Advertisement

Adaptation as a Reflection of the Zeitgeist

 • Petr Bubeníček
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture book series (PSADVC)

Abstract

In this chapter, “Adaptation as a Reflection of the Zeitgeist,” deals with Jaromil Jireš’s adaptation of Milan Kundera’s novel The Joke (1967). When the novel was published, it caused a sensation because its narrative depicts Czechoslovakia in the 1950s and 1960s unfavorably. In the adaptation, the subversive interpretation of historical events unfolds openly within the film’s narrative rather than being hidden in symbols and subtexts. The adaptation stands against Stalinism’s oppressive dogmas and methods, it demystifies the workings of a Communist regime, and it seeks answers about the place of both the victim and oppressor in the reformed state. At the same time, the film resonates with larger political themes, criticizing those who have conveniently short memories and are deliberately oblivious to their previous sins.

Works Cited

 1. Beneš, Jaroslav. 1955. Olomoučané zvelebují své město. Zápisník agitátora Olomouckého kraje 4: 6–8.Google Scholar
 2. Beránek, Jindřich. 1969. Román své doby ve filmu. Na okraj Kunderova a Jirešova Žertu. Průboj, Februrary 25.Google Scholar
 3. Blahynka, Milan. 1967. Milan Kundera prozaik. Plamen 1: 4–54.Google Scholar
 4. Chvatík, Květoslav. 1994. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis.Google Scholar
 5. Doležel, Lubomír. 1973. Narrative Modes in Czech Literature. Toronto: University of Toronto Press.CrossRefGoogle Scholar
 6. Fitzpatrick, Sheila and Alf Lüdtke. 2012. Dynamika každodennosti. Uváření a rozpad sociálních vazeb v éře nacismu a stalinismu. In Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu, ed. Michael Geyer and Sheila Fitzpatrick, 404–456. Praha: Academia.Google Scholar
 7. Fonioková, Zuzana. 2015. Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration. Frankfurt/Main: Peter Lang.CrossRefGoogle Scholar
 8. Friedrichová, Eva. 1968. Vrahové nemají paměť. FTN, October 27.Google Scholar
 9. Hrbata, Zdeněk. 2005. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, ed. Miroslav Červenka, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Milan Jankovič, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Zdeněk Mathauser, and Nina Vangeli, 392. Praha: Torst.Google Scholar
 10. Jireš, Jaromil. 1969. Poznámka k filmovému Žertu. FTN, March 20.Google Scholar
 11. Koten, Jiří. 2012. Od politiky k chaosu, v němž není místo pro soukromí. Metamorfózy fikčních světů Milana Kundery. In Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? ed. Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč, and Petr Kyloušek, 60–67. Brno: Host.Google Scholar
 12. Kožmín, Zdeněk. 1991. Román lidské existence. In Žert, ed. Milan Kundera, 315–318. Brno: Atlantis.Google Scholar
 13. Kundera, Milan. 1992. The Joke. London: Faber and Faber.Google Scholar
 14. Kubíček, Tomáš. 2001. Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host.Google Scholar
 15. Obermeireová, Jarmila. 1969. K Žertu. Literární noviny, January 19.Google Scholar
 16. Pacovský, Ludvík. 1969. Třikráte Žert. Kino, 24: 2.Google Scholar
 17. Přádná, Stanislava. 2002. Poetika postav, typů, (ne)herců. In Démanty všednosti: Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně, ed. Jan Dvořák, 149–298. Praha: Pražská scéna.Google Scholar
 18. Scarpetta, Guy. 2012. Politický Kundera. In Milan Kundera aneb co zmůže literatura? ed. Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč, and Petr Kyloušek, 161–169. Brno: Host.Google Scholar
 19. Steiner, Peter. 2000. The Deserts of Bohemia. Czech Fiction and Its Social Context. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
 20. Suchomel, Milan. 1992. Literatura z času krize: šest pohledů na českou prózu 1958–1967. Brno: Atlantis.Google Scholar
 21. Škapová, Zdena. 2002. Cesty k moderní filmové poetice. In Démanty všednosti: Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně, ed. Jan Dvořák, 11–148. Praha: Pražská scéna.Google Scholar
 22. Švanda, Pavel. 1969. Žert v kině. Host do domu, 16: 8.Google Scholar
 23.  Švanda, Pavel. 2006. Paměť esejisty. Brno: Atlantis.Google Scholar
 24. Tlustý, Jan. 2012. Fenomenologická stopa v díle Milana Kundery. In Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? ed. Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč, and Petr Kyloušek, 79–88. Brno: Host.Google Scholar
 25. “V květnu zahájí…”. 1968. FTN, 2: 7.Google Scholar

Films Cited

 1. Žert (The Joke). Dir. Jaromil Jireš. Czechoslovakia. 1968. Movie.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations