Advertisement

Adaptation as Subterfuge: Silvery Wind

 • Petr Bubeníček
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture book series (PSADVC)

Abstract

“Adaptation as Subterfuge,” deals with an adaptation created in the first half of the 1950s, a time when institutions within the Czechoslovak state-controlled culture were expected to work tirelessly toward promoting Communist values. Václav Krška adapted the book of the modernist author Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr (Silvery Wind, 1910). When the film was released, it was something of a revelation; it touched upon themes of individuality and subjectivity that the literary and cinematic socialist realism of the time had expressly excluded from its program. However, there was more to Krška’s Silvery Wind (1954) than the picturesque depiction of fragile youth and nostalgia for years past. Analyzing the adaptation process reveals a successful subterfuge aimed at the contemporary guardians of heterosexual values.

References

 1. Blahovec, Zdeněk. 1954. Z míst, kde vzniká Krškův nový film Stříbrný vítr. Lidová demokracie, June 13.Google Scholar
 2. Hora, Josef. 1931. O Šrámkovi. Svět knih 5: 1.Google Scholar
 3. Hrbata, Zdeněk. 2005. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, ed. Miroslav Červenka, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Milan Jankovič, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Zdeněk Mathauser, and Nina Vangeli, 317–509. Prague: Torst.Google Scholar
 4. Jedlička, Josef. 2009. O politické sentimentalitě aneb Jan Ratkin. In České typy a jiné eseje, ed. Josef Jedlička, 43–47. Praha: Albatros.Google Scholar
 5. Jež, Štěpán. 1910. Literatura. Umění. Věda. Studentská revue 9: 281–283.Google Scholar
 6. Krška, Václav. 1954. O stříbrném větru na filmovém pásu. Květy 14: 2.Google Scholar
 7. Krška, Václav. 1957. Můj Fráňa Šrámek. Lidová demokracie, January 13.Google Scholar
 8. M. N. 1940. Čím mně byl Stříbrný vítr. Lidové noviny, Februrary 12. Google Scholar
 9. Mrázek, Karel. 1956. Jaký je osud stříbrného větru? Práce, May 25.Google Scholar
 10. Novák, Arne, and Jan V. Novák. 1995. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno: Atlantis.Google Scholar
 11. Nozar, Lukáš. 2011. Momenty života a díla Václava Kršky do roku 1945. In Homosexualita v dějinách české kultury, ed. Martin C. Putna, 395–431. Praha: Academia.Google Scholar
 12. Orzoff, Andrea. 2009. Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe, 1914–1948. Oxford, New York: Oxford University Press.Google Scholar
 13. Pa. 1954. Stříbrný vítr: K natáčení dalšího šrámkovského filmu režisérem Václavem Krškou. Kino 16: 248–249.Google Scholar
 14. Pilka, Jiří. 1957. Filmová hudba Jiřího Srnky. Praha: Svaz československých skladatelů.Google Scholar
 15. Příští filmová role Eduarda Cupáka. 1954. Filmové informace 2: 8. Google Scholar
 16. Schmitt, Julius. 1910. Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr. Román. (Slunečnice. Grosman a Svoboda.) Novina 15: 469–471.Google Scholar
 17. Schindler, Franz. 2013. Život homosexuálních mužů za socialismu. In Miluji tvory svého pohlaví: homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí, ed. Pavel Himl, Jan Seidl, and Franz Schindler, 271–386. Praha: Argo.Google Scholar
 18. Seifert, Jaroslav. 1965. Koncert na ostrově. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
 19. Sezima, Karel. 1911. Z nové české beletrie. Lumír, October 19.Google Scholar
 20. Skupa, Lukáš. 2010. Všechno je krásné (mezi námi kluky): queer aspekty filmů Václava Kršky. Cinepur 71: 19–21.Google Scholar
 21. Stříbrný vítr opouští ateliéry. 1954. Filmové informace 14: 7.Google Scholar
 22. Stříbrný vítr v exteriérech. 1954. Filmové informace 27: 3–4.Google Scholar
 23. Šalda, F. X. 1963. Fráňa Šrámek čili jak konservovati meruňky. In Kritické projevy 13: 217–225. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
 24. Šrámek, Fráňa. 1906. Modrý a Rudý. Praha: Nová omladina.Google Scholar
 25. Šrámek, Fráňa. 1924. Proč nejsem komunistou? Přítomnost, December 25.Google Scholar
 26. Šrámek, Fráňa. 1955. Stříbrný vítr. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.Google Scholar
 27. Tarantová, Lydie. 1954. Stříbrný vítr. Kino 11: 164–165.Google Scholar
 28. Veselý, Ludvík. 1957. Stříbrný vítr. Žena a móda 3: 23.Google Scholar
 29. Wenig, Jan. 1954. Dokument—Román—Film. Film a doba 1: 15–18.Google Scholar
 30. Zvoníček, Stanislav. 1954. Stříbrný vítr v románě a ve filmovém scénáři. Host do domu 3: 140–141.Google Scholar

Films Cited

 1. A řeka mu zpívala (And the River Sang to Him). Dir. Oleg Reif. Czechoslovakia. 1976. Movie.Google Scholar
 2. Cesta ke štěstí. (Way Leading to Happiness). Dir. Jiří Sequens st. Czechoslovakia. 1951. Movie.Google Scholar
 3. Legenda o lásce (A Legend about Love). Dir. Václav Krška. Czechoslovakia. 1956. Movie.Google Scholar
 4. Měsíc nad řekou (Moon over the River). Dir. Václav Krška. Czechoslovakia. 1953. Movie.Google Scholar
 5. Nevyjasněná úmrtí – Nelze umírat štěstím. Dir. Marek Bouda. Czech Republic. 2000. WEB 21 February 2016. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/400223100031009-nelze-umirat-stestim/.
 6. Ohnivé léto (Fiery Summer). Dir. František Čáp, Václav Krška. Czechoslovakia. 1939. Movie.Google Scholar
 7. Příběhy slavnýchEduard Cupák: herec v zahradě. Dir. Marek Bouda. Czech Republic. 2001. WEB 21 February 2016. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/401223100031019-herec-v-zahrade.
 8. Slovo dělá ženu (A Woman as Good as Her Word). Dir. Jaroslav Mach. Czechoslovakia. 1952. Movie.Google Scholar
 9. Stříbrný vítr (Silvery Wind). Dir. Václav Krška. Czechoslovakia. 1954. Movie.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations