Advertisement

The World of the Vietnamese Diaspora in the CR

Chapter
 • 32 Downloads
Part of the Crime Prevention and Security Management book series (CPSM)

Abstract

The chapter focuses on the social structure of the Vietnamese diaspora in the CR, its everyday life and the role of parallel power structures in the diaspora. Within the diaspora, two components can be identified, the legal and the illegal one. The Czech and Vietnamese criminal undergrounds live in a specific symbiosis with the legal part of the diaspora, where legal and illegal activities are frequently merged together. This symbiosis is the result of the transplantation of the traditional Vietnamese mentality and cultural patterns to the environment of emigrant communities living in the Western cultural space. It is sometimes very difficult to separate the two parts on the basis of European social and legal norms.

As in many other countries, strong Vietnamese criminal networks with specific structures and modi operandi were established in the Czech Republic. They can generally be divided into three categories according to their size. Criminal bosses, who frequently merge legal and illegal activities, are at the top of the hierarchy.

Keywords

Vietnamese Diaspora Social Organization Legal Component Ilegal Component Criminal Bosses Gangs 

Abbrevations of Confidential Sources

Interviews with members of Vietnamese community, employees of institutions and internal unpublished documents of institutions are quoted under abbreviations in the text because of confidentiality.

MI

Ministry of Interior of the Czech Republic (Ministerstvo vnitra České republiky)

PCR-FPS

Police of the Czech Republic-Foreign Police Service (Policie České republiky—Služba cizinecké policie)

PCR-NCAOC

National Centre Against Organised Crime of the Criminal Police and Investigation Service, Police of the Czech Republic (Národní centrála proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování PolicieČeské republiky / NCOZ SKPV PČR)

PCR-NDH

National Anti-Drug Headquarters of the Criminal Police and Investigation Service, Police of the Czech Republic (Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky / NPC SKPV PČR)

PCR-OCDU

Organised Crime Detection Unit of the Criminal Police and Investigation Service, Police of the Czech Republic (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky / UOOZ SKPV PČR)

VCS

Vietnamese community sources

Bibliography

 1. Brouček, S. (2002). Vietnamské etnikum v lokálním prostředí české majority [Vietnamese Ethnic Group in the Local Environment of the Czech Majority]. In The Czech Ministry of Foreign Affairs Research Project RB1/1/01. Praha: Institute of Ethnology, Academy of Science.Google Scholar
 2. Brouček, S. (2003a). Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. Praha: Etnologický ústav AV ČR [Current Problems of the Adaptation of the Vietnamese Ethnic Group in the Czech Republic. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic].Google Scholar
 3. Brouček, S. (2005). Integracni tendence vietnamskeho etnika v ceskem lokalnim prostredi. Praha: Etnologický institut, The Czech Folks Vol. 2, No. 2, /Integrational Tendencies of Vietnamese Ethnic in the Czech Regional Environment. Prague, Institute of Ethnology, Cesky Lid Vol. 2., No. 2. pp. 129–154.Google Scholar
 4. Černík, J., Hulíková, T., Vinter, V., & Krištof, R. (2005). Pilotní výzkum obchodu s lidmi na území České republiky [Pilot Research of the Trade in People at the Territory of the Czech Republic]. Praha: International Organization for Migration in Prague.Google Scholar
 5. Czech Statistical Office (CSO). (2014). Národní struktura obyvatel [The National Composition of Inhabitants]. Analysis of the Czech Statistical Office, June 30. Retrieved October 27, 2019, from https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf.
 6. Damianová, M. (2014). Inkluze mladé vietnamské generace žijící v České republice do české společnosti [Inclusion of the Young Vietnamese Generation Living in the Czech Republic into the Czech Society]. Unpublished thesis, Masaryk University, Brno.Google Scholar
 7. Hickey, G. C. (1964). Village in Vietnam. New Haven and London: Yale University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hoang, D. T., Nguyen, T. N., Le, M. C., & Nguyen, S. T. (2009). Otevřený Dopis Vietnamské Komunity [Open Letter of Vietnamese Community]. Migraceonline, September 9. Retrieved October 27, 2019, from https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/otevreny-dopis-vietnamske-komunity.
 9. iDnes. (2009). Cizinci bez práce dostanou od vlády letenku domů a 500 eur [The Government will Provide Jobles Foreigners With Return Flyghticket and 500 eur]. Online Newspaper iDnes, February 9. Retrieved October 27, 2019, from https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cizinci-bez-prace-dostanou-od-vlady-letenku-domu-a-500-eur.A090209_131047_ekonomika_fih.
 10. Jakšík, P. (2003). Předpokládaný bezpečnostní vývoj v Evropě ovlivněný migrací obyvatelstva [Expected Security Development in Europe Affected by Migration of the Population]. Unpublished thesis, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [Tomas Bata University in Zlín], Zlín.Google Scholar
 11. Klímová, J. (2006). Vietnamci jdou ze stánků do kamenných obchodů [Vietnamese are leaving Kiosks for Stone Shops]. Online Newspaper iDnes, March 27. Retrieved October 27, 2019, from http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=A060326_210457_ekonomika_ad.
 12. Kraus, F. (2013). Vietnamese workers in the Czech Republic and Republic of China (Taiwan)—A Comparative Case Study of Vietnamese Labor Migration to the Czech Republic and Republic of China. A Conference Paper for the World History Association Symposium in Hanoi, December 31. Hanoi: Hanoi National University.Google Scholar
 13. Kušniráková, T., Plačková, A., & Tran Vu Van Anh. (2013). Vnitřní diferenciace Vietnamců pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí. Výzkumná zpráva. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj [Internal Differentiation of Vietnamese for the Requirements of an Analysis of Segregation of Foreigners from Third Countries. Research Report. Prague: Ministry for Regional Development].Google Scholar
 14. Martínková, Š. (2007). Vietnamské Etnikum, jeho sociabilita a sociální sítě v prostředí Prahy [Vietnamese Ethnicity, Its Social Adaptibility and Networking in the Prague Environment]. Prague: Institut of Ethnology, Academy of Science.Google Scholar
 15. Martínková, Š. (2008). Sociabilita vietnamského etnika v Praze [Sociability of Vietnamese Ethnic in Prague]. In Z. Uherek, Z. Korecká, & T. Pojarová (Ed.), Cizinecké komunity z antropologické perspektivy [Foreign Communities from the Anthropological Perspective]. Prague: Institute of Ethnology, Academy of Science.Google Scholar
 16. Martínková, Š. (2010). Vietnamská komunita v Praze. Praha: Muzeum hlavního města Prahy [The Vietnamese Community in Prague. Prague: The City of Prague Museum].Google Scholar
 17. Martínková, Š., & Pechová, E. (2010). Vietnamci. In E. Hirt (Ed.), Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky [Vietnamese. In E. Hirt (Ed.), Vietnamese, Mongols, and Ukrainians in the CR. Labor Migraton, Living Conditions, Cultural Specificities. Prague: Ministry of Interior of the Czech Republic].Google Scholar
 18. Martínková, Š., Pechová E., Feistingerová, V., & Leontizeva Y. (2009). Vietnamci, Mongolové a Unkrajinci v ČR; pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika [Vietnamese, Mongols and Ukrainians in the CR; Working Migration, Living Conditions, Cultural Specifics]. An Information Bulletin of Ministry of Inferior Affairs. Prague: Ministry of Interior Affairs.Google Scholar
 19. Nguyen, L. (2009). Když se řekne integrace [When We Say Integration]. BlogiDnes.cz. Retrieved October 27, 2019, from http://linhnguyen.blog.idnes.cz/c/74505/Kdyz-se-rekne-integrace-1.html.
 20. Nožina, M. (2000b). Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Perspectives, 15(4), 16–30.Google Scholar
 21. Nožina, M. (2003). Crossroads of Crime: The Czech Republic Case. In E. C. Viano, J. Magallanes, & L. Bridel (Eds.), Transnational Organized Crime: Myth, Power and Profit (pp. 147–156). Durham, NC: Carolina Academic Press.Google Scholar
 22. Nožina, M. (2010). Crime Networks in Vietnamese Diasporas. The Czech Republic Case. Crime, Law and Social Change, 53(3), 229–258.CrossRefGoogle Scholar
 23. Nožina, M., & Kraus, F. (2009). Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky [Crime Networks in the Vietnamese Diaspora. The Czech Republic Case]. Prague: Ústav mezinárodních vztahů.Google Scholar
 24. Nožina, M., & Kraus, F. (2012). Bossové, vojáci, a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. Praha: KLP [Bosses, Soldiers and Rice Grains. Vietnamese Crime Networks in the CR and Their International Dimension. Prague: KLP].Google Scholar
 25. Nožina, M., & Kraus, F. (2016). Bosses, Soldiers and Rice Grains. Vietnamese Criminal Networks and Criminal Activities in the Czech Republic. Europe-Asia Studies, 68(3), 508–528.CrossRefGoogle Scholar
 26. Nožina, M., & Kraus, F. (2017). A Long Trip to Paradise: A Darker Side of the Vietnamese Migration to the Czech Republic. In Y. Shimura (Ed.), The People of Vietnam. Their Voices and Lived Experiences (pp. 1–47). New York: Nova Science Publishers.Google Scholar
 27. Pechová, E. (2007) Migrace Vietnamců do ČR v kontextu obchodu s lidmi a vykořisťování. Praha: La Strada [Vietnamese Migration to the Czech Republic in the Context of the Trade in Human Beings and Exploitation. Prague: La Strada].Google Scholar
 28. Pechová, E., & Krebs, M. (2008). VietnamŠtí dělníci a dělnice v českých továrnách [Vietnamese Workers and Workingwomen in the Czech Factories]. Project Report. Prague: La Strada CR.Google Scholar
 29. Seďa, R. (2013). Kriminalita vietnamské komunity [Criminality in Vietnamese Community]. Unpublished thesis, University of Tomáš Baťa, Zlín.Google Scholar
 30. Srnec, F. (2015). Hierarchie ve vietnamské menŠině na území Prahy [Hierarchy of the Vietnamese Minority in the Area of Prague]. Unpublished thesis, Charles University, Prague.Google Scholar
 31. Třešňák, P. (2004). Vietnamci, příští česká elita [Vietnamese, the Next Czech Elities]. Respekt, April 25. Retrieved October 27, 2019, from https://www.respekt.cz/tydenik/2004/18/vietnamci-pristi-ceska-elita.
 32. Trung T. M. (2002). Podnikání a život Vietnamců v Chebu. Diplomová práce [The Business and Life of the Vietnamese in Cheb] Unpublished thesis, West Bohemian University, Pilsen.Google Scholar
 33. Vlček. T. (2008). Vietnamský organizovaný zločin v ČR [Vietnamese Organised Crime in the CR]. Unpublished thesis, Masaryk University, Brno.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of International RelationsPrahaCzech Republic
 2. 2.Sinophone Borderlands - Interaction at the Edges, Department of Asian StudiesFaculty of Arts, Palacky UniversityOlomoucCzech Republic

Personalised recommendations