Advertisement

Adaptation as Play: The Worlds of Jules Verne Come Alive

 • Petr Bubeníček
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture book series (PSADVC)

Abstract

In this chapter, “Adaptation as Play,” shows how implicit messages could be delivered to audiences by appropriating stories officially meant for children. Karel Zeman’s films The Fabulous World of Jules Verne (1958) and The Stolen Airship (1966) could be enjoyed by children due to their adventurous and fantastical nature, but a second layer of meanings was also crafted with adult audiences in mind. The Fabulous World of Jules Verne pursues a universally comprehensible message about personal freedom, responsibility, and the dangers of uncontrolled technological progress. The Stolen Airship (1966) also treats other serious topics, such as how easily reality can be distorted through the media and the corruption of state police forces, but the overwhelmingly parodic and slapstick style of the adaptation somewhat obscures them.

Works Cited

 1. Bakhtin, Mikhail. 1984. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
 2. Bakhtin, Mikhail. 1984. Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
 3. Bass, Eduard. 1931. Dva roky prázdnin. Lidové noviny, May 19.Google Scholar
 4. Brabec, Jiří. 2010. Reinterpretací tradic k novému tvaru. In Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905–1923, ed. Vladimír Papoušek et al., 385–395. Praha: Academia.Google Scholar
 5. Brož, Jaroslav. 1986. Rozhovor s Karlem Zemanem. In Karel Zeman, ed. Jan Hořejší, 37–41. Brno: Blok.Google Scholar
 6. Čapek, Karel. 1948. An Atomic Phantasy: Krakatit. London: George Allen and Unwin.Google Scholar
 7. Černý, Václav. 1992. Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon.Google Scholar
 8. Gunning, Tom. 1989. An Aesthetic of Astonishment: Early Cinema and the (In)credulous Spectator. Art & Text 34: 31–45.Google Scholar
 9. Hašek, Jaroslav. 1984. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1–2. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
 10. Holý, Jiří. 2008. Writers under Siege. Czech Literature since 1945. Brighton: Sussex Academics.Google Scholar
 11. Horák, Vadim. 2005. Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek.. Thyrsus: Praha.Google Scholar
 12. Hořejší, Jan. 1970. Karel Zeman. Praha: Český filmový ústav.Google Scholar
 13. Hořica, Ignát. 1891. Jubilejní zemská výstava v Praze. Světozor, March 27.Google Scholar
 14. Hrubín, František. 2010. Básně. Brno: Host.Google Scholar
 15. Jacobson, Alfred. 1936. Jules Verne měl pravdu. Přítomnost, January 8.Google Scholar
 16. Janáček, Pavel. 2004. Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. Brno: Host.Google Scholar
 17. Jules Verne. 1876. Světozor, March 3.Google Scholar
 18. Kožmín, Zdeněk. 1995. Studie a kritiky. Brno: Torst.Google Scholar
 19. Kratochvíl, Miroslav. 1958. Až se vrátíte…. Divadelní noviny 18: 8.Google Scholar
 20. Navrátil, Antonín. 1956. Ve znamení Julese Vernea. Květy 34: 10–11.Google Scholar
 21. Neruda, Jan. 1911. „Jarní noviny“. In Drobné klepy II., ed. Ignát Herrmann, 145–151. Praha: Fr. Topič.Google Scholar
 22. Rutte, Miroslav. 1922. Odpoutaný Bůh. Národní listy, May 26.Google Scholar
 23. Smoljak, Ladislav, and Svěrák, Zdeněk. 1998. Lijavec: hra s opravdovým deštěm. Praha: Paseka.Google Scholar
 24. Teige, Karel. 1924. Poetismus. Host 9 and 10: 197–204.Google Scholar
 25. Tyl, Josef Kajetán. 1958. Strakonický dudák. Praha: Jarosl. Pospíšil.Google Scholar
 26. Verne, Jules. 1978. The best of Jules Verne: Three complete, illustrated novels, with original illustrations. USA: Castle Books.Google Scholar
 27. Vestergaard, Jørgen. 1986. Kuchyně experimentů. In Karel Zeman, ed. Jan Hořejší, 41–44. Brno: Blok.Google Scholar
 28. Vojvodík, Josef, and Jan Wiendl. 2011. Heslář české avantgardy. Praha: Togga.Google Scholar

Films Cited

 1. Anton Špelec, ostrostřelec (Anton Špelec, Sharp-Shooter). Dir. Martin Frič. Czechoslovakia. 1932. Movie.Google Scholar
 2. C. a k. polní maršálek (Imperial and Royal Field Marshal). Dir. Karel Lamač. Czechoslovakia. 1930. Movie.Google Scholar
 3. Return of the Lifeboat. Dir. James H. White. USA: Edison Manufacturing Company, 1897. Movie.Google Scholar
 4. U pokladny stál… (He stood at the Till…). Dir. Karel Lamač. Czechoslovakia. 1939. Movie.Google Scholar
 5. Ukradená vzducholoď (The Stolen Airship). Dir. Karel Zeman. Czechoslovakia. 1966. Movie.Google Scholar
 6. Vynález zkázy (The Fabulous World of Jules Verne). Dir. Karel Zeman. Czechoslovakia. 1958. Movie.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations