Advertisement

Distribution of the Density of Current in the Base of Railway Traction Line Posts

 • Lubomir Ivanek
 • Stanislav Zajaczek
 • Václav Kolář
 • Jiri Ciganek
 • Stefan Hamacek
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 239)

Abstract

This paper deals with modelling stray currents in the concrete base of traction line post in one of the most frequent defects - short-circuit of the surge arrester. If these defects occur more frequently, the concrete may be degraded and the post base firmness may deteriorate. The results of the modelling will be subjected to further processing by Construction Material Laboratories at VSB - Technical University in Ostrava.

Keywords

Numerical methods FEM COMSOL railway traction 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  SUDOP Praha: Řez základu a stožáru BP 32, EŽ Praha, Praha (2004)Google Scholar
 2. 2.
  Paleček, J.: Vybrané kapitoly z problematiky elektrotechniky v dopravním inženýrství, Skripta, VŠB-TU Ostrava (1996)Google Scholar
 3. 3.
  Ivánek, L.: Modely a přenosové parametry pro šíření zpětných proudů v elektrické trakci, Habilitační práce, Ostrava (1998)Google Scholar
 4. 4.
  ČSN EN 50122-2 “Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami,” platná od (2001) Google Scholar
 5. 5.
  Edwards, R.J.: Typical soil characteristics of Various terrains, http://www.smeter.net/grounds/soil-electrical-resistance.php

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 • Lubomir Ivanek
  • 1
 • Stanislav Zajaczek
  • 1
 • Václav Kolář
  • 1
 • Jiri Ciganek
  • 1
 • Stefan Hamacek
  • 1
 1. 1.VŠB-Technical University of OstravaOstrava - PorubaCzech Republic

Personalised recommendations