). Globální dimenze ve výuce [Global dimension in education]. Příručka pro vzdělávání učitelů. Manchester: Development Education Project.Google Scholar
 6. Bourn, D. (2008). Education for sustainable development and global citizenship. Theory and Research in Education, 6(2), 193–206. doi: 10.1177/1477878508091112.CrossRefGoogle Scholar
 7. Bourn, D. (2014). The theory and practice of global learning (DERC research paper (11)). London: Institute of Education.Google Scholar
 8. Bullivant, A. (2014). Examples of good practice in development education from UK. Teachers agents of change. Liverpool: Liverpool Hope University.Google Scholar
 9. Carvalho da Silva, M. (2010). Global education guidelines: Concepts and methodologies on global education for educators and policy makers. Lisabon: North–south Centre of the Council of Europe.Google Scholar
 10. ČEZ. (2015). Výroba elektřiny [Electricity production]. http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny.html. Accessed 11 Aug 2015.
 11. DeCarvalho, P. J. (2013). Love canal disaster. http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Love+Canal+Disaster. Accessed 11 Aug 2015.
 12. DFES. (2005). Developing the global dimension in the school curriculum. Guidance: Curriculum and standards. DfES 1409-2005DOC-EN. https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/1409-2005DOC-EN-02.doc. Accessed 25 Sept 2014.
 13. Dudková, L., Tillová, K., et al. (2012). Na stopě začleňování globálních témat do výuky [On the track of the integration of global issues into teaching]. Olomouc: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.Google Scholar
 14. FoRS. (2014). Závěrečná zpráva z průzkumu Postoje k rozvojové spolupráci a humanitární pomoci [The final report of the survey. Attitudes to development cooperation and humanitarian aid]. http://www.fors.cz/pruzkum-verejneho-mineni/#.VgUNTZc8owE. Accessed 11 Aug 2015.
 15. GA. (2014). Geography: The global dimension. Geographical Association. http://www.geography.org.uk/projects/globaldimension/. Accessed 26 Oct 2014.
 16. Greenpeace. (2015). Jaderné havárie [Nuclear accident]. http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/jaderna-energetika/jaderne-havarie/. Accessed 11 Aug 2015.
 17. Hicks, D. (2003). Thirty years of global education: A reminder of key principles and precedents. Educational Review, 55(3), 265–275. doi: 10.1080/0013191032000118929.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hrubeš, M., Protivínský, T., & Čáp, P. (2014). Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání [Attitudes and needs of teachers in relation to global development education]. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
 19. Humer, R. (2014). Examples of good practice in development education from Austria. Teachers agents of change. http://www.wus-austria.org/files/docs/Agents%20of%20Change%20Austria%20DEF.pdf. Accessed 11 Aug 2015.
 20. Hunt, F. (2012). Global learning in primary schools in England: Practices and impacts (DERC research paper (9)). London: Institute of Education.Google Scholar
 21. IAEA. (2015). Nuclear share of electricity generation in 2014. https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx. Accessed 11 Aug 2015.
 22. Kartografie Praha. (2009). Školní atlas světa [School world Atlas]. Praha: Kartografie Praha.Google Scholar
 23. Karvánková, P., Popjaková, D., Krejčí, J., & Soukupová, L. (2013). Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. Příspěvek na 21. středoevropské geografické konferenci: Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání, Jedovnice, 11–12 Sept 2013.Google Scholar
 24. Karvánková, P., Popjaková, D., & Kovaříková, V. (2014). Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku [Proposal for implementation of global education for children of primary school age]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych, 183–196. http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/2061/1755. Accessed 11 Sept 2012.
 25. Karvánková, P., Popjaková, D., & Kovaříková, V. (2015). Global education or how to most effectively implement cross-disciplinary themes in the curriculum of primary school – Czechia´s example. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 5(1), 8–25.Google Scholar
 26. Klučka, Š., Horejš, P., Martínková, M., & Kochánek, M. (2015). Let’s get exposed: Put your atomic weapon together! Teaching activity. České Budějovice: Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia.Google Scholar
 27. Kol. (2010). Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj [Students chance for development]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 28. Kol. (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní školy RVP ZV [Framework education programme for basic education FEP BE]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, VÚP. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani. http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf. Accessed 20 Sept 2015.
 29. Kol. (2014a). Koncepce podpory mládeže pro období 2014–2020 [Concept of youth support for 2014–2020]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Google Scholar
 30. Kol. (2014b). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 [Strategy for education policy in the Czech Republic until 2020]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Google Scholar
 31. Kol. (2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 [The Long-term plan for education and the development of the education system of the Czech Republic (2015–2020)]. Praha: MSMT.Google Scholar
 32. Kratochvíl, J. (2008). Bohouš a Dáša za lidská práva [Students for human rights]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 33. Lebeda, P., Chára, P., Skalická, P., & Novotná, M. (2009). Bohouš a Dáša na tržišti světa [Students at world marketplace]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 34. Marada, M., & Řezníčková, D. (2015). Globální myšlení Evropanů: v čem se liší čeští žáci? [Global Thinking of Europeans: How do the Czech Students Differ?]. 23. středoevropská geografická konference „Středoevropský prostor v pohledu současné geografie“. 8–9 Oct 2015. Brno: Pedagogická fakulta MU.Google Scholar
