Introduction

Chapter
Part of the Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture book series (PSADVC)

Abstract

Chapter One, “The Introduction,” defines the subject of this book: film adaptations of literary works undertaken in Communist Czechoslovakia over the 15-year period from 1954 to 1969. It is explained that this particular chunk of history was selected not only because of its signal value for Czechoslovak cinema in general, but also because it has, until now, remained shrouded in many myths and much misinformation, which the present study hopes to dispel. The contextual part of the Introduction is concerned with pre-war Czechoslovakia and the period of German occupation, and later with the cultural and political conditions in the “first half” of the era of Communist dictatorship, from the coup d’état in 1948 to the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968.

Works Cited

 1. Abrams, Bradley F. 2004. The struggle for the soul of the nation: Czech culture and the rise of communism. Oxford: Rowman & Littlefield.Google Scholar
 2. Bolton, Jonathan. 2012. Worlds of Dissent: Charter 77, The plastic people of the universe, and Czech culture under communism. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 3. Bubeníček, Petr. 2017. Politics and Adaptation: The Case of Jan Hus. In The Oxford Handbook of Adaptation Studies, ed. Thomas Leitch, 559–576. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 4. Bugge, Peter. 2011. Swinging sixties made in Czechoslovakia—the adaptation of western impulses in Czechoslovak youth culture. In 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost, media, přenos politických a kulturních procesů, ed. Oldřich Tůma and Markéta Devátá, 143–157. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.Google Scholar
 5. Chalupecký, Jindřich. 1999. Osud jedné generace. In Cestou necestou, ed. Jinřich Chalupecký, Jan Rous, and Zina Trochová, 153–161. Jinočany: H&H.Google Scholar
 6. Daniel, František. 1983. The Czech difference. In Politics, art and commitment in the East European cinema, ed. David W. Paul, 49–56. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 7. Della Coletta, Cristina. 2012. When stories travel: Cross-cultural encounters between fiction and film. Baltimore: Johns Hopkins UP.Google Scholar
 8. Elleström, Lars. 2010. The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations. In Media Borders, Multimodality and Intermediality, ed. Lars Elleström, 11–48. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 9. Elliott, Kamilla. 2014. Rethinking formal-cultural and textual-contextual divides in adaptation studies. Literature/Film Quarterly 42 (3): 576–593.Google Scholar
 10. Franc, Martin. 2011. Coca-cola je zde! Aneb Konzumní společnost v Československu. In 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost, media, přenos politických a kulturních procesů, ed. Oldřich Tůma and Markéta Devátá, 133–142. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.Google Scholar
 11. Franc, Martin. 2014. Vztah politické elity v českých zemích k mládeži v letech 1948—1968. In Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech, ed. Jiří Knapík, et al., 81–95. Opava: Slezská univerzita v Opavě.Google Scholar
 12. Gebhart, Jan, and Jan Kuklík. 2006. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV.a 1938–1945. Praha, Litomyšl: Paseka.Google Scholar
 13. Gebhart, Jan, and Jan Kuklík. 2007. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV.b 1938–1945. Praha, Litomyšl: Paseka.Google Scholar
 14. Hames, Peter. 2005. The Czechoslovak New Wave. London: Wallflower Press.Google Scholar
 15. Hames, Peter. 2009. Czech and Slovak cinema. Edinburg: Edinburg University Press.Google Scholar
 16. Hoppe, Jiří. 2011. Pražské jaro v médiích. In 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost, media, přenos politických a kulturních procesů, ed. Oldřich Tůma and Markéta Devátá, 125–132. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.Google Scholar
 17. Hrubín, František. 1962. Romance pro křídlovku. Praha: Československý spisovatel.Google Scholar
 18. Hrubý, Karel. 2008. Politické rozpravy intelektuálů za „pražského jara“. In Soudobé dějiny 15: 545–574.Google Scholar
 19. Hutcheon, Linda. 2006. A Theory of Adaptation. London: Routledge.Google Scholar
 20. Iordanova, Dina. 2003. Cinema of the other Europe. The industry and artistry of East Central European film. London: Wallflower Press.Google Scholar
 21. Jedličková, Alice. 2011. Intermediální poetika příběhu: úvodem. In Intermediální poetika příběhu, ed. Stanislava Fedrová and Alice Jedličková, 5–25. Praha: Ústav pro českou literature AV ČR.Google Scholar
 22. Jireš, Jaromil. 1969. Poznámka k filmovému Žertu. FTN, March 20.Google Scholar
 23. Kadár, Ján, Elmar Klos, Evald Schorm, and Antonín Máša. 1966. Hovoříme v přítomném čase. Film a doba 6: 93–99.Google Scholar
 24. Kaplan, Karel. 2005. Kronika komunistického Československa: doba tání 1953–1956. Brno: Barrister & Principal.Google Scholar
 25. Klimek, Antonín. 2002. Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918–1929. Praha: Paseka.Google Scholar
 26. Klimeš, Ivan. 2000. Za vizí centrálního řízení filmové tvorby (Úvod k edici). Iluminace 4: 135–139.Google Scholar
 27. Klimeš, Ivan. 2016. Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.Google Scholar
 28. Klimešová, Marie. 2010. Roky ve dnech. České umění 1945–1957. Řevnice: Arbor vitae.Google Scholar
 29. Knapík, Jiří, and Martin Franc. 2011. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia.Google Scholar
 30. Knapík, Jiří. 2015. Czechoslovak Culture and Cinema. In Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, ed. Lars Karl and Pavel Skopal, 39–69. New York: Berghahn Books.Google Scholar
 31. Kovács, András Bálint. 2007. Screening modernism: European art cinema 1950–1980. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
 32. Krebs, Katja (ed.). 2014. Translation and Adaptation in Theatre and Film. London: Routledge.Google Scholar
 33. Kunakhovich, Kyrill, and Pavel Skopal. 2015. Cinema cultures of integration. In Cinema in service of the state. Perspectives on film culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, ed. Lars Karl and Pavel Skopal, 275–314. New York: Berghahn Books.Google Scholar
 34. Leitch, Thomas. 2017. Introduction. In The Oxford Handbook of Adaptation Studies, ed. Thomas Leitch, 1–20. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 35. Málek, Petr. 1991. K pojmu konkretizace v literatuře a filmu. Iluminace 3: 3–14.Google Scholar
 36. Málková, Iva. 2011. František Hrubín. Brno: Host.Google Scholar
 37. Mareš, Petr, Alena Štěrbová, and Radka Denemarková. 2007. Literatura v masových médiích: Film a rozhlas. In Dějiny české literatury 1945–1989. Svazek II., 1948–1958, ed. Pavel Janoušek, 443–471. Praha: Academia.Google Scholar
 38. Mareš, Petr, Alena Štěrbová, and Radka Denemarková. 2008. Literatura v masových médiích. In Dějiny české literatury 1945–1989. Svazek III., 1958–1969, ed. Pavel Janoušek, 543–573. Praha: Academia.Google Scholar
 39. McDermott, Kevin. 2015. Communist Czechoslovakia, 1945–89: A political and social history. London, New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 40. Murray, Simone. 2012. The adaptation industry: The cultural economy of contemporary literary adaptation. New York: Routledge.Google Scholar
 41. Owen, Jonathan. 2011. Avant-Garde to New Wave. Czechoslovak cinema, Surrealism and the Sixties. Oxford: Berghahn Books.Google Scholar
 42. Rokoský, Jaroslav. 2011. Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. Praha: Vyšehrad and Ústav pro studium totalitních režimů.Google Scholar
 43. Šámal, Petr. 2015. Část sedmá. 1949–1989. V zájmu pracujícího lidu. Literární cenzura v době centrálního plánování a paralelních oběhů. In V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek II, 1938–2014, ed. Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, and Pavel Janáček, 1097–1226. Praha: Academia.Google Scholar
 44. Síla, Jiří. 1953. O ideově umělecké linii naší filmové tvorby. Film a doba 2 (5): 770.Google Scholar
 45. Skupa, Lukáš. 2016. Vadí—nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA.Google Scholar
 46. Spurný, Matěj. 2011. Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha: Antikomplex.Google Scholar
 47. Szczepanik, Petr. 2012. “Machři” a “diletanti”. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických zvratů 1945 až 1962. In Naplánovaná kinematografie: český filmový průmysl 1945 až 1960, ed. Pavel Skopal, 27–101. Praha: Academia.Google Scholar
 48. Szczepanik, Petr. 2013. The state-socialist mode of production and the political history of production culture. In Behind the screen. Inside European production cultures, ed. Petr Szczepanik and Patrick Vondreau, 115–133. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 49. Trávníček, Jiří. 2010. Zrození střední Evropy z ducha…. In V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, ed. Jiří Trávníček, 243–304. Brno: Host.Google Scholar
 50. Vančura, Vladislav. 1931. Markéta Lazarová. Praha: Sfinx.Google Scholar

