Advertisement

Land Use Changes in Czechia 1845–2010

 • Ivan BičíkEmail author
 • Lucie Kupková
 • Leoš Jeleček
 • Jan Kabrda
 • Přemysl Štych
 • Zbyněk Janoušek
 • Jana Winklerová
Chapter
 • 551 Downloads
Part of the Springer Geography book series (SPRINGERGEOGR)

Abstract

The history of land use changes on the Czech territory since the very beginning is outlined; each subchapter deals with one important historical period. The emergence of organized agriculture (Neolithic revolution) is seen as the first period when humans began to influence nature on a certain scale. For thousands of years, however, land use changes were largely limited to inhabited lowlands. The transition from wilderness towards largely agricultural landscape accelerated only during the German plantation (eleventh–fourteenth centuries) when many forests were cleared in the frontier. As a whole, however, changes were rather modest until the eighteenth century. Really important economic and social changes that fundamentally influenced land use patterns have been taking place since the eve of Industrial Revolution. In that time, agricultural society was being gradually transformed into the industrial one at the beginning of the 20th century. The second half of the nineteenth century brought general modernization; agricultural land and arable land expanded to maximum. Since the turn of nineteenth and twentieth centuries, however, reverse trends are recorded: decrease of agricultural land (due to more intensive farming) and gradual expansion of forests. Land use patterns during the twentieth century were much influenced by turbulent political events like Czechoslovak independence (1918), World War II (1939–1945), Communist coup d’état (1948), and restoration of democratic conditions (1989). The Communist legacy included outdated technology and production-oriented agriculture that could not compete on the international markets. The post-Communist period brought restitution of confiscated property (including land) and return to market-oriented conditions. In the most recent period, the accession of Czechia to European Union (2004) has also had profound effects on land use changes.

Keywords

Land use changes 1845–2010 Political and economic changes Social driving forces Political and economic transition Reforms of Czech agriculture 

References

 1. AOPK Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Available http://www.ochranaprirody.cz/en/. Accessed 6 June 2013
 2. Bauer Z (2003) Úzkorozchodné železnice v průmyslu a zemědělství. Corona, PrahaGoogle Scholar
 3. Baxa J (2006) Problémy periferních oblastí—komparace možností revitalizace bývalého VVP Ralsko. Bachelor thesis, Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 4. Beranová M, Kubačák A (2010) Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě (History of agriculture in Bohemia and Moravia). Libri, PragueGoogle Scholar
 5. Bičík I (1988) Areas structure development in the Northern Bohemia region as the reflection of society—environment relation. Hist Geogr 27:199–223Google Scholar
 6. Bičík I (1991) Stav, vývoj a výhled využití ploch okresů Liberec a Jablonec. Geografie 96(4):230–239Google Scholar
 7. Bičík I, Jančák V (2005) Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 8. Bičík I, Jeleček L (2005) Political events factoring into land-use changes in Czechia in the 20th century. In: Milanova EV et al (eds) Understanding land-use and land-cover change in global and regional context. Science Publishers, Enfield, pp 165–186Google Scholar
 9. Bičík I, Kabrda J (2007) Land use changes in Czech border regions (1845–2000). AUC Geographica 42(12):23–52Google Scholar
 10. Bičík I, Štěpánek V (1994) Long-term and current tendencies in land-use: case study of the Prague’s environs and the Czech Sudetenland. AUC Geographica 29(1):47–66Google Scholar
 11. Bičík I, Jeleček L, Štěpánek V (2001) Land-Use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries. Land Use Policy 18(1):65–73CrossRefGoogle Scholar
 12. Bičík I et al (2010) Vývoj využití ploch v Česku. ČGS-Edice Geographica, PragueGoogle Scholar
 13. Černý E (1988) Results of historical and geographical research in the deserted medieval villages and their field patterns in the Drahanská Uplands of Czechoslovakia. Hist Geogr 27:173–197Google Scholar
 14. Černý E (1992) Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin: Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny (Research of deserted mediaeval villages and their field patterns: historical-geographical study in the Drahanská uplands). Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, BrnoGoogle Scholar
 15. CORINE LC European Environment Agency. Available http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/. Accessed 26 June 2013
 16. Correia TP (1993) Land abandonment: Changes in the land use patterns around the Mediterranean basin. CIHEAM-IAMZ, ZaragozaGoogle Scholar
 17. ČSÚ (1992) Statistická ročenka ČSFR 1992 (statistical yearbook). Český statistický úřad, PragueGoogle Scholar
 18. ČSÚ (2006) Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, 1. a 2. díl (Historical Inventory of Czech Municipalities 1869–2005, vol 1–2). Český statistický úřad, PragueGoogle Scholar
 19. ČÚZK (2011) Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, PragueGoogle Scholar
 20. Falcucci A, Maiorano L, Boitani L (2007) Changes in land-use/land-cover patterns in Italy and their implications for biodiversity conservation. Landscape Ecol 22:617–631CrossRefGoogle Scholar
 21. Fialová L et al (1996) Dějiny obyvatelstva českých zemí. Mladá fronta, PragueGoogle Scholar
 22. Fischer-Kowalski M, Haberl H (eds) (2007) Socioecological transitions and global change. Trajectories of social metabolism and land use. Edward Elgar Publishing, CheltenhamGoogle Scholar
 23. Gabrovec M, Petek F, Kladnik D (2001) Land use changes in the 20th century in Slovenia. In: Himiyama Y et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the world, vol I. IGU Commission on LUCC, Asahikawa, pp 41–52Google Scholar
 24. Gillmor DA (2001) Land use/cover changes since the mid nineteenth century in the Republic of Ireland. In: Himiyama Y et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the world, vol I. IGU Commission on LUCC, Asahikawa, pp 73–87Google Scholar
 25. Gingrich S, Erb KH, Krausmann F et al (2007) Long-term dynamics of terrestrial carbon stocks in Austria: A comprehensive assessment of the time period from 1830 to 2000. Reg Environ Change 7(1):37–47CrossRefGoogle Scholar
 26. Gingrich S, Schmid M, Gradwohl M et al (2013) How material and energy flows change socio-natural arrangements: the transformation of agriculture in the Eisenwurzen Region, 1860–2000. In: Singh SJ et al (eds) Long term socio-ecological research. Springer, Dordrecht, pp 297–313CrossRefGoogle Scholar
 27. Grešlová-Kušková P (2013) A case study of the Czech agriculture since 1918 in a socio-metabolic perspective—from land reform through nationalisation to privatisation. Land Use Policy 30(1):592–603CrossRefGoogle Scholar
 28. Haberl H, Batterbury S, Moran E (2001) Using and shaping the land: a long-term perspective. Land Use Policy 18(1):1–8CrossRefGoogle Scholar
 29. Haberl H, Erb KH, Krausmann F et al (2003) Land-use change and socio-economic metabolism in Austria—part II.: land-use scenarios for 2020. Land Use Policy 20(1):21–39CrossRefGoogle Scholar
 30. Hampl M (1992) Ecological problems, development of the society and geography. AUC Geographica 1:7–10Google Scholar
 31. Hampl M (1994) Environment, society and geographical organization: the problem of integral knowledge. GeoJournal 32(3):191–198Google Scholar
 32. Hampl M (1998) Realita, společnost a geografická organizace. Hledání integrálního řádu. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 33. Hampl M (2000) Reality, society and geographical/environmental organization: searching for an integrated order. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 34. Hampl M, Gardavský V, Kühnl K (1987) Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR (Regional structure and historical changes of settlement system in Czechoslovakia). Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 35. Hamre LN, Domaas ST, Austad I et al (2007) Land-cover and structural changes in a western Norwegian cultural landscape since 1865, based on an old and a field survey. Landscape Ecol 22:1563–1574CrossRefGoogle Scholar
 36. Häufler V (1955) Horské oblasti Československa a jejich využití. Academia, PragueGoogle Scholar
 37. Häufler V, Korčák J, Král V (1960) Zeměpis Československa. Academia, PragueGoogle Scholar
 38. Hlavačka M (1990) Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Academia, PragueGoogle Scholar
 39. Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) (2009) Atlas krajiny České republiky (Landscape atlas of the Czech Republic). MŽP ČR, PragueGoogle Scholar
 40. Jakubec I, Jindra Z et al (2007) Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie. Sv. I-II. Karolinum, PragueGoogle Scholar
 41. Jančák V, Götz A (1997) Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Charles University in Prague, PragueGoogle Scholar
 42. Jeleček L (1985) Zemědělství a půdní fond v Čechách ve 2. polovině 19. století. Academia, PragueGoogle Scholar
 43. Jeleček L (1991) Některé ekologické souvislosti vývoje zemědělské krajiny a zemědělství v Českých zemích (Changing nature of agriculture and agricultural landscapes in Czech Republic: selected environmental impacts). Český časopis historický 89(3):375–394Google Scholar
 44. Jeleček L (1995a) Changes in the production and techniques in the agriculture of Bohemia 1870–1945. In: Havinden MA, Collins EJT (eds) Agriculture in the industrial state. University of Reading, Reading, Rural History Centre, pp 126–145Google Scholar
 45. Jeleček L (1995b) Využití půdního fondu České republiky 1845–1995: hlavní trendy a širší souvislosti (The use of agricultural land in Czech Republic 1845–1995: Key Trends, Broader Contexts). Geografie 100(4):276–291Google Scholar
 46. Jeleček L (2002) Historical development of society and LUCC in Czechia 1800–2000: major societal driving forces of land use changes. In: Bičík I et al (eds) Land use / land cover changes in the period of globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, p 44–57Google Scholar
 47. Jeleček L (2006) Agricultural revolution, cadastre, east central europe, industrial revolution, land reforms, land rent, southeast europe, technological scientific revolution (in agriculture). In: Geist H (ed) Our earth’s changing land: an encyclopedia of land-use and land-cover change, vol I–II. Greenwood Press, Westport, pp 25–27, 302–303, 352–355, 356–357, 588–590Google Scholar
 48. Jeleček L (2007) Hlavní společenské hybné síly změn ve využití ploch Česka v 19. a 20. století: teorie a realita. In: Česká geografie v Evropském prostoru. Proceedings of the 21st Conference of ČGS, České Budějovice 2006. Jihočeská univerzita, České Budějovice, pp 1157–1164Google Scholar
 49. Jeleček L, Boháč Z (1989) Mountains, forests, rivers: medieval bohemia in the context of central europe. In: Bergier JF (ed) Montagnes, fleuves, forets dans l’histoire: barrieres ou lignes de convergence?. Scripta Mercaturae Verlag, St. Katharinen, pp 147–166Google Scholar
 50. Jeleček L, Marada M, Kabrda J (2003) Transport infrastructure and LUCC: a case study of Czechia in 19th and 20th century. In: Jeleček L et al (eds) Dealing with diversity. Proceedings of 2nd International Conference of the ESEH, Prague 2003. Charles University in Prague, Prague, pp 257–262Google Scholar
 51. Jeleček L, Bičík I, Štych P et al (2012) Case study area Kobylí: Change of land use patterns 1827–2001. In: Bičík et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the World, vol VII. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague, pp 43–48Google Scholar
 52. Kabrda J (2004) Vliv polohové exponovanosti na rozložení využití ploch v kraji Vysočina. Geografie 109(3):19–31Google Scholar
 53. Kliment Z, Matoušková M (2005) Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy. Geografie 110(1):32–45Google Scholar
 54. Kolejka J, Klimánek M (2014) The process of transition from industrial to post-industrial society identified in land use and land cover data: Case of the Czech Republic. In: Bičík et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the World, vol IX. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague, pp 95–104Google Scholar
 55. Kolejka J et al (2011) Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, BrnoGoogle Scholar
 56. Kolejka J et al (2012) Postindustriální krajina Česka. Soliton, BrnoGoogle Scholar
 57. Korčák J (1938) Geopolitické základy Československa, jeho kmenové oblasti (Geopolitical Roots of Czechoslovakia, Key Population Areas). Orbis, PragueGoogle Scholar
 58. Kosinski LA (1970) Population of Europe: a geographical perspective. Longman, LincolnGoogle Scholar
 59. Krausmann F (2001) Land use and industrial modernization: an empirical analysis of human influence on the functioning of ecosystems in Austria 1830–1995. Land Use Policy 18(1):17–26CrossRefGoogle Scholar
 60. Krausmann F, Haberl H (2000) From wood and rye to paper and beef. changes in the socioeconomic biomass and energy metabolism during 200 years of industrial modernisation in Austria. Proceedings of the 3rd Biennial Conference of the European Society for Ecological Economics—ESEE, Vienna 2000. CD-Rom or Website: http://www.wu-wien.ac.at/esee2000, Vienna
 61. Krausmann F, Haberl H, Schulz NB et al (2003) Land use change and socio-economic metabolism in Austria—part I. : driving forces of land-use change 1950–1995. Land Use Policy 20(1):1–20CrossRefGoogle Scholar
 62. Kubačák A (1995) Dějiny zemědělství v českých zemích. Ministerstvo zemědělství ČR, PragueGoogle Scholar
 63. Kučera Z, Kučerová S (2012) Historical geography of persistence, destruction, and creation: the case of rural landscape transformations in Czechia´s ressetled borderland. Historická Geografie 38(1):165–184Google Scholar
 64. Kupková L, Bičík I, Najman J (2013) Land cover changes along the Iron Curtain 1990–2006. Geografie 118(2):95–115Google Scholar
 65. Kušková P, Gingrich S, Krausmann F (2008) Long term changes in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830–2000: an energy transition under changing political regimes. Ecol Econ 68(1–2):394–407CrossRefGoogle Scholar
 66. Lipský Z (1995) The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Plann. 31(1):39–45CrossRefGoogle Scholar
 67. Lipský Z (1998) Historical development of the Czech rural landscape used to its present ecological stabilization. Ekológia/Ecology 15(1):105–109Google Scholar
 68. Lipský Z (2000) Sledování změn v kulturní krajině. UAE LF ČZU, Kostelec nad Černými lesyGoogle Scholar
 69. Lipský Z (2001) Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences. Moravian Geogr. Rep. 9(2):2–14Google Scholar
 70. Lipský Z (2010) Present changes in European rural landscapes. In: Anděl J et al (eds) Landscape modelling: geographical space, transformation and future scenarios, Urban and Landscape Perspectives Series, vol 8. Springer, Dordrecht, pp 13–27Google Scholar
 71. Lipský Z, Romportl D (2007) Landscape typology in Czechia and abroad: state of art, methods and theoretical basis. Geografie 112(1):62–83Google Scholar
 72. Lom F (1939) Československé zemědělství od roku 1848. Věstník ČAZ 15(1939):9–17Google Scholar
 73. Lom F (1972) Přehled dějin zemědělské výroby v českých zemích (history of agricultural production in Bohemia and Moravia). Provozně-ekonomická fakulta VŠZ, PragueGoogle Scholar
 74. Lorencová E, Frélichová J, Nelson E et al (2013) Past and future impacts of land use and climate change on agricultural ecosystem services in the Czech Republic. Land Use Policy 33:183–194CrossRefGoogle Scholar
 75. Ložek V (1970) Historický vývoj krajiny ČSSR (Czechoslovak landscape: historical development). Acta ecologica naturae ac regionis 1–2:72–80Google Scholar
 76. Ložek V (1973) Příroda ve čtvrtohorách (The quaternary nature). Academia, PragueGoogle Scholar
 77. Ložek V (2007) Zrcadlo minulosti: Česká a slovenská krajina v kvartéru (Mirror of the past: Czech and Slovak landscapes in the quaternary). Dokořán, PragueGoogle Scholar
 78. LUCC Czechia Database: Database of long-term land use changes in Czechia (1845–2010)Google Scholar
 79. MacDonald D, Crabtree JR, Wiesinger G et al (2000) Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: environmental consequences and policy response. J Environ Manage 59(1):47–69CrossRefGoogle Scholar
 80. Mannion AN (1995) Agriculture and environ mental change: temporal and spatial dimensions. Wiley, ChichesterGoogle Scholar
 81. Mather AS (2002) The reversal of land-use trends: the beginning of the reforestation of Europe. In: Bičík I et al (eds) Land use/land cover changes in the period of globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, pp 23–30Google Scholar
 82. Mikšíček P, Spurný M, Matějka O et al (eds) (2004) Zmizelé Sudety (Das verschwundene Sudetenland). Český les, DomažliceGoogle Scholar
