Advertisement

(Not) Measuring Mixedness in the Netherlands

 • Guno Jones
 • Betty de HartEmail author
Chapter
 • 192 Downloads

Abstract

This chapter analyses the politics of ‘mixedness’ in a Dutch colonial and metropolitan context. We describe the colonial context of the racial categories used in Caribbean colonies and the Dutch East Indies (now Indonesia) and how multiracialized individuals were positioned within these racial hierarchies. Phenotype and gender were central to these hierarchies. We demonstrate that the political and social constructions of multiracialized categories during colonialism was not a reflection of the transcendence of racism, but rather a potent sign of a deeply uneven distribution of legal status and opportunities along racial lines. We demonstrate how these colonial racialized categories were translated after decolonization to fit in the supposedly ‘non-racial’ metropolitan context in which historically, religion and nationality had been used as markers of difference. Looking at the present, we analyse the shift over time of markers of difference: from religion to nationality (including dual nationality) to the ‘allochthone-autochthone’ binary, and finally ‘people with a migration background’. Given the often hierarchical and essentialist nature of top-down politics of classification in the past and present, the authors question the morality of defining and counting ‘mixed relationships’ and their offspring. Even if there would be room for self-definition, the question remains who is counting and why.

Keywords

Politics of ‘mixedness’ Classifications Hierarchies Colonies Metropole Phenotype Religion Nationality Allochthone-Autochthone binary Migration background 

