Skip to main content

Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue

Part of the New Security Challenges book series (NSECH)

Abstract

This chapter attempts to capture the current mental image of Russia held by Czechs, as evidenced by literary and journalistic texts. It proceeds by way of two mutually interrelated probes: one explores the structure of Czech translations of Russian literary works as regards their genres and topics, the other analyses topical and linguistic aspects of Czech opinion journalism in relation to Russia; both cover the period 2012 to 2017.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
eBook
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Softcover Book
USD   79.99
Price excludes VAT (USA)
 • Compact, lightweight edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD   109.99
Price excludes VAT (USA)
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

References

 • Bednář, M. (1984). Jazyk a žurnalistika. Praha: Ústav teorie a praxe žurnalistiky při fakultě žurnalistiky, Karlova Univerzita.

  Google Scholar 

 • Burkhardt, A. (1996). Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung. In J. Klein & H. Diekmannshenke (Eds.), Sprachstrategien und Dialogblockaden: Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur politischen Kommunikation (pp. 75–100). Berlin and New York: de Gruyter.

  Google Scholar 

 • Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers.

  Google Scholar 

 • Clark, K. (1981). The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press.

  Google Scholar 

 • Čudinov, A. P. (2006). Političeskaja lingvistika. Moskva: Flinta – Nauka.

  Google Scholar 

 • Čudinov, A. P., Buajev, E. V., et al. (2011). Sovremennaja političeskaja lingvistika. Jekaterinburg: UGPU.

  Google Scholar 

 • Debunked: Why There Won’t Be Another Cold War. (2015, March 20). The National Interest. http://nationalinterest.org/feature/debunked-why-there-wont-be-another-cold-war-12450. Accessed December 2018.

 • Dulebová, I., & Štefančík, R. (2017, April). Teória sekuritizácie kodanskej školy z pohľadu diskurznej analýzy a politickej lingvistiky [Securitization Theory of the Copenhagen School from the Perspective of Discourse Analysis and Political Linguistics]. XLinguae Journal, 10(2), 51–62.

  Google Scholar 

 • Etkind, A. (2013). Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Palo Alto: Stanford University Press.

  Google Scholar 

 • Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

  Google Scholar 

 • Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Gregor, M., & Vejvodová, P. (2017). Výzkumná zpráva: Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech. https://www.academia.edu/26046763/. Accessed December 2018.

 • Höllwerth, A. (2015). V impériu „posthumanismu“? Zamyšlení nad četbou románů Vladimira Sorokina Ljod a Deň opričnika. Konec sovětské ideokracie a specifika postmoderního prožívání světa v Rusku. In H. Ulbrechtová (Ed.), Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace (pp. 191–210). Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.

  Google Scholar 

 • Hrala, M. (2002). České překlady z ruské literatury. In M. Hrala (Ed.), Kapitoly z dějin českého překladu (pp. 185–239). Praha: Karolinum.

  Google Scholar 

 • Kšicová, D. (Ed.). (1997). Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Brno: Masarykova univerzita.

  Google Scholar 

 • Lipovetskiĭ, M. N. (2008). Paralogii: transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul’ture 1920–2000-ch godov. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije.

  Google Scholar 

 • Morson, G. S. (2010). Tradition and Counter-Tradition: Radical Intelligentsia and Classical Russian Literature. In W. Leatherbarrow & D. Offord (Eds.), A History of Russian Thought (pp. 141–168). Cambridge: Cambridge University Press.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Niehr, T. (2014). Einführung in die Politolinguistik: Gegenstände und Methoden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

  Google Scholar 

 • Noordenbos, B. (2016). Post-Soviet Literature and the Search for a Russian Identity. New York: Palgrave Macmillan.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Offord, D. (1999). Nineteenth-Century Russia: Opposition to Autocracy. London: Longman.

  Google Scholar 

 • Pčola, M. (2017). Sarkofág paměti. Host, 3, 81–82.

  Google Scholar 

 • Ram, H. (2003). The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire. Madison: The University of Wisconsin Press.

  Google Scholar 

 • Šaur, J. (2016). Izobrazhenije gosudarstva v sovremennoj russkoj literature (T. Tolstoja i V. Sorokin). Studia Slavica Savariensia (1–2), 378–385.

  Google Scholar 

 • Solomon, L. (2015, October 9). Cold War II? Nyet [Online]. http://business.financialpost.com/opinion/lawrence-solomon-cold-war-ii-nyet/wcm/64077dd3-870e-44fa-89d2-8dc01e2165e0. Accessed December 2018.

 • Srpová, H. (2005). Manipulace a persvaze – janusovské dilema. In H. Srpova (Ed.), Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích (pp. 200–208). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

  Google Scholar 

 • Štefančík, R. (2016). Politický jazyk. Ako ho definovať? In R. Štefancik (Ed.), Jazyk a politika: Na pomedzí lingvistiky a politológie (pp. 28–46). Bratislava: EKONÓM.

  Google Scholar 

 • Ulbrechtová, H. (2015). Putinovo Rusko: posthistorie, nebo nová totalita? Reflexe neoimperiální situace v současné ruské literatuře. In H. Ulbrechtová (Ed.), Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace (pp. 271–312). Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.

  Google Scholar 

 • Van Dijk, T. (2008). Discourse and Power: Contributions to Critical Discourse Studies. Houndmills: Palgrave Macmillan.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Welcome to Cold War II. (2014, March 4). Foreign Policy [Online]. http://foreignpolicy.com/2014/03/04/welcome-to-cold-war-ii/. Accessed December 2018.

 • Zahrádka, M. (Ed.). (2008). Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: Oftis.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jiří Gazda .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2020 The Author(s)

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Gazda, J., Šaur, J. (2020). Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue. In: Holzer, J., Mareš, M. (eds) Czech Security Dilemma . New Security Challenges. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_7

Download citation