Advertisement

Organization of Experiments on Pulsed Reactors to Seek and Study Nuclear-Pumped Lasers

 • S. P. Melnikov
 • A. N. Sizov
 • A. A. Sinyanskii
 • George H. Miley
Chapter

Abstract

Virtually all of the experimental investigations to seek and study the characteristics of NPLs excited by the products of nuclear reactions were carried out on pulsed nuclear reactors. Pulsed nuclear reactors are distinguished for the composition and structure of their core, the duration and fluence of the neutron pulse, the volume and configuration of the space for the irradiation, and the pulse repetition frequency. Some aspects of the use of pulsed reactors for laser pumping were examined in the survey [1]. This section uses some of the data from study [1], supplemented by information from other sources.

Keywords

Thermal Neutron Optical Material Reactor Core Reactor Radiation Absorb Dose Rate 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  A.M. Voinov, Pulsed nuclear reactors in nuclear-pumped laser research (Primeneniye impulsnykh yadernykh reaktorov dlya issledovaniya lazerov s yadernoy nakachkoy), Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 101–121.Google Scholar
 2. 2.
  V.F. Kolesov, Aperiodic Pulse Reactors (Aperiodicheskiye impulsnyye reaktory) (RFYaTa-VNIIEF, Sarov, 1999)Google Scholar
 3. 3.
  B.G. Levakov, A.V. Lukin, E.P. Magda, I.S. Pogrebov, A.A. Snopkov, V.A. Terekhin, Pulsed Nuclear Reactors of RFYaTS-VNIITF (Impulsnyye yadernyye reaktory RFYaTSVNIITF) (RFYaTs-VNIITF, Snezhinsk, 2002)Google Scholar
 4. 4.
  C.D. Yang, H.D. Chen, C. Zheng, X.L. Zhao, The progress of nuclear pumped laser in chinese pulse reactors, Proceedings of the 3rd International Conference "Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Snezhinsk, 2003, pp. 31–33.Google Scholar
 5. 5.
  А.M. Voinov, L.Ye. Dovbysh, A.T. Kazakevich, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, I.V. Podmoshenskiy, A.A. Sinyanskiy, Nuclear-pumped infrared lasers operating on ArI, KrI, and XeI transitions (Infrakrasnyye lazery s yadernoy nakachkoy na perekhodakh ArI, KrI and XeI). Pisma v ZhTF. 5(7), 422–424 (1979)Google Scholar
 6. 6.
  А.M. Voinov, A.S. Koshelev, S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, Quasi-CW gas laser excited by fast neutrons (Kvazinepreryvnyy gazovyy lazer, vozbuzhdayemyy bystrymi neytronami). Pisma v ZhTF 16(13), 86–89 (1990)Google Scholar
 7. 7.
  A.A. Sinyanskiy, Research into development of stationary nuclear laser devices at VNIIEF (Issledovaniye po sozdaniyu yaderno-lazernykh ustroystv nepreryvnogo deystviya vo VNIIEF), Proceedings of the 2nd International Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 16–36Google Scholar
 8. 8.
  А.M. Voinov, L.Ye. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, Lasers pumped by optical radiation of a converter based on radioluminescent and plasma light sources (Lazery s nakachkoy opticheskim izlucheniyem konvertora na osnove radiolyuminestsentnogo i plazmennogo istochnikov sveta), Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers," Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 224–225Google Scholar
 9. 9.
  A.I. Miskevich, Toward a history of development of the first nuclear-pumped visible-range laser (K istorii sozdaniya pervogo lazera vidimogo diapazona s yadernoy nakachkoy). Inzhenernaya fizika. (2), 6–13 (2007)Google Scholar
 10. 10.
  E.P. Magda, Analysis of experimental and computational-theoretical work on nuclear-pumped lasers performed at VNIITF (Analiz eksperimentalnykh i raschetnoteoreticheskikh rabot po lazeram s yadernoy nakachkoy, vypolnennykh vo VNIITF), Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 65–74Google Scholar
 11. 11.
  A.V. Bochkov, E.P. Magda, V.V. Mironenko, V.M. Murzin, G.S. Sofiyenko, Research on laser parameters at the transitions of atoms of rare gases under the conditions of a high energy load (Issledovaniya parametrov lazerov na perekhodakh atomov inertnykh gazov v usloviyakh vysokoy energeticheskoy nagruzki). Proceedings of the 3rd International Conference "Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Snezhinsk, 2003, pp. 134–139Google Scholar
 12. 12.
  E.P. Magda, A.V. Bochkov, V.A. Kryzhanovskiy, S.L. Mukhin, Measurement of gain at transition 5d[3/2] 1 -6p[5/2] 2 of the xenon atom with excitation of the active medium with fission products (Izmereniye koeffitsienta usileniya na perekhode atoma ksenona 5d[3/2]1-6p[5/2]2 pri vozbuzhdenii aktivoy sredy oskolkami deleniya). Proceedings of the 2nd International Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 265–269Google Scholar
 13. 13.
  E.D. Poletaev, A.F. Gamaly, P.P. Dyachenko, V.N. Smolsky, M.Yu. Zaitsev, V.R. Agafonov, Yu.A. Dyuzhov, A.V. Gulevich, B.V. Kachanov, O.F. Kukharchuk, Experimental study of the laser-active element characteristics for high-power nuclear reactor-pumped laser system. Proceedings of the 9th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Tel-Aviv, 1998, pp. 832–839Google Scholar
 14. 14.
  M.V. Bokhovko, A.P. Budnik, I.V. Dobrovolskaya, V.N. Kononov, O.Y. Kononov, The influence of the specific energy deposition on the characteristics of the nuclear-pumped Ar/Xe laser (Vliyaniye udelnogo energovklada na kharakteristiki Ar/Xe lazera s yaderno y nakachkoy). Pisma v ZhTF 24(14), 16–20 (1998)Google Scholar
 15. 15.
  V.N. Bogdanov, A.G. Vasilenko, V.V. Zherbtsov, V.V. Ivanov, M.I. Kuvshinov, A.Ye. Lakhtikov, V.S. Mayornikov, A.B. Modenov, A.V. Nikulin, V.А . Nor-Arevyan, A.N. Pokalo, A.A. Sinyanskiy, I.G. Smirnov, S.L. Turutin, M.V. Khlestov, V.V. Shirokov, LM4/BIGR experimental complex. design and operating principle (Eksperimentalnyy kompleks LM-4/BIGR. Ustroystvo i printsip raboty). Proceedings of the 2nd International Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Arzamas-16, 1995, vol. 2, pp. 172–178Google Scholar
 16. 16.
  A.A. Sinyanskiy, Multichannel quasi-stationary nuclear laser setups based on the BIGR reactor (Mnogokanalnyye yaderno-lazernyye ustanovki kvazinepreryvnogo deystviya na reaktore BIGR). Proceedings of the 3rd International Conference Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Snezhinsk, 2003, pp. 377–387Google Scholar
 17. 17.
  H.H. Helmick, J.L. Fuller, R.T. Schneider, Direct nuclear pumping of a He-Xe laser. Appl. Phys. Lett. 26(6), 327–328 (1975)CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  D.A. McArthur, Nuclear Pumped Lasers. Encyclopedia of Lasers and Optical Technology. (Academic Press, San Diego, 1991), pp. 385–393Google Scholar
 19. 19.
  D.E. Bodette, D.R. Neal, D.A. McArthur, P.S. Pickard, G.A. Hebner, R. Michie, Reactor Pumped Laser Research at the Sandia National Laboratories Pulsed Reactor Facilities. International Embedded Topical Meeting on Physics, Safety, and Applications of Pulse Reactors, Washington, 1994, pp. 163–171Google Scholar
 20. 20.
  G.N. Hays, D.A. McArthur, D.R. Neal, J.K. Rice, Gain Measurements near 351 nm in 3He/Xe/NF3 mixtures excited by fragments from the 3He(n,p)3H reaction. Appl. Phys. Lett. 49(7), 363–365 (1986)CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  R.J. DeYoung, N.W. Jalufka, F. Hohl, Direct nuclear-pumped lasers using the 3He(n, p)3H reaction. AIAA J. 16(9), 991–998 (1978)CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  N.W. Jalufka, Direct Nuclear-Pumped Lasers. NASA Technical Paper 2091, 1983Google Scholar
 23. 23.
  T.G. Miller, G.J. Dezenberg, G.W. Morrison, Nuclear-initiated chemical laser experiments. Trans. Am. Nucl. Soc. 21, 22–23 (1975)Google Scholar
 24. 24.
  D. Auphelle, F. Euve, M. Fitaire, A.M. Pointu, M. Vialle, Recherche d'un effet Laser dans le Melange He-CO2 Irradie par le Reacteur Caliban. Phys. Lett 72A(6), 439–441 (1979)CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  V.M. Andriyakhin, V.V. Vasiltsov, S.S. Krasilnikov, V.D. Pismennyy, V.Y. Khvostionov, On radiation of the gas mixture Hg-He irradiated by neutron flux. Pisma v ZhETF 12(2), 83–85 (1970)Google Scholar
 26. 26.
  А.M. Voinov, L.Ye. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, S.F. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, The experimental complex based on the VIR-2M reactor for studying nuclear-pumped lasers (Eksperimentalnyy kompleks na osnove reaktora VIR-2M dlya issledovaniya lazerov s yadernoy nakachkoy). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov. (2/3), pp. 63–68 (2000)Google Scholar
 27. 27.
  S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, On the maximal efficiency of nuclear pumped gas lasers (O predelnom KPD gazovykh lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1993, vol. 2, pp. 133–148Google Scholar
 28. 28.
  A.A. Sinyanskiy, S.P. Melnikov, Research on development of continuous nuclear-laser setups in VNIIEF. Proc. SPIE 3686, 43–55 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  G.H. Miley, Overview of nuclear pumped lasers. Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers. Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 40–53Google Scholar
 30. 30.
  G.H. Miley, Dual-media nuclear-pumped lasers. International Symposium on Short-Wavelength Lasers and Their Applications, Osaka, 1987, pp. 14–25Google Scholar
 31. 31.
  V.A. Kryzhanovskiy, E.P. Magda, The EBR-L experimental setup for studying nuclear-pumped lasers (EBR-L-eksperimentalnaya ustanovka dlya issledovaniya lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 136–145Google Scholar
 32. 32.
  A.A. Snopkov, V.I. Cherashev, V.I. Litvin, V.P. Koshmyakov, E.P. Magda, An extended neutron source based on the BARS-5 dual-core pulsed reactor (Protyazhennyy neytronnyy istochnik na baze dvukhzonnogo impulsnogo reaktora BARS-5). Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1992, vol. 1, pp. 144–155Google Scholar
 33. 33.
  А.M. Voinov, V.F. Kolesov, A.S. Matveyenko, S.F. Melnikov, I.V. Levitskiy, G.N. Maslov, L.M. Pavlovskaya, L.A. Samodurov, V.S. Gladkov, The water pulsed reactor VIR-2M and its predecessors (Vodnyy impulsnyy reaktor VIR-2M i yego predshestvenniki). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov. (3), 3–15, (1990)Google Scholar
 34. 34.
  R.J. DeYoung, Multiple-path fission-foil nuclear lasing of Ar-Xe. Appl. Phys. Lett. 39(8), 585–587 (1981)CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  R.J. DeYoung, Kilowatt multiple-path 3He-Ar nuclear-pumped laser. Appl. Phys. Lett. 38(5), 297–298 (1981)CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  M.G. Anuchin, K.F. Grebenkin, Y.Z. Kandiyev, Y.I. Cherepanova, A computational investigation of pumping a gas medium with charged particles produced by nuclear reactions (Raschetnoye issledovaniye nakachki gazovoy sredy zaryazhennymi chastitsami–produktami yadernykh reaktsii). ZhTF 61(1), 3–8 (1991)Google Scholar
 37. 37.
  А.M. Voinov, S.V. Vorontsov, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.A. Pikulev, V.T. Punin, A.N. Sizov, A.A. Sinyanskiy, S.L. Turutin, Studies carried out at VNIIEF to investigate the possibility of creating a reactor-laser (Raboty, vypolnennyye vo VNIIEF, po issledovaniyu vozmozhnosti sozdaniya reaktora-lazera). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov. (2), 19–28, (2007)Google Scholar
 38. 38.
  E.P. Magda, I.S. Pogrebov, I.S. Putnikov, A.V. Bochkov, A.I. Volkov, A.N. Maloyaroslavtsev, Yu.G. Gornitsyn, V.A. Vdovenko, Yu.M. Kononenko, Ya.Z. Kandiyev, Laboratory laser reactor facility LIRA (Laboratornaya lazerno-reaktornaya ustanovka LIRA). Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernykh reaktorov. (1/2), 39–43, (2001)Google Scholar
 39. 39.
  P.P. Dyachenko, On the status of research at the A.I. Leypunskiy GNTs RF-FEI on the direct transformation of nuclear fission into the energy of laser radiation (O sostoyanii issledovaniy v GNTs RF-FEI im. A.I. Leypunskogo po pryamomy preobrazovaniyu energii deleniya yader v energiyu lazernogo izlucheniya). Proceedings of the 3rd International Conference Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Snezhinsk, 2003, pp. 5–30Google Scholar
 40. 40.
  А.M. Voinov, L.Ye. Dovbysh, V.N. Krivonosov, S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, Methodological support of research into the radiation resistance of optical elements of nuclear pumped lasers (Metodicheskoye obespecheniye issledovaniy po radiatsionnoy stoykosti opticheskikh elementov lazerov s yadernoy nakachkoy). Proceedings of the 2nd International Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Arzamas-16, 1995, vol. 1, pp. 52–69Google Scholar
 41. 41.
  А.M. Voinov, L.Ye. Dovbysh, S.N. Lebedev, A.A. Sinyanskiy, The transparency of silica glass under conditions of reactor irradiation (Prozrachnost stekloobraznogo kvartsa v usloviyakh reaktornogo oblucheniya). Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 21–31Google Scholar
 42. 42.
  G.H. Miley, Influence of high-intensity radiation on optical materials for nuclear diagnostics/control systems. International Embedded Topical Meeting on Physics, Safety, and Applications of Pulse Reactors, Washington, 1994, pp. 172–178Google Scholar
 43. 43.
  S.M. Brekhovskikh, V.A. Tyulnin, Radiation Centers in Inorganic Glass (Radiatsionnyye tsentry v neorganicheskikh steklakh) (Energoizdat, Moscow, 1988)Google Scholar
 44. 44.
  F.A. Zaitov, N.N. Litvinova, V.G. Savitskiy, V.G. Sredin, Radiation Resistance in Optronics (Radiatsionnaya stoykost v optoelektronike) (Voyenizdat, Moscow, 1987)Google Scholar
 45. 45.
  F.P. Boody, M.A. Prelas, Transient radiation-induced absorption in fused-silica optical fibers, 450–950 nm. Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 32–40Google Scholar
 46. 46.
  D.L. Griscom, K.M. Golant, A.L. Tomashuk, D.V. Pavlov, Y.A. Tarabrin, γ-Radiation resistance of aluminum-coated all-silica optical fibers fabricated using different types of silica in the core. Appl. Phys. Lett. 69(3), 322–324 (1996)CrossRefGoogle Scholar
 47. 47.
  A.L. Tomashuk, K.M. Golant, Radiation resistant and radiation-sensitive silica optical fibers. Proc. SPIE 4083, 188–201 (2000)CrossRefGoogle Scholar
 48. 48.
  A.L. Tomashuk, E.M. Dianov, K.M. Golant, A.O. Rybaltovskii, γ-Radiation-induced absorption in pure-silica-core fibers in the visible spectral region: the effect of H2-loading. IEEE Trans. Nucl. Sci. 45(3), 1576–1579 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  S.N. Afonin, L.Y. Dovbysh, A.T. Kazakevich, S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, A laser radiation receiver in a wavelength range of 0.27-1.2 μm with high time resolution (Priyemnik lazernogo izlucheniya v diapazone dlin voln 0.27-1.2 mkm s vysokim vremennym razresheniyem). Kvantovaya elektronika 3(2), 459–461 (1976)Google Scholar
 50. 50.
  S.P. Melnikov, A.A. Sinyanskiy, Quasi-CW lasing at the transition 4p-4s of an argon atom when pumping a He-Ar mixture with uranium fission fragments (Kvazinepreryvnaya generatsiya na perekhode 4p-4s atoma argona pri nakachke lazera na smesi He-Ar oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 18(12), 1444–1446 (1991)Google Scholar
 51. 51.
  A.A. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, A.A. Sinyanskiy, Experimental investigation of serial addition o f two laser channels (Eksperimentalnoye issledovaniye posledovatelnogo slozheniya dvukh lazernykh kanalov). Proceedings of the 4th International Conference Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Obninsk, 2009, vol. 1, pp. 290–297Google Scholar
 52. 52.
  A.A. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, A.A. Sinyanskiy, Serial addition of two laser channels during excitation of He-Ar-Xe (2.03 μm) and Ar-Xe (1.73 μm) mixtures with uranium fission fragments (Posledovatelnoye slozheniye dvukh lazernykh kanalov pri vozbuzhdenii smesey He-Ar-Xe (2.03 mkm) i Ar-Xe (1.73 mkm) oskolkami deleniya urana). Kvantovaya elektronika 39(6), 494–500 (2009)CrossRefGoogle Scholar
 53. 53.
  A.A. Pikulev, V.M. Tsvetkov, P.V. Sosnin, A.A. Sinyanskiy, Operating of nuclear-pumped laser at the parallel addition of two laser channels, (Rabota lazera s yadernoy nakachkoy v rezhime parallelnogo slozheniya dvukh lazernykh kanalov). Proceedings of the 4th International Conference Physics of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Obninsk, 2009, vol. 1 pp. 213–218Google Scholar
 54. 54.
  A.I. Konak, S.P. Melnikov, V.V. Porkhayev, A.A. Sinyanskiy, Nuclear-pumped gas laser at temperatures up to 800 °C (Gazovyy lazer s yadernoy nakachkoy pri temperaturakh do 800°C). Proceedings of the Specialist Conference Physics of Nuclear-Excited Plasma and Problems of Nuclear-Pumped Lasers, Obninsk, 1993, vol. 3, pp. 98–106Google Scholar
 55. 55.
  E.P. Magda, Nuclear pumped lasers, problems and perspectives: review. Proc. SPIE 3343, 158–170 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 56. 56.
  P.P. Dyachenko, O.A. Yelovskiy, Y.A. Prokhorov, G.N. Fokin, P.A. Yakubov, A.A. Snopkov, The stand B—reactor-laser complex (Reaktorno-lazerniy kompleks Stend B). Atomnaya Energiya 88(5), 337–342 (2000)CrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  V.N. Kononov, M.V. Bokhovko, P.P. Dyachenko, G.N. Kazantsev, N.Ya. Maksimov, V.I. Regushevskiy, Experimental Model of Master Generator-Amplifier Pulsed Laser System With Nuclear Pumping Using Uranium Fission Fragments (Eksperimentalnaya model impulsnoy lazernoy sistemy 'zadayushchiy generator-usilitel' s yadernoy nakachkoy oskolkami deleniya urana), FEI Preprint, No. 2477, Obninsk (1995)Google Scholar
 58. 58.
  E.A. Seregina, A.F. Dobrovolsky, P.P. Daychenko, A.A. Seregin, G.V. Tikhonov, Liquid laser with nuclear pumping. Proceedings on 9th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Tel-Aviv, 1998, pp. 824–831Google Scholar
 59. 59.
  P.P. Dyachenko, Yu.A. Dyuzhov, A.A. Orlov, Ye.D. Poletayev, V.N. Smolskiy, Experimental study of the dynamics of formation of optical non-uniformities in Ar and He-Ar media with excitation by fission fragments in the BARS-6 reactor (Eksperimentalnoye izucheniye dinamiki obrazovaniya opticheskikh neodnorodnostey v Ar i He-Ar sredakh pri vozbuzhdeniy oskolkami deleniya na reaktore BARS-6), Proceedings of the 3rd International Conference "Problems of Nuclear-Pumped Lasers and Pulsed Reactors, Snezhinsk, 2003, pp. 233–237Google Scholar
 60. 60.
  D.A. McArthur, P.B. Tollefsrud, Observations of laser action in CO gas excited only by fission fragments. Appl. Phys. Lett. 26(4), 187–190 (1975)CrossRefGoogle Scholar
 61. 61.
  D.A. McArthur, G.N. Hays, W.J. Alford, D.R. Neal, D.E. Bodette, J.K. Rice, Recent results on reactor-pumped laser studies at Sandia national laboratories. Laser Interaction 8, 75–86 (1988)Google Scholar
 62. 62.
  G.A. Hebner, G.N. Hays, Fission-fragment excited xenon/rare gas mixtures. I. Laser parameters of the 1.73 μm Xenon Transition. J. Appl. Phys. 73(8), 3614–3626 (1993)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2015

Authors and Affiliations

 • S. P. Melnikov
  • 1
 • A. N. Sizov
  • 1
 • A. A. Sinyanskii
  • 1
 • George H. Miley
  • 2
 1. 1.The Russian Federal Nuclear CenterSarovRussia
 2. 2.University of IllinoisUrbanaUSA

Personalised recommendations