Advertisement

Risk Analysis in the Process a New Workplace

 • Hanna GołaśEmail author
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9178)

Abstract

In this paper the author presents the use of selected risk analysis tools in the process of authorising a new workstation. The company selected for the study belongs to the automotive industry, where customer requirements are high in terms of quality and performance as well as in terms of safety of work, employees and the process.

Keywords

Workstation Employee safety Labour standards Risk 

References

 1. 1.
  Drożyner, P., Mikołajczak, P., Szuszkiewicz, J., Jasiulewicz-Kaczmarek, M.: Management standardization versus quality of working life. In: Robertson, M.M. (ed.) EHAWC 2011 and HCII 2011. LNCS, vol. 6779, pp. 30–39. Springer, Heidelberg (2011)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Gołaś H.: Podejście systemowe do zarządzania ryzykiem. Logistyka 5 (2014)Google Scholar
 3. 3.
  Gołaś, H.: Risk management as part of the quality management system according to ISO 9001. In: Stephanidis, C. (ed.) HCI 2014, Part II. CCIS, vol. 435, pp. 519–524. Springer, Heidelberg (2014)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Imai, M., Kaizen, G.: Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes sp. Z o.o., Warszawa (2006)Google Scholar
 5. 5.
  Mazur, A., Gołaś, H.: Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 113 (2010)Google Scholar
 6. 6.
  Misztal, A., Butlewski, M., Jasiak, A., Janik, S.: The human role in a progressive trend of foundry automation. Metalurgija 54(2), 429–432 (2015). ISSN 1334-2576Google Scholar
 7. 7.
  Misztal, A., Butlewski, M.: Life improvement at work, Wyd. PP, Poznań (2012). ISBN: 978-83-7775-177-0Google Scholar
 8. 8.
  Mrugalska, B., Nazir, S., Tytyk, E., Øvergård, K.I.: Process safety control for occupational accident prevention. In: Arezes, P.M., Baptista, J.S., Barroso, M.P., et al., (eds.) Occupational Safety and Hygiene III. International Symposium on Occupational Safety and Hygiene (SHO), Guimaraes, 12–13 February 2015, pp. 365–369. Taylor and Francis Group, London (2015)Google Scholar
 9. 9.
  Norma ISO PN-EN ISO 6385:2005 - Zasady ergonomiczne w projektowaniu systemów pracyGoogle Scholar
 10. 10.
  Rączkowski, B.: BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk (2012)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Engineering Management, Chair of Ergonomics and Quality ManagementPoznan University of TechnologyPoznanPoland

Personalised recommendations