 35. Miléřová, J. (2015). Globální rozvojové vzdělávání [Global development education]. Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Praha: FoRS.Google Scholar
 36. Mimra, R., & Hruška, J. (2012). Jak globálně vzdělávat [How to educate globally]. Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade. Praha: Ekumenická akademie.Google Scholar
 37. MZV. (2011). Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015. [National strategy for global development education for the period 2011–2015.]. Praha: Ministerstvo zahraničných vecí České republiky.Google Scholar
 38. Nádvorník, O. (2010). Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008–2010 [Report on global development education in the Czech Republic in 2008–2010]. Praha: České forum pro rozvojovou spolupráci – FoRS.Google Scholar
 39. Nádvorník, O., & Chára, P. (2006). Bohouš a Dáša proti chudobě [Students against poverty]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 40. Nádvorník, O., & Volfová, A. (2004). Společný svět. Příručka globálního rozvojového vzdělávání [Our common world. handbook for global development education]. Praha: Člověk v tísni společnost při ČT o.p.s.Google Scholar
 41. Návojský, A., & Zajac, L. (2006). Panáčik proti chudobe. Človek v ohrozeni. [A little man against poverty. People in need.]. Trenčín: Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíně.Google Scholar
 42. North-south Centre. (2005). Programme for strengthening global development education for the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. North-south Centre of the Council of Europe and Ministry of Foreing Affairs of the Netherlands. http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/V4_Final_report_17-10-05.pdf. Accessed 26 Sept 2014.
 43. Nukemap. (2015). Nukemap. http://nuclearsecrecy.com/nukemap/. Accessed 11 Aug 2015.
 44. O’Loughlin, E., & Wegimont, L. (2008). The National report on global education in the Czech Republic. The European global education peer review process. Amsterodam: Global Education Network Europe – GENE.Google Scholar
 45. Open Science. (2014). How does a nuclear power station work? https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk. Accessed 11 Aug 2015.
 46. Pána, L., & Pospíšilová, K. (2012). Globální souvislosti, problémy a výchova [Global context, issues, and education]. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií.Google Scholar
 47. Pánková, L. (2015). Rozvojová spolupráce – téma ve výuce geografie [Cooperation in development: Topic in geography teaching]. Geografické rozhledy, 24(4), 19–21.Google Scholar
 48. Pasqualetti, M. (2011). The geography of energy and the wealth of the world. Annals of the Association of American Geographers, 101(4), 971–980. doi: 10.1080/00045608.2011.575323.CrossRefGoogle Scholar
 49. Pastorová, M., et al. (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách [Recommended expected outcomes. Methodological support for teaching cross-curricular subjects at primary schools.]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.Google Scholar
 50. PBS. (2005). Atomic tourism in Nevada. http://www.pbs.org/wgbh/amex/lasvegas/peopleevents/e_atomictourism.html. Accessed 11 Aug 2015.
 51. Pike, G., & Selby, D. (1994). Globální výchova. [Global education.] Praha: Grada. Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. https://www.ctbto.org. Accessed 11 Aug 2015.
 52. Popjaková, D., Karvánková, D., Vančura, M., & Vlažná, D. (2015). Linking geography of religion topics with global development education at elementary schools. 23. středoevropská geografická konference “Středoevropský prostor v pohledu současné geografie”. 8–9 Oct 2015 (in press). Brno: Pedagogická fakulta MU.Google Scholar
 53. SEVER. (2013). Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! Globální výchovou za spravedlivější svět! [Global literacy for a fairer world!] Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy.Google Scholar
 54. Skalická, P., & Blažková, B. (2012). Náš společný svět [Our common world]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 55. Skalická, P., & Kociánová, K. (2009). Bohouš a Dáša: klima v tísni [Climate in need]. Praha: Člověk v tísni o.p.s.Google Scholar
 56. Suchožová, E. (2010). Využitie pracovných listov v globálnom rozvojovom vzdelávaní. [Use of worksheets in the global development education]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave.Google Scholar
 57. Technet.idnes.cz. (2006). Co dokáží nejstrašnější atomové bomby na světě: mizely ostrovy, vypařoval se beton [What can engender the most horrible atomic bombs in the world: Disappeared Islands, evaporate Beton]. http://technet.idnes.cz/co-dokazi-nejstrasnejsi-atomove-bomby-na-svete-mizely-ostrovy-vyparoval-se-beton-gjo-/tec_technika.aspx?c=A060831_152144_tec_technika_NYV. Accessed 11 Aug 2015.
 58. Timer. (2015). Timeronlineclock. http://timer.onlineclock.net/. Accessed 11 Aug 2015.
 59. UN. (2000). United Nations millennium declaration. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. Accessed 11 Aug 2015.
 60. Vaňková Klímová, Z., & Gajdíková, I. (2013). Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách zeměpisu [Humanitarian aid and development cooperation in geography lessons]. Praha: Charita Česká republika.Google Scholar
 61. Varianty. (2015a). Actual projects. http://www.varianty.cz/projects/. Accessed 28 Sept 2015.
 62. Varianty. (2015b). Projects. Teachers: Agents of change! http://www.varianty.cz/projects/65-teachers-agents-of-change. Accessed 28 Sept 2015.
 63. WNA. (2015a). World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/. Accessed 11 Aug 2015.
 64. WNA. (2015b). World energy needs and nuclear power. http://world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/World-Energy-Needs-and-Nuclear-Power/#.UmqsyHDIY6w. Accessed 11 Sept 2015.

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2017

Authors and Affiliations

 • Petra Karvánková
  • 1
  Email author
 • Dagmar Popjaková
  • 1
 • Jana Kubelková
  • 2
 • Petra Skalická
  • 2
 • Pavel Horejš
  • 1
 • Štěpán Klučka
  • 1
 • Markéta Martínková
  • 1
 • Martin Kochánek
  • 1
 1. 1.Faculty of Education, Department of GeographyUniversity of South Bohemia in České BudějoviceČeské BudějoviceCzech Republic
 2. 2.People in need, o.p.s.PrahaCzech Republic

Personalised recommendations