References

 1. Andriessen, I., Nievers, E., & Dagevos, J. (2012). Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: SCP.Google Scholar
 2. Baay, R. (2015). Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië. Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep.Google Scholar
 3. Balai, L. (2011). Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720–1738. Zutphen: Walburg Pers.Google Scholar
 4. Balkenhol, M., Mepschen, P., & Duyvendak, J. W. (2016). The Nativist Triangle: Sexuality, Race and Religion in the Netherlands. In J. W. Duyvendak, P. Geschiere, & E. Tonkens (Eds.), The Culturalization of Citizenship (pp. 97–112). London: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 5. Blom, J. C. (1987). De vervolging van de joden in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief. De Gids, 150, 494–507.Google Scholar
 6. Bonjour, S., & de Hart, B. (2013). A Proper Wife, a Proper Marriage: Constructions of ‘Us’ and ‘Them’ in Dutch Family Migration Policy. European Journal of Women’s Studies, 20(1), 61–76.CrossRefGoogle Scholar
 7. De Hart, B. (2003). Onbezonnen vrouwen: Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 8. De Hart, B. (2006). The Morality of Maria Toet: Gender, Citizenship and the Construction of the Nation-State. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(1), 49–68.CrossRefGoogle Scholar
 9. De Hart, B. (2014). Unlikely Couples. Regulating Mixed Sex and Marriage from the Dutch Colonies to European Migration Law. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.Google Scholar
 10. De Kom, A. (1981). Wij Slaven van Suriname. Bussum: Het Wereldvenster.Google Scholar
 11. Doortmont, M. R., Everts, N. C., & Vrij, J. J. (2000). Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname: De Euro-Afrikaanse families Van Bakergem, Woortman, Rühle en Huydecoper. Den Haag: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-en Wapenkunde.Google Scholar
 12. Essed, P., & Hoving, I. (Eds.). (2014). Dutch Racism. Amsterdam and New York: Rodopi.Google Scholar
 13. Haritaworn, J. (2009). ‘Caucasian and Thai Make a Good Mix’. Gender, Ambivalence and the ‘Mixed-Race’ Body. European Journal of Cultural Studies, 12(1), 59–78.CrossRefGoogle Scholar
 14. Haritaworn, J. (2012). The Biopolitics of Mixing. Thai Multiracialities and Haunted Ascendancies. London: Routledge.Google Scholar
 15. Hetzel, M. (1997). Die Anfechtung der Rassenmischehe in den Jahren 1933–1939. Tübingen: Mohr Siebeck.Google Scholar
 16. Hondius, D. G. (1999). Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens: Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945. Den Haag: SDU uitgevers.Google Scholar
 17. Hondius, D. (2011). Access to the Netherlands of Enslaved and Free Black Africans: Exploring Legal and Social Historical Practices in the Sixteenth–Nineteenth Centuries. Slavery & Abolition, 32(3), 377–395.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hondius, D. (2016). Race and the Dutch: On the Uneasiness Surrounding Racial Issues in the Netherlands. In S. Alghasi, T. H. Eriksen, & H. Ghorashi (Eds.), Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe (pp. 39–58). London and New York: Routledge.Google Scholar
 19. Hondius, D. (2017). Blackness in Western Europe: Racial Patterns of Paternalism and Exclusion. London and New York: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 20. Jones, G. (2007). Tussen Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders. Nederlandse politici over burgers uit Oost & West en Nederland 1945–2005. Amsterdam: Rozenberg Publishers.Google Scholar
 21. Jones, G. (2016). What is New About Dutch Populism? Dutch Colonialism, Hierarchical Citizenship and Contemporary Populist Debates and Policies in the Netherlands. Journal of Intercultural Studies (JIS), 37(6), 605–620.CrossRefGoogle Scholar
 22. Katus, J. (1984). Volkstelling in opspraak. Een studie naar de overheidsvoorlichting met betrekking tot de volkstelling van 1971. Doctoral thesis S.N.Google Scholar
 23. Kulk, F., & de Hart, B. (2011). De nationaliteit van baby Friso. Registratie van een van rechtswege verkregen dubbele nationaliteit in de GBA. Nederlands Juristenblad, 28, 1767–1772.Google Scholar
 24. Legêne, S. (2010). Spiegelreflex: culturele sporen van de koloniale ervaring. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 25. Marshall, E. (2003). Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme. Natievorming als opgave. Delft: Eburon.Google Scholar
 26. Menke, J. (2016). Bevolking en volkstellingen in regionaal perspectief. In J. Menke (Ed.), Mozaïek van het Surinaamse volk. Volkstellingen in demografisch, economisch en sociaal perspectief (pp. 13–24). Paramaribo: Algemeen Bureau voor de Statistiek(ABS) & Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).Google Scholar
 27. Neslo, E. (2017). Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800–1863. Delft: Haes Producties.Google Scholar
 28. Obdeijn, H. L. M., & Schrover, M. (2008). Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 29. Oudschans Dentz, F. (1945). Volkstellingen in Suriname. New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 26(1), 191–192.CrossRefGoogle Scholar
 30. Roe, A. (2016). The Sound of Silence: Ideology of National Identity and Racial Inequality in Contemporary Curaçao. FIU Electronic Theses and Dissertations.Google Scholar
 31. Schrover, M. (2011). Om de meisjes, voor de meisjes. Een historisch perspectief op problematisering en bagatellisering van onderwerpen die te maken hebben met migratie en integratie. Leiden: Inaugural Lecture Leiden University.Google Scholar
 32. Schuster, J. (1999). Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 33. Simons, R. (2016). Mozaïek van het Surinaamse volk. Volkstellingen in demografisch, economisch en sociaal perspectief. In J. Menke (Ed.), Volkstellingen in Suriname 1921–2012: historie, institutionele structuur, methode en conceptuele benaderingen (pp. 25–48). Paramaribo: Algemeen Bureau voor de Statistiek(ABS) & Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).Google Scholar
 34. Sterckx, L. (2014). Trouwen met een vreemdeling: afstand en nabijheid in de relaties van ‘Turken’ en ‘Marokkanen’ in een gemengd huwelijk. Diemen: AMB.Google Scholar
 35. Stoler, A. L. (2002). Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 36. Stuhldreher, C. (2007). De legale rest. Gemengd gehuwde joden onder de Duitse bezetting. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 37. Tammes, P. (2009). Het belang van jodenregistratie voor de vernietiging van joden tijdens de tweede wereldoorlog. Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis/the Low Countries Journal of Social and Economic History, 6(2), 34–34.CrossRefGoogle Scholar
 38. Tjiook-Liem, P. (2009). De rechtspositie van de verschillende bevolkingsgroepen in Indië tot 1942 Over de classificatie, gelijkstelling en het onderdaanschap van de bevolkingsgroepen van NederlandsIndië. Den Haag: Stichting Tong Tong.Google Scholar
 39. Van Eijl, C. J., & Lucassen, L. A. C. J. (2001). Tellen en geteld worden. Vreemdelingen in de Nederlandse volks-en beroepstellingen (1899–1971). In J. G. S. J. van Maarseveen & P. Doorn (Eds.), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900 (pp. 159–184). Amsterdam: Stichting Beheer IISG.Google Scholar
 40. Van Lier, R. (1977). Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van Suriname. Amsterdam: S. Emmering.Google Scholar
 41. Van Marle, A. (1951–1952). De groep der Europeanen in Nederlands Indië, iets over ontstaan en groei. Indonesië, 5, 314–341.Google Scholar
 42. Van Nederveen Meerkerk, E. J. V. (2002). In J. G. S. J. van Maarseveen & P. K. Doorn (Eds.), Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900 (pp. 254–256). Amsterdam: Stichting Beheer IISG.Google Scholar
 43. Van Stipriaan, A. (2014). De achterkant van Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Tijdschrift Over Cultuur & Criminaliteit, 4(3), 68–80.Google Scholar
 44. Wekker, G. (2001). Of Mimic Men and Unruly Women: Family, Sexuality and Gender. In R. Hoefte & P. Meel (Eds.), 20th Century Suriname Continuities and Discontinuities in a New World Society (pp. 174–197). Leiden: K.I.T.L.V.Google Scholar
 45. Wekker, G. (2016). White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race. Durham: Duke University Press.CrossRefGoogle Scholar
 46. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2018). De nieuwe verscheidenheid. Den Haag: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland, WRR.Google Scholar
 47. Yanow, D., & van der Haar, M. (2013). People out of Place: Allochthony and Autochthony in Netherlands Identity Discourse—Metaphors and Categories in Action. Journal of International Relations and Development, 16(2), 227–261.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Vrije Universiteit AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations