Advertisement

The Challenge of Mainstreaming ESD in Hungary

 • Mónika Réti
 • Dániel Horváth
 • Katalin Czippán
 • Attila Varga
Chapter
Part of the Schooling for Sustainable Development book series (SSDE, volume 6)

Abstract

The chapter gives an overview of a transition process in Hungary, marked by a major development that led to a network on environmental education (EE), which has slowly begun transforming into practitioners of ESD. In presenting the milestones and main lessons of this journey, emphasis is placed on how theoretical frameworks, personal and institutional changes in teachers’ professional knowledge as well as infrastructural criteria initiated changes in the practice of everyday life in Hungarian schools. We claim that a living network emerged from isolated innovations bringing about systemic changes needed for mainstreaming sustainability in education. This way, personal motivation and local knowledge were integrated into a system through network learning, resulting in a vivid network of practitioners and experts as well as changes in educational policy. Through the analysis of success factors in the development process, six key features emerged: (1) slow, step by step changes; (2) horizontal knowledge management (snowball effect, peer tutoring and network learning); (3) reward; and (4) support for stakeholders; (5) empowerment of practitioners and (6) institutionalisation of initiatives are needed for meaningful, long-term systemic changes. Hungarian examples show how EE can initiate the transition towards ESD and envisage some future steps to be taken to facilitate the process.

Keywords

Educational Institution Public Education Environmental Education School Development Local Curriculum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Act No. 79 in 1993 (modified 62/1996) on Public Education in Hungary, §44–45, www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kozokt_tv_070823.pdf. Accessed 23 Mar 2014.
 2. Á. Majer, A., & Réti, M. (2013). A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése a természettudományos nevelésben. Presentation at Kiss Árpád Emlékkonferencia, 6 Sept 2013 (in press).Google Scholar
 3. Albert, J., & Varga, A. (Eds.). (2004). Lépések az ökoiskola felé. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.Google Scholar
 4. Bereczky, R., & Varga, A. (2004). Akciókutatás a Remetekertvárosi Általános Iskolában. In É. Csobod & A. Varga (Eds.), Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés. Innováció a tanárképzésben, Az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei (pp. 59–64). Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://documents.rec.org/publications/Fenntarthato_kozossegek_es_iskolafejlesztes_HU_2004.pdf. Accessed 1 Sept 2013.Google Scholar
 5. CRE. (1994). Copernicus—The University charter for sustainable development. http://www.iisd.org/educate/declarat/coper.htm. Accessed 1 Sept 2013.
 6. Csermely, P., Fodor, I., Joly, E., & Lámfalussy, S. (2009). Wings and weights. Proposals for rebuilding the education system of Hungary and combating corruption. Budapest: Wise Men Committee.Google Scholar
 7. Czippán, K. (2013). Science, sustainability and the big issues. Keynote lecture at “exploring effective approaches to outdoor learning” real world learning network conference, 21–24 January 2013, Sluňákov, Czech Republic, http://www.rwlnetwork.org/events/exploring-effective-approaches-to-outdoor-learning.aspx. Accessed 1 Sept 2013. Also in exploring effective approaches to outdoor learning. conference report (p. 9). http://www.rwlnetwork.org/media/10961/rwl_slunakov_report_v1.pdf. Accessed 1 Sept 2013.
 8. Decision of Parliament No. 83 of 1997 on the National Environmental Protection Program in Hungary http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30389.48706. Accessed 23 Mar 2014.
 9. Erdei Iskola Progam. (2003). Fogalomtár. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/Erdei_Iskola…/fogalomtar.do. Accessed 9 Sept 2013.
 10. Government Decree No. 17 of 2004 (V. 20) on Frame curricula. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83590.257939. Accessed 23 Mar 2014.
 11. Goverment Decree. (2012). Goverment Decree No. 110 of 2012 on national core curriculum. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR. Accessed 5 Aug 2014.
 12. Havas, P. (1996). A környezeti nevelés gyökerei Magyarországon. Budapest: Infogroup Rt.Google Scholar
 13. Havas, P. (2001). A fenntarthatóság pedagógiája. In K. A. Wheeler & A. P. Bijur (Eds.), A remény paradigmája a 21. század számára (pp. 9–40). Budapest: Tan-Sort Bt.Google Scholar
 14. Havas, P. (2002). A fenntarthatóság pedagógiája. Elméleti és gyakorlati kérdések. Fejlesztő Pedagógia, 2–3, 16–27.Google Scholar
 15. Havas, P. (2006). A természettudományi kompetenciákról és a természettudományi oktatás kompetencia alapú fejlesztéséről. In K. Demeter (Ed.), A kompetencia. Kihívások és értelmezések (pp. 199–216). Budapest: Országos Közoktatási Intézet.Google Scholar
 16. Hesselink, F., Kempen, P. P., & Wals, A. (2000). ESDebate: International debate on education for sustainable development. Gland: IUCN CEC.Google Scholar
 17. Horváth, D., Száraz, P., & Varga, A. (2006). A környezeti kompetenciák fejlesztése Magyarországon. Eredmények és lehetőségek. In K. Demeter (Ed.), A kompetencia. Kihívások és értelmezések (pp. 229–244). Budapest: Országos Közoktatási Intézet.Google Scholar
 18. Huckle, J., & Sterling, S. R. (1996). Education for sustainability. London: Earthscan.Google Scholar
 19. Kézy, Á., & Varga, A. (2007). Az ökoiskolák szerepe a közoktatás reformjában. Új Pedagógiai Szemle, 12, 41–52.Google Scholar
 20. Kiss, G. (2012). Az új felsőoktatási törvény szerinti tanárképzési rendszer elemzése és a várható változások. Szeged: Magyar Biológia Tanárok Országos Egyesülete.Google Scholar
 21. Kiss, F., & Zsiros, A. (2006). A környezeti neveléstől a globális nevelésig. Oktatási segédanyag. Nyíregyháza: MPKKI. http://www.nyf.hu/ttik/sites/www.nyf.hu.ttik/files/doc/kornyezeti_neveles.pdf. Accessed 1 Sept 2013.Google Scholar
 22. Könczey, R. (2006). Az európai környezeti nevelési törekvések és a magyar környezeti nevelés. In A. Varga (Ed.), Tanulás a fenntarthatóságért (pp. 24–48). Budapest: Országos Közoktatási Intézet.Google Scholar
 23. LIII. (1995). Act No. LIII. of 1995 in the General Environmental Protection Rules: §54, paragraph 1, http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23823.239026. Accessed 23 Mar 2014.
 24. LIII. (1996a). Act No. of 1996 on the National Core Curriculum in Hungary. http://www.complex.hu/kzldat/t9600062.htm/t9600062.htm. Accessed 23 Mar 2014.
 25. LIII. (1996b). Act No. LIII. of 1996 on Nature Conservation in Hungary. http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=007942&database=FAOLEX&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL. Accessed 23 Mar 2014.
 26. Ministry of Human Reseources. (2012). Ministry of Human Resources Decree No. 51 of 2012 on Frame Curricula. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM. Accessed 5 Aug 2014.
 27. OECD. (2007). PISA 2006 Science competencies for tomorrow’s world. OECD PISA database 2006, Tables 2.7, 2.8, 2.9 and 2.10. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/pisa2006results.htm. Accessed 1 Sept 2013.
 28. OECD. (2009). Green at fifteen? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006. Paris: OECD. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/42467312.pdf. Accessed 1 Sept 2013.Google Scholar
 29. Radnóti, K. (2012). A jelenlegi, úgynevezett Bologna típusú, vagy osztott és a korábbi, vagy osztatlan természettudományos tanárképzési rendszer bemutatása és értékelése SWOT analízissel. Szeged: Magyar Biológia Tanárok Országos Egyesülete.Google Scholar
 30. Réti, M. (2009). A fenntartható fejlődés támogatása intézményes neveléssel. In M. Réti (Ed.), Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése (Háttéranyag). Budapest: Bölcsek Tanácsa Alapítvány. http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/szarny-teher-oktatas-hatteranyag.pdf. Accessed 1 Sept 2013.Google Scholar
 31. Réti, M. (2012). The state of science education with special respect to teacher training, the situation of novice science teachers and the teachers’ carrier model (Synthesis report). Szeged: Magyar Biológia Tanárok Országos Szövetsége.Google Scholar
 32. Réti, M., & Iker, J. (2011). A SINUS programcsomag bevezetésének lehetőségei. In J. Iker & M. Szihay (Eds.), Záró tanulmányok a Pedagógiai szolgáltató és kutató hálózat kialakítása a pedagógus-képzésben a nyugat-dunántúli régióban című project eredményeiből (pp. 82–97). Szombathely: NYME PSZK.Google Scholar
 33. Réti, M., & Varga, A. (2008). Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy miért kellene egy tininek megmentenie a Földet? Új pedagógiai Szemle, 10, 17–42.Google Scholar
 34. TÁMOP. (2012). A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában, Research report. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.Google Scholar
 35. UNECE. (2005). High-level meeting of environment and education ministries http://www.unece.org/?id=8452. Accessed 9 Sept 2013.
 36. Vajgerné Bőhm, E. (2010). A fenntarthatóság pedagógiája a gyakorlatban. Masters thesis at Pannon University, Veszprém, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet.Google Scholar
 37. Varga, A. (2004). A környezeti nevelés pedagógiai és pszichológiai alapjai [The pedagogical and psychological basis for environmental education]. PhD dissertation at ELTE University, Budapest.Google Scholar
 38. Vásárhelyi, J. (Ed.). (2010). Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf. Accessed 11 Mar 2014.Google Scholar
 39. Vásárhelyi, T., & Victor, A. (Eds.). (1998). Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.Google Scholar
 40. Vásárhelyi, T., & Victor, A. (Eds.). (2003). Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (Revised strategy).Google Scholar
 41. Victor, A. (2002). Környezeti nevelés—fenntarthatóságra nevelés. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Manuscript.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 • Mónika Réti
  • 1
 • Dániel Horváth
  • 2
 • Katalin Czippán
  • 3
 • Attila Varga
  • 1
 1. 1.Hungarian Institute for Educational Research and DevelopmentBudapestHungary
 2. 2.Library and Information Centre of the Hungarian Academy of SciencesBudapestHungary
 3. 3.UNECE Expert Group on Competences in ESD, Commission on Education and Communication of IUCNBudapestHungary

Personalised recommendations