Advertisement

Adaptation as Challenge: Marketa Lazarová and Romance for Flugelhorn

Chapter
Part of the Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture book series (PSADVC)

Abstract

This chapter, “Adaptation as Challenge,” is concerned with the 1960s, a time when the influence of visual media was on the rise, a trend illustrated by adaptations of two books previously thought “unfilmable.” František Vláčil reworked Vladislav Vančura’s Markéta Lazarová, a book valued for its composition and language. Vláčil turned the book into a film that is still considered to be one of the most important Czech films of all time. Otakar Vávra took František Hrubín’s poem Romance for Flugelhorn (1962) and adapted its verse into images filled with lyrical beauty hitherto thought to be only possible in verbal art. These adaptations of “unfilmable” works can be recognized as subversive readings of literary texts because they disrupt the once sovereign reign of words over culture.

Works Cited

 1. AN. 1967. Romance pro křídlovku. Lidová demokracie, March 2.Google Scholar
 2. Barrandov Studio a.s., archiv (BSA), sbírka: Scénáře a produkční dokumenty, Film: Marketa Lazarová, Výrobní list, str. 3, 28. 1. 1967.Google Scholar
 3. Blažejovský, Jaromír. 2007. Spiritualita ve filmu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Google Scholar
 4. Blažejovský, Jaromír. 2008. Dobové tance kolem života a díla Otakara Vávry. Web. 2 September 2014. http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2008/SMVII/32.pdf.
 5. Cieslar, Jiří. 2003. Kočky na Atalantě. Praha: AMU.Google Scholar
 6. Fiala, Miloš. 1967. Báseň jako film. Rudé právo March 5.Google Scholar
 7. Francl, Gustav. 1967. Slovo v obraz proměněné, FTN November 29.Google Scholar
 8. Hames, Peter. 2004. Marketa Lazarová. In The Cinema of Central Europe, ed. Peter Hames, 151–161. London: Wallflower Press.Google Scholar
 9. Holý, Jiří. 2002. Možnosti interpretace. Olomouc: Periplum.Google Scholar
 10. Hořec, Petr. 1966. Hrubínův zpěv o lásce a smrti „Romance pro křídlovku“ ve filmovém přepisu. Květy 47: 20–21.Google Scholar
 11. Hrubín, František. 1962. Romance pro křídlovku. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
 12. Hrubín, František. 1965. Romance pro křídlovku – filmová povídka. Praha: Československý státní film.Google Scholar
 13. Hrivňáková, Olga. 1984. Filmová řeč se podobá poezii. Kmen 17: 4.Google Scholar
 14. Jireš, Jaromil, Miloš Forman, and Ivan Passner. 1967. Milý Františku Vláčile. FTN October 18.Google Scholar
 15. Kožmín, Zdeněk. 1995. Studie a kritiky. Brno: Torst.Google Scholar
 16. Kožmín, Zdeněk. 1968. Styl Vančurovy prózy. Brno: Universita J. E. Purkyně.Google Scholar
 17. Kudela, Petr. 1967. Odpovídá režisér Vávra. Červený květ 3: 30–31.Google Scholar
 18. Liehm, A. J. 1967. Na dlouhé trati aneb Myšlenky nad Romancí. Film a doba 5: 234–237.Google Scholar
 19. Macura, Vladimír. 1993. Neznámý básník Května—Jaromír Jermář. In Časopis Květen a jeho doba, ed. Bohumil Svozil, 36–40. Praha: Ústav pro českou literaturu.Google Scholar
 20. Macura, Vladimír. 1995. Znamení zrodu. Jinočany: H&H.Google Scholar
 21. Mravcová, Marie. 1989. Romance pro křídlovku aneb Jak se z básně zrodil film. Iluminace 2: 38–62.Google Scholar
 22. Mukařovský, Jan. 2006. Vančurův vypravěč. Praha: Akropolis.Google Scholar
 23. Ovidius, Publius Naso. 1915. Metamorphoses. ed. Rudolfus Ehwald. Lipsiae: Teubner.Google Scholar
 24. Přádná, Stanislava. 2009. František Pavlíček o Marketě Lazarové. In Marketa Lazarová: Studie a dokumenty, ed. Petr Gajdošík, 345–362. Praha: Casablanca.Google Scholar
 25. Strusková, Eva. 1997. O věcech trvalých a pomíjivých. Film a doba 4: 167–176.Google Scholar
 26. Szczepanik, Petr. 2012. “Machři” a “diletanti”. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických zvratů 1945 až 1962. In Naplánovaná kinematografie: český filmový průmysl 1945 až 1960, ed. Pavel Skopal, 27–101. Praha: Academia.Google Scholar
 27. Škapová, Zdena. 1998. Literární a filmová podoba Markety Lazarové. In Marketa Lazarová, ed. Stanislav Ulver, 7–21. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku.Google Scholar
 28. Škapová, Zdena. 2002. Cesty k moderní filmové poetice. In Démanty všednosti: Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně, ed. Jan Dvořák, 11–148. Praha: Pražská scéna.Google Scholar
 29. Träger, Josef. 1970. S básníkem o filmu. Hodinka s národním umělcem Františkem Hrubínem. Záběr, January 8.Google Scholar
 30. Vančura, Vladislav. 1931. Markéta Lazarová. Praha: Sfinx.Google Scholar
 31. Vávra, Otakar. 2011. Paměti aneb Moje filmové století. Praha: BVD.Google Scholar
 32. Žalman, Jan. 1990. Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. III. Film a doba 5: 260–267.Google Scholar

Films Cited

 1. Andrei Rublev. Dir. Andrei Tarkovsky. Soviet Union. 1966. Movie.Google Scholar
 2. Babička (Grandmother). Dir. Antonín Moskalyk. Czechoslovakia: Československý státní film. 1971. Movie.Google Scholar
 3. Filosofská historie (A Philosophical Story). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1937. Movie.Google Scholar
 4. Marketa Lazarová (Marketa Lazarová). Dir. František Vláčil. Czechoslovakia. 1967. Movie.Google Scholar
 5. Panenství (Virginity). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1937. Movie.Google Scholar
 6. Romance pro křídlovku (Romance for Flugelhorn). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1966. Movie.Google Scholar
 7. Srpnová neděle (August Sunday). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1960. Movie.Google Scholar
 8. Světlo proniká tmou (The Light Penetrates the Dark). Dir. Otakar Vávra and František Pilát. Czechoslovakia. Movie.Google Scholar
 9. Zlatá reneta (The Golden Queening). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1965. Movie.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations