Skip to main content

Inspired by Differing Traditions—Views on Christian Democracy in Two Governments of Hungary After 1989

 • Chapter
 • First Online:
Rethinking Subsidiarity

Abstract

In recent decades, Christian democracy has had a major impact on Hungarian politics. Both the first freely elected Hungarian Prime Minister, József Antall, and the current Prime Minister have favored the term Christian Democrat and have placed themselves in the heritage of this intellectual movement. This study tries to analyze the similarities and differences between the approaches of the two Hungarian politicians and explore their roots in the era between the two world wars. The study focuses on the differences between the Christian democratic movement after 1945 and the thoughts of political Catholicism in the so called Horthy-era.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
eBook
USD 99.00
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Hardcover Book
USD 129.99
Price excludes VAT (USA)
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

 1. 1.

  According to popular belief, József Antall received Viktor Orbán on his last day in the hospital in 1993 to share his knowledge with him and to leave the leadership of the country as a legacy to him. Although the fact of this meeting is not supported by credible sources, it quickly became a popular political belief, already immediately after the 1994 elections and is seen as an important source of political power by Orbán (Tóth 2012).

References

 • Antall, József. 1990. Beszélgetések a pártok képviselőivel. [“Discussions with party representatives.”] Vigilia 3: 206–208.

  Google Scholar 

 • Antall, József. 1994. Modell és valóság. [Model and reality.] Athenaeum Nyomda Rt.

  Google Scholar 

 • Erdődy, Gábor. 2011. Tradicionális történelmi identitás – modern politikai eszmerendszer. Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzetközi történelmi beágyazottsága. [Traditional historical identity - modern political ideology. József Antall's Christian Democratic political philosophy and its international historical embeddedness.] ELTE Eötvös Kiadó.

  Google Scholar 

 • Gergely, Jenő. 1993. A keresztényszocializmus Magyarországon. [Christian socialism in Hungary.] Typovent.

  Google Scholar 

 • Gianone, András. 2000. Az Actio Catholica és a politika. [“The Catholic Action and politics.”] Vigilia (April): 275–279.

  Google Scholar 

 • Heinrich, Hans-Georg. 2019. From Horthy to Orbán: Neo-Authoritarianism in Hungary. In New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st century, edited by Jerzy .J. Wiatr, 100–128. Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.2307/j.ctvdf08xx.10

 • Jancsó, András. 2022. Historical roots of Hungarian Christian democracy I. Published March 6, 2022. https://danubeinstitute.hu/hu/kutatas/historical-roots-of-hungarian-christian-democracy-i.

 • Klestenitz, Tibor, Viktor Attila Soós, and Éva Petrás. 2019. Útkeresés két korszak határánA Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára. [Finding the way between two eras – To mark the 75th anniversary of the Catholic Social Movement.] Közi Horváth József Népfőiskola.

  Google Scholar 

 • Krastev, Ivan, and Stephen Holmes. 2018. Imitation and its discontents. Journal of Democracy 29 (3): 117–128. https://doi.org/10.1353/jod.2018.0049.

  Article  Google Scholar 

 • Kulin, Ferenc. 2018. Antall Józsefre emlékezve—A történész és a politikus. [“In memory of József Antall—The historian and the politician.”] In A rendszerváltoztatás tükörreflexei. Politikustársak, közéleti szereplők emlékezései Antall József miniszterelnök és kormányának munkásságára, [Mirror reflections of regime change. Reminiscences of the work of Prime Minister József Antall and his government by fellow politicians and public figures,] edited by Eszter Zsófia Tóth, 146–152. VERITAS Történetkutató Intézet, Magyar Napló.

  Google Scholar 

 • Mihelics, Vid. 1940. A korforduló veszedelmei. [“The dangers of the coming age.”] Nemzeti Újság, 18: 5.

  Google Scholar 

 • Orbán, Viktor. 2018. Speech at the Commemorative Conference on the 25th Anniversary of the Death of Prime Minister József Antall. https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-antall-jozsef-miniszterelnok-halalanak-25-evforduloja-alkalmabol-rendezett-emlekkonferencian/.

 • Orbán, Viktor. 2019. Speech at the XII Congress of the Association of Christian Intellectuals (KÉSZ). https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-kereszteny-ertelmisegiek-szovetsegenek-kesz-xii-kongresszusan/.

 • Strausz Péter. 2011. A Quadragesimo anno és a hivatásrendiség. [“Quadragesimo anno and the vocational order.”] In: A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században. [Strategies and organizational models of economic and social advocacy in the 20th century] edited by Miklós Dobák. L’Harmattan.

  Google Scholar 

 • Petrás, Éva. 2017. The history of Christian democracy in Hungary—From the beginning to 1949. In The Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe, edited by M.R. Kiss, 10–25. Barankovics István Alapítvány.

  Google Scholar 

 • Romsics, Ignác. 2007. From Dictatorship to Democracy. The Birth of the Third Hungarian Republic, 1988–2001. Boulder: Social Science Monographs.

  Google Scholar 

 • Soós, Viktor Attila. 2015. Harc a ‘klerikális reakció’ ellen. Egyházüldözés Magyarországon 1945–1946 között. [“Fight against ‘clerical reaction’. Church persecution in Hungary between 1945–1946”.] RUBICON 10: 34–43.

  Google Scholar 

 • Strausz, Péter. 2010. Korporáció vagy hivatásrend? Az érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 1926–1940. [“Corporation or vocation? The question of the transformation of the interest representation system in Europe and Hungary 1926–1940.”] Múltunk 1: 83–122.

  Google Scholar 

 • Szabó, Zsolt. 2020. Contemporary interpretations of Christian freedom and Christian democracy in Hungary. Pro Rege 49 (1): 14–21.

  Google Scholar 

 • Szabó, Róbert. 2017. A Christian democratic endeavour in east-central Europe: The democratic people’s party (1944–1949). In The Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe, edited by M.R. Kiss, 26–42. Barankovics István Alapítvány.

  Google Scholar 

 • Tóth, Gábor. 2012. Antall József és Orbán Viktor utolsó találkozása—A tudás átadásának modern hiedelemmondája. [“The last meeting of József Antall and Viktor Orbán—the modern myth of knowledge transfer.”] Replika 3: 39–52.

  Google Scholar 

 • Varga, László. 1933. Új társadalmi rend felé. [Towards a new social order.] Magyar Kultúra.

  Google Scholar 

 • Varga, László. 1941. Szociális reform és hivatásrendiség. [Social reform and vocational order.] Stádium Sajtóvállalat.

  Google Scholar 

 • Wolkenstein, Fabio. 2022a. Die dunkle Seite der Christdemokratie. Geschichte einer autoritären Versuchung. [The Dark Side of Christian Democracy. History of an authoritarian temptation.] C.H.Beck Verlag.

  Google Scholar 

 • Wolkenstein, Fabio. 2022b. Christian Europe Redux. JCMS: Journal of Common Market Studies 61(3): 636–652. https://doi.org/10.1111/jcms.13400.

 • Zachar, Péter Krisztián. 2018. The concept of vocational orders in Hungary between the two world wars. Estudos Históricos 31 (64): 257–276.

  Article  Google Scholar 

 • Zachar, Péter Krisztián. 2021. Egy történelmi párt egyházi és világnézeti gyökerei. [“The religious and ideological roots of a historic party.”] Rendszerváltó Szemle. 6(1): 2–11.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Péter Krisztián Zachar .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2024 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Zachar, P.K. (2024). Inspired by Differing Traditions—Views on Christian Democracy in Two Governments of Hungary After 1989. In: Schlag, M., Koller, B. (eds) Rethinking Subsidiarity. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50143-2_9

Download citation

Publish with us

Policies and ethics