Advertisement

Prospects of Using Temporal Logics for Knowledge Management

 • Maria Mach-Król
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 257)

Abstract

The paper concerns the possibility of using temporal logics for knowledge management. The idea of knowledge management is presented, along with the most typical computer solutions for this area. The temporal aspect of knowledge management is pointed out. Having in mind this temporal aspect, the paper presents possible advantages of extending knowledge representation for knowledge management with temporal formalisms.

Keywords

knowledge management computer system temporal logic TAL language 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Allen, J.F.: Maintaining Knowledge about Temporal Intervals. Communications of the ACM 26(11) (November 1983)Google Scholar
 2. 2.
  Benthem van, J.: Temporal Logic. In: Gabbay, D.M., Hogger, C.J., Robinson, J.A. (eds.) Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming. Epistemic and Temporal Reasoning, vol. 4. Clarendon Press, Oxford (1995)Google Scholar
 3. 3.
  Bielecki, W.: Wirtualizacja Nauczania In: Wawrzyniak B., Zarządzanie Wiedzą w Przedsiębiorstwie, Warszawa, p. 317 (2003)Google Scholar
 4. 4.
  Doherty, P., Gustafsson, J., Karlsson, L., Kvarnström, J.: Temporal Action Logics (TAL): Language Specification and Tutorial. Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science 3, 015 (1998), http://www.ep.liu.se/ea/cis/1998/015
 5. 5.
  Grudzewski, W., Hejduk, I.: Zarządzanie Wiedzą w Organizacjach. E-mentor 8, 46–51 (2005)Google Scholar
 6. 6.
  Halpern, J.Y.: Reasoning About Knowledge: A Survey. In: Gabbay, D.M., Hogger, C.J., Robinson, J.A. (eds.) Epistemic and Temporal Reasoning, vol. 4. Clarendon Press, Oxford (1995)Google Scholar
 7. 7.
  Jakubczyc, J.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław (1996)Google Scholar
 8. 8.
  Kowalski, R., Sergot, M.: A logic-based calculus of events. In: Schmidt, J.W., Thanos, C. (eds.) Foundations of Knowledge Base Management: Contributions from Logic, Databases, and Artificial Intelligence, pp. 23–55. Springer, Heidelberg (1989)CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kvarnström, J., Doherty, P.: VITAL research tool (1997), http://anton.ida.liu.se/vital/vital.html
 10. 10.
  Mach, M.A.: Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne. Wydawnictwo AE Wrocław (2007)Google Scholar
 11. 11.
  Mackaay, E., Poulin, D., Frémont, J., Bratley, P., Deniger, C.: The logic of time in law and legal expert systems. Ratio Juris 3(2), 254–271 (1990)CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Mylopoulos, J., Borgida, A., Jarke, M., Koubarakis, M.: Telos: Representing Knowledge About Information Systems. ACM Transactions on Information Systems 8(4), 325–362 (1990)CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Poulin, D., Mackaay, E., Bratley, P., Frémont, J.: Time Server – a legal time specialist. In: Proc. Third International Conference on Logic, Informatics, Law, Florence, November 2-5 (1989)Google Scholar
 14. 14.
  Sandewall, E.: Features and Fluents. Oxford University Press (1994)Google Scholar
 15. 15.
  Vila, L.: A Survey on Temporal Reasoning in Artificial Intelligence. AI Communications 7(1), 4–28 (1994)Google Scholar
 16. 16.
  Wykowska, G.: Techniki informacyjne w zarządzaniu wiedzą. MSc Dissertation, SGH Warszawa (2008)Google Scholar
 17. 17.
  Kania, K.: Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo AE Katowice (2004)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.University of EconomicsKatowicePoland

Personalised recommendations