 83. Musil J (1977) Urbanizace v socialistických zemích. Svoboda, PragueGoogle Scholar
 84. Oťaheľ J, Feranec J, Šúri M et al (2002) Land cover of Slovakia: assessment of its changes. In: Bičík I et al (eds) Land use/land cover changes in the period of globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference, Prague 2001. Charles University in Prague, Prague, pp 100–109Google Scholar
 85. Ouředníček M (2007) Differential suburban development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler Series B Human Geography 89(2):111–126CrossRefGoogle Scholar
 86. Pánek J, Tůma O et al (2009) A history of the Czech Lands. Karolinum, PragueGoogle Scholar
 87. PRV (2007) Programový dokument PRV. Available http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/programove-dokumenty/. Accessed 7 May 2013
 88. PRV (2010) Výroční zpráva PRV. Available http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/hodnoceni-a-monitoring/. Accessed 7 June 2013
 89. Přehled československých dějin (1960) Přehled československých dějin II/2 (Outline of Czechoslovak History). ČSAV, PragueGoogle Scholar
 90. Purš J (1960) Průmyslová revoluce v českých zemích. SNTL, PragueGoogle Scholar
 91. Purš J (1973a) La diffusion asynchronique de la traction ả vapeur dans l’industrie en Europe au XIXe siècle. In: Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, No 538, Paris 1973, pp 75–120Google Scholar
 92. Purš J (1973b) Průmyslová revoluce: Vývoj pojmu a koncepce. Academia, PragueGoogle Scholar
 93. Purš J (1980) Complex revolution of the modern age and industrial revolution. Historica 19(1980):135–170Google Scholar
 94. Purš J (ed) (1965) Atlas československých dějin. Ústřední správa geodézie a kartografie, PragueGoogle Scholar
 95. Reich E (1934) Základy organisace zemědělství Československé republiky. Ministerstvo zemědělství ČSR, PragueGoogle Scholar
 96. Robinson GM (2004) Geographies of agriculture: globalisation, restructuring, and sustainability. Routledge, New YorkGoogle Scholar
 97. Romportl D, Chuman T, Lipský Z (2010) Landscape heterogeneity changes and their driving forces in the Czech Republic after, 1990. In: Bičík I et al (eds) Land use/cover changes in selected regions in the world, vol V. IGU Commission on LUCC, Charles University in Prague, Prague, pp 41–50Google Scholar
 98. Říha O (1949) Hospodářský a sociálněpolitický vývoj Československa 1790–1945. Práce, PragueGoogle Scholar
 99. Semotanová E, Cajthaml J et al (2014) Academic atlas of Czech history. Academia, PragueGoogle Scholar
 100. Simmons IG (1993) Environmental history. A concise introduction. Blackwell Publishers, OxfordGoogle Scholar
 101. Simmons IG (2003) The domestication of the earth: humans and environments in pre-industrial times. In: Johnston R, Williams M (eds) A century of british geography. Oxford University Press, Oxford, pp 131–165Google Scholar
 102. Spilková J, Šefrna L (2010) Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: a pilot study on the Urban Fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Plann. 94(2):141–148CrossRefGoogle Scholar
 103. Sporrong U, Ekstam U, Samuelsson K (1996) Swedish landscapes. Swedish Environmental Protection Agency, StockholmGoogle Scholar
 104. Strnad J (2010) Úzkorozchodné železnice na bývalé Severozápadní a České obchodní dráze. 1, Řepařské dráhy. J. Strnad, PoděbradyGoogle Scholar
 105. Sýkora L (2002) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (Suburbanisation and its social, economic and ecologic consequences). Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., PragueGoogle Scholar
 106. Štěpánek V (1992) The Iron curtain and its impact on the environment in the Czech Republic. AUC Geographica 27(1):13–21Google Scholar
 107. Veverka K (1987) Zemědělec proti přírodě (Farmers against Nature). Vesmír 66(3):170–171Google Scholar
 108. Vyskočil A (2010) Bílé zlato a budování železniční sítě. Listy cukrovarnické a řepařské 126(9–10):284–287Google Scholar
 109. Worster D (1990) Transformation of the earth: toward an agroecological perspective in history. J Am Hist 76(4):1087–1116CrossRefGoogle Scholar
 110. Worster D (ed) (1988) The ends of the earth: perspectives on modern environmental history. Cambridge University Press, CambridgeGoogle Scholar
 111. Zelené zprávy MZe (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011) Are available http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-zemedelstvi/. Accessed 10 June 2013

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 • Ivan Bičík
  • 1
  Email author
 • Lucie Kupková
  • 2
 • Leoš Jeleček
  • 1
 • Jan Kabrda
  • 1
 • Přemysl Štych
  • 1
 • Zbyněk Janoušek
  • 1
 • Jana Winklerová
  • 1
 1. 1.Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional DevelopmentCharles University in PraguePrague 2Czech Republic
 2. 2.Faculty of Science, Department of Applied Geoinformatics and CartographyCharles University in PraguePrague 2Czech Republic

Personalised recommendations