Advertisement

Landslide Types and Spatial Pattern in the Subcarpathian Area

 • Mihai MicuEmail author
Chapter
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

The Romanian Subcarpathians are the most representative landslide-prone areas of Romania in terms of typological complexity. Conditioned by a wide range of predisposing, preparing, and triggering factors, landslides are playing a determinant role among the present-day geomorphic processes, posing in the mean time a major threat to a large number of elements at risk throughout one of Romania’s most densely inhabited regions. Within this chapter, the landslides characterizing the main morphostructural and physiographic subunits of the Subcarpathians are discussed in terms of typology imposed by the litho-structural predisposition, anthropic preparatory factors and climatic and seismic triggers. Based on the above-mentioned considerations, a regional distribution reflecting their spatial pattern is attempted through a synthetic map.

Keywords

Landslides Subcarpathians Typology Areal distribution Romania 

References

 1. Abdrakhmatov K, Havenith HB, Delvaux D, Jongmans D, Trefois P (2003) Probabilistic PGA and arias intensity maps of Kyrgyzstan (Central Asia). J Seism 7:203–220CrossRefGoogle Scholar
 2. Badea L (2008) Unităţile de relief din România: dealurile pericarpatice. Edit. Ars Docendi (in Romanian)Google Scholar
 3. Badea L, Bălteanu D (1977) Terasele Buzăului în sectorul subcarpatic. SCGGG-Geogr XIV, 2 (in Romanian)Google Scholar
 4. Bălteanu D (1970) Morfodinamica porniturilor de teren pe Valea Apostului (Munţii Buzăului). SCGGG-Geogr XVII, 2 (in Romanian)Google Scholar
 5. Bălteanu D (1974) The relationship between mudflows and torrential erosion in the modeling of Buzău Subcarpathians slopes. SCGGG-Geogr XXI, 1Google Scholar
 6. Bălteanu D (1976) Two case studies of mudflows in the Buzău Subcarpathians. Geografiska Annaler 58 A, StockholmGoogle Scholar
 7. Bălteanu D (1979a) Effects of the March 4, 1977 earthquake on slope modeling in the surroundings of the Pătârlagele research station (Buzău Carpathians and Subcarpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica XIII:175–189Google Scholar
 8. Bălteanu D (1979b) Slope modeling processes triggered by March 4, 1977 earthquake in Buzău Carpathians and Subcarpathians. SCGGG-Geogr XXVIGoogle Scholar
 9. Bălteanu D (1983) Experimentul de teren în geomorfologie. Edit. Academiei Române, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 10. Bălteanu D, Constantin M (1998) Valley damming by landslides in the Buzău Subcarpathians. Analele Universităţii din Oradea, Ser. Geografie-Geomorfologie VIII–A:33–38Google Scholar
 11. Bălteanu D, Micu M (2009) Landslide investigation: from morphodynamic mapping to hazard assessment. A case study in the Romanian Subcarpathians, Muscel catchment. In: Malet J-Ph, Remaitre A, Bogaard T (eds) Landslide processes. From geomorphologic mapping to dynamic modeling. CERG Editions, Strasbourg, p 235–241Google Scholar
 12. Bălteanu D, Micu M (2012) Morphodynamics of the Chirleşti mudflow (Buzău Mountains). Rom J Geogr 56(2)Google Scholar
 13. Bourdeau C, Havenith HB (2008) Site effects modelling applied to the slope affected by the Suusamyr earthquake (Kyrgyzstan, 1992). Eng Geol 97:126–145CrossRefGoogle Scholar
 14. Brânduş C (1979) Subcarpaţii Tazlăului. Studiu geomorphologic. Ed. Acad., Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 15. Brânduş C, Cojocaru E (1975) Observaţii geomorfologice asupra alunecărilor de teren ce afectează unele şosele din judeţul Bacău. Lucr. Colocv. nat. de geomor. -aplic. si cartogr. geomorf., Iași (in Romanian)Google Scholar
 16. Chiţu Z (2010) Predicţia spaţio-temporală a hazardului la alunecări de teren utilizând tehnici S.I.G. Studiu de caz arealul subcarpatic dintre Valea Prahovei şi Valea Ialomiţei. Manuscript PhD thesis, University of Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 17. Cioacă A (1987) Consideraţii asupra reliefului structural din Subcarpaţii Vrancei. SCGGG—Geogr XXIV, 1 (in Romanian)Google Scholar
 18. Cioacă A, Dinu M (1995) Geomorphological hazards. Lignite mining and the newly-built relief in the North of Oltenia (Romania). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, Comitato Glaciologico Italiano, Torino 18:3–6, 1996, Italia. IT ISSN 0391-9838Google Scholar
 19. Cioacă A, Dinu M (2000a) Telega-Meliceşti landslide. In: Bălteanu D, Ielenicz M (eds) Geomorfological processes in the tectonic active areas. The Fifth Romanian-Italian Workshop on geomorphology, p 13–19 BucureştiGoogle Scholar
 20. Cioacă A, Dinu M (2000b) The impact of exploiting natural subsoil resurces on Subcarpathian relief (Romania). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 22:3–14, Italia, IT ISSN 0391-9838Google Scholar
 21. Corominas J, Moya J (2008) A review of assessing landslide frequency for hazard zoning purposes. Eng Geol 102:193–213CrossRefGoogle Scholar
 22. Costin E (1959) The study of degraded lands in Vrancea and their reforestations. INCEF, II, Edit. Agro—Silvică, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 23. Crozier MJ (1986) Climatic triggering of landslide episodes. In: Landslides: causes, consequences and environment, Croom Helm, p 169–192Google Scholar
 24. Dinu M (1997) The relationship between landslides and slope evolution in the Vâlcea Subcarpathians. Geogr. Fis. e Dinam. Quat., Comit. Glaciol. Italiano, Torino 19Google Scholar
 25. Dinu M (1999) The Subcarpathians between Topolog and Bistriţa Vâlcii: present-day slope modeling processes. Edit. Academiei RomâneGoogle Scholar
 26. Dinu M, Cioacă A (1987) The morphotectonics of Vâlcea and Vrancea Subcarpathians. Lucr. Sem. Geogr. “D. Cantemir”, 7, Univ. “Al. I Cuza“, Iaşi (in Romanian)Google Scholar
 27. Dinu M, Cioacă A (1997) Some geomorphological risk factors in the Curvature Carpathians and Subcarpathians. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. Comitato Glaciologico Italiano, Torino, 19:233–238, Italia, IT ISSN 0391–9838Google Scholar
 28. Dragotă CS (2006) Precipitaţiile excedentare din România. Edit. Academiei Române (in Romanian)Google Scholar
 29. Dragotă C, Micu M, Micu D (2008) The relevance of pluvial regime for landslide genesis and evolution. Case study: Muscel basin (Buzău Subcarpathians, Romania). In: Present environment & sustainable development. 2. Edit. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, p 242–257Google Scholar
 30. Ene M, Tîrlă L, Osaci-Costache G (2008) Collapses of Ocnele Mari, Vâlcea Subcarpathians, Romania. In: Ecology and environment rom Carpathians to Taurus Mountains. Proceeding of the 5th Turkey–Romania Geographical Academic Seminar, June 5–15, 2007, Antalya—TurkeyGoogle Scholar
 31. Ene M, Osaci-Costache G, Târlă L (2009) The Caving at Ocnele Mari in the Vâlcea Subcarpathians, Romania. Geografia Fisica e Dinamica Cuaternaria 32:67–72, Comitato Glaciologico Italiano–TorinoGoogle Scholar
 32. Giurescu C (1975) Istoria pădurilor româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi. Edit Ceres, Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 33. Grujinschi C, Zamfirescu Fl, Dinu C, Fodoreanu D, Georgescu O, Nicolau E, Hossu G, Imon A, Drumen C, Ulian A (1975) Alunecările de teren—factor activ în formarea şi menţinerea cuestelor din bazinul văii Râmna. Lucr. Colocv. Naţ. de geomorf. apl. şi cartogr. geomorf., Iaşi (in Romanian)Google Scholar
 34. Grumăzescu H (1973) Subcarpaţii dintre Câlnău şi Şuşiţa. Studiu geomorfologic. Edit. Academiei R.S.R, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 35. Havenith HB, Bourdeau C (2010) Earthquake-induced landslide hazards in mountain regions: a review of case histories from Central Asia. Geol Belg 13(3):137–152Google Scholar
 36. Havenith HB, Jongmans D, Faccioli E, Abdrakhmatov K, Bard PY (2002) Site effects analysis around the seismically induced Ananevo rockslide, Kyrgyzstan. Bull Seism Soc Am 92:3190–3209CrossRefGoogle Scholar
 37. Havenith HB, Strom A, Jongmans D, Abdrakhmatov K, Delvaux D, Trefois P (2003) Seismic triggering of landslides. Part A: field evidence from the Northern Tien Shan. Nat Hazard Earth Syst Sci 3:135–149CrossRefGoogle Scholar
 38. Ichim I, Rădoane M, Rădoane N, Grasu C, Miclăuş C (1998) Dinamica sedimentelor. Aplicaţie la râul Putna. Ed. Tehnică, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 39. Ielenicz M (1984) Munţii Ciucaş-Buzău. Studiu geomorfologic. Edit. Academiei RSR, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 40. Ielenicz M (1998) Sisteme de modelare a versanţilor în Subcarpaţii de Curbură şi impactul manifestării lor asupra peisajului. Com geogr II, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 41. Iorgulescu B (1891) Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al jud. Buzău. Stabiliment grafic I.V.Socec (in Romanian)Google Scholar
 42. Jibson RW, Keefer DK (1993) Analysis of the seismic origin of landslides: examples from the New Madrid seismic zone. Geol Soc Am Bull 105:521–536CrossRefGoogle Scholar
 43. Jibson RW, Harp EL, Michael JA (1998) A method for producing digital probabilistic seismic landslide hazard maps: an example from the Los Angeles, California, area. US Geological Survey Open-File Report 98–113Google Scholar
 44. Jurchescu M (2012) Bazinul morfohidrografic al Olteţului. Studiu de geomorfologie aplicată. Manuscript PhD thesis, University of Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 45. Keefer DK (1984) Landslides caused by earthquakes. Geol Soc Am Bull 95:406–421Google Scholar
 46. Keefer DK (2002) Investigating landslides caused by earthquakes—a historical review. Surv Geophys 23:473–510CrossRefGoogle Scholar
 47. Loghin V (2002) Modelarea actuală a reliefului şi degradarea terenurilor în bazinul Ialomiţei. Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte (in Romanian)Google Scholar
 48. Mândrescu N (1981) The Romanian earthquake of March 4, 1977: aspects of soil behavior. Rev Roum Geophys 25, Edit. Acad RomGoogle Scholar
 49. Mândrescu N (1982) The Romanian earthquake of March 4, 1977: damage distribution. Rev Roum Geophys 26, Edit. Acad Rom. Rev Roum Geophys 27, Edit. Acad. RomGoogle Scholar
 50. Micu M (2008) Evaluarea hazardului legat de alunecări de teren în Subcarpaţii dintre Buzău şi Teleajen. Manuscript PhD thesis, Institute of Geography, Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 51. Micu M, Bălteanu D, Micu D, Zarea R, Ruţă R (2013) 2010-landslides in the Romanian Curvature Carpathians. In: Loczy D (ed) Extreme weather and geomorphology. Springer, p 251–265. doi: 10.1007/978-94-007-6301-2
 52. Micu M, Jurchescu M, Micu D, Zarea R, Zumpano V, Bălteanu D (2014a) A morphogenetic insight into a multi-hazard analysis: Bâsca Mare landslide dam. Landslides. doi: 10.1007/s10346-014-0519-4 Google Scholar
 53. Micu M, Malet JP, Bălteanu D, Mărgărint C, Niculiță M, Jurchescu M, Chițu Z, Șandric I, Simota C, Mathieu A (2014b) Typologically-differentiated landslide susceptibility assessment for Romania. Geophysical Research Abstracts vol 16. EGU2014, p 13315Google Scholar
 54. Micu M, Bălteanu D, Ionescu C, Havenith HB, Radulian M, van Westen C, Damen M, Jurchescu M (2015) A preliminary regional assessment of earthquake-induced landslide susceptibility for Vrancea Seismic Region. In: Geophysical Research Abstracts, vol 17. EGU2015, p 12524Google Scholar
 55. Muică N (1986) Observaţii privind degradarea terenurilor în împrejurimile Pătârlagelor. In: Cercetări geografice asupra mediului înconjurător în judeţul Buzău, Inst. Geogr. Bucureşti (in Romania)Google Scholar
 56. Muică C, Bălteanu D (1995) Relations between landslide dynamics and plant cover in the Buzău Subcarpathians. RRGGG-Géogr 39Google Scholar
 57. Niculescu G (2008) Subcarpaţii dintre Prahova şi Buzău. Studiu geomorfologic sintetic. Edit. Academiei Române (in Romanian)Google Scholar
 58. Popescu N (1998) Modelarea versanţilor prin alunecări de teren într-o regiune Subcarpatică cu strucura monoclinalăV. Câlnăului în sectorul Modreni—Racoviţeni, Vol. II. Comunicări de geografie, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 59. Prefac Z (2001) Procese geomorfologice actual în bazinul Strâmbei, vol VI. Comunicări de Geografie, Editura Universităţii din Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 60. Prefac Z (2006) Raportul dintre degradarea şi utilizarea terenurilor în bazinul Strâmbei, vol V. Forum Geografic, Edit. Universitaria, Craiova (in Romanian)Google Scholar
 61. Prefac Z (2009) Dinamica versanţilor din bazinul hidrografic al Râmnei. Phd Thesis, University of Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 62. Rădoane N, Rădoane M, Olaru P, Dumitriu D (2006) Efectele geomorfologice ale inundaţiilor din 28–29 iulie 2004 în bazine hidrografice mici din valea Trotuşului. Geografia in contextul dezvoltarii durabile, Cluj Napoca (in Romanian)Google Scholar
 63. Radu C, Spânoche E (1977) On geological phenomena associated with the 10 November 1940 earthquake. Rev Roum Geophys 21, Edit. Acad. RomGoogle Scholar
 64. Romania: Space, Society, Environment (2006) Edit Academiei RomâneGoogle Scholar
 65. Şandric I (2008) Sistem informaţional geografic temporal pentru analiza hazardelor naturale. O abordare bayesiană cu propagare a erorilor. Manuscript PhD thesis, University of Bucharest (in Romanian)Google Scholar
 66. Sandu M (1999) Alunecarea de la Lacul lui Baban. Stadiu de evoluţie, Revista Geografică, t. V, Bucureşti (in Romanian)Google Scholar
 67. Sandu M, Micu M (2008) Morphostructure and Morphology in the Bend Carpathians and Subcarpathians. Trotuş—Teleajen Sector. Rev Roum Geogr, Tomes 49–52, 2005–2008Google Scholar
 68. Surdeanu V, Ichim I (1991) Alunecări de teren din bazinele subcarpatice ale râurilor Râmnicu Sărat şi Râmna ca surse de aluviuni. Terra, anul XXIII (XLIII)(2) (in Romanian)Google Scholar
 69. Van Asch TWJ (1997) The temporal activity of landslides and its climatological signals. In: Matthews JA, Brunsden D, Frenzel B, Gläser B, Weiß MM (eds) Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Palaeoclimate Research. Gustav Fischer. Stuttgart 19:7–16Google Scholar
 70. Van Westen C, Van Asch TJ, Soeters R (2006) Landslide hazard and risk zonation—why is it still so difficult? Bull Eng Geol Environ 65:167–184CrossRefGoogle Scholar
 71. Van Westen CJ, Castellanos E, Kuriakose SL (2008) Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessement: an overview. Eng Geol 102:112–131CrossRefGoogle Scholar
 72. Vespremeanu-Stroe A, Micu M, Cruceru N (2006) The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodynamics, Buzău Subcarpathians. Revista de Geomorfologie 8:95–109Google Scholar
 73. Zamfirescu F, Grujinschi C, Dinu C, Fodoreanu D, Georgescu O, Nicolau E, Hossu G, Simon A, Drumen C, Ulian A (1975) Procesele de sufoziune-factor principal în declanşarea alunecărilor de mare amploare din bazinul văii Râmna, Lucr. Colocv. Naţ. de geomorf. apl. şi cartogr. geomorf., Iaşi (in Romanian)Google Scholar
 74. Zugrăvescu D, Polonic G, Horomnea M, Dragomir V (1998) Recent vertical movements on the Romanian territory, major tectonic compartments and their relative dynamics, Rev Roum Géophys, seria Geofizică 42Google Scholar
 75. Zumpano V, Hussin H, Reichenbach P, Bãlteanu D, Micu M, Sterlacchini S (2014) A landslide susceptibility analysis for Buzãu County, Romania. Revue Roumaine de Geographie/Rom J Geogr 58(1)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Geography, Romanian AcademyBucharest, Sector 2Romania

Personalised recommendations