Films Cited

 1. A Hard Day’s Night. Dir. Richard Lester. United Kingdom. 1964. Movie.Google Scholar
 2. a pátý jezdec je Strach (The Fifth Horseman is Fear). Dir. Zbyněk Brynych. Czechoslovakia. 1964. Movie.Google Scholar
 3. Botostroj (Giant Shoe-Factory). Dir. K. M. Walló. Czechoslovakia. 1954. Movie.Google Scholar
 4. Démanty noci (Diamonds of the Night). Dir. Jan Němec. Czechoslovakia. 1964. Movie.Google Scholar
 5. Dita Saxová (Dita Saxová). Dir. Antonín Moskalyk. Czechoslovakia. 1967. Movie.Google Scholar
 6. Extase (Ecstasy). Dir. Gustav Machatý. Czechoslovakia. 1932. Movie.Google Scholar
 7. Florenc 13.30 (Bus Leaves at 1.30). Dir. Josef Mach. Czechoslovakia. 1957. Movie.Google Scholar
 8. Marketa Lazarová (Marketa Lazarová). Dir. František Vláčil. Czechoslovakia. 1967. Movie.Google Scholar
 9. Nástup (Deployment). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1952. Movie.Google Scholar
 10. Obchod na korze (The Shop on Main Street). Dir. Ján Kadár and Elmar Klos. Czechoslovakia. 1965. Movie.Google Scholar
 11. Ostře sledované vlaky (Closely Watched Trains). Dir. Jiří Menzl. Czechoslovakia. 1966. Movie.Google Scholar
 12. Perličky na dně (Pearls of the Deep). Dir. Jiří Menzel. Czechoslovakia. 1965. Movie.Google Scholar
 13. Případ pro začínajícího kata (Case for a Rookie Hangman). Dir. Pavel Juráček. Czechoslovakia. 1969. Movie.Google Scholar
 14. Romance pro křídlovku (Romance for Flugelhorn). Dir. Otakar Vávra. Czechoslovakia. 1966. Movie.Google Scholar
 15. Starci na chmelu (Hop-Pickers). Dir. Ladislav Rychman. Czechoslovakia. 1964. Movie.Google Scholar
 16. Stříbrný vítr (Silvery Wind). Dir. Václav Krška. Czechoslovakia. 1954. Movie.Google Scholar
 17. Tam na konečné (House at the Terminus). Dir. Ján Kadár and Elmar Klos. Czechoslovakia. 1957. Movie.Google Scholar
 18. Transport z ráje (Transport from Paradise). Dir. Zbyněk Brynych. Czechoslovakia. 1962. Movie.Google Scholar
 19. Ukradená vzducholoď (The Stolen Airship). Dir. Karel Zeman. Czechoslovakia. 1966. Movie.Google Scholar
 20. Vstanou noví bojovníci (New Warriors Will Arise). Dir. Jiří Weiss. Czechoslovakia. 1950. Movie.Google Scholar
 21. Vynález zkázy (The Fabulous World of Jules Verne). Dir. Karel Zeman. Czechoslovakia. 1958. Movie.Google Scholar
 22. Zde jsou lvi (Here Be Dragons). Dir. Václav Krška. Czechoslovakia. 1958. Movie.Google Scholar
 23. Žert (The Joke). Dir. Jaromil Jireš. Czechoslovakia. 1968. Movie.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations