Advertisement

Education in a Nation Divided: The Contribution of School Acts to the Development of Dutch Mass Schooling in the Long Nineteenth Century

 • Jeroen J. H. DekkerEmail author
 • Hilda T. A. Amsing
 • Inge J. M. Wichgers
Chapter

Abstract

This chapter focuses on arguments in the parliamentary discussions about the Dutch school acts on primary education in the long nineteenth century. The Dutch case is of particular interest, not the least since it sheds light on the challenges of educational policy in a state divided by religious convictions between Protestantism and Roman Catholicism and between orthodox and enlightened Protestantism. We address the questions of how and why a number of school acts were issued from 1801 until 1920 and how their content and intentions changed over time. We will also address the question of why, notwithstanding their fundamental differences of opinion, all parties regarded mass schooling as necessary for nation-building. For all parties were “believers in the nation” even though they had different beliefs and interests in the nation and education for citizenship.

References

 1. Blom, Hans C.H. “Pillarisation in Perspective.” West European Politics 23, no. 3 (2000): 153–64.CrossRefGoogle Scholar
 2. Blom, S. “Education.” In 1650–2000. Accounting for the Past, edited by Douwe Fokkema and Frans Grijzenhout, 197–227. Assen: Royal Van Gorcum, 2004.Google Scholar
 3. Boekholt, Pieter Th.F.M. Het ongeregelde verleden. Over eenheid en verscheidenheid van het Nederlandse onderwijs. Assen: Van Gorcum, 1998.Google Scholar
 4. Boekholt, Pieter Th.F.M., and E.P. de Booy. Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen: Van Gorcum, 1987.Google Scholar
 5. Braster, Sjaak. “Het openbaar onderwijs als kameleon. Over christelijke en maatschappelijke deugden en het nationale onderwijsbeleid in Nederland, 1801–1920.” In Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, edited by Nelleke Bakker, Rudolf Dekker, and Angélique Janssens, 123–37. Hilversum: Verloren, 2006.Google Scholar
 6. Braster, Sjaak. Passie en pragmatisme: de onderwijsinspectie en de opkomst en ondergang van het klassikaal onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs, 2011.Google Scholar
 7. Bruin, André A. de. Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw. Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap, 1985.Google Scholar
 8. Dagnino, Roberto. “A Dutch Traditionalism? J.G. le Sage ten Broek and the Reception of the Maistre, de Bonald, and Lamennais in the Netherlands, 1816–1834.” In Believers in the Nation: European Religious Minorities in the Age of Nationalism (1815–1914), edited by Roberto Dagnino and Alessandro Grazi, 53–75. Leuven: Peeters Publishers, 2017.Google Scholar
 9. Dagnino, Roberto, and Alessandro Grazi. Believers in the Nation: European Religious Minorities in the Age of Nationalism (1815–1914). Leuven: Peeters Publishers, 2017.Google Scholar
 10. Dasberg, Lea, and J.W.G. Jansing. “Het socio-culturele leven in Nederland 1844–1875, onderwijs.” AGN 12 (1977): 210–31.Google Scholar
 11. Dasberg, Lea, and J.W.G. Jansing. “Het socio-culturele leven in Nederland 1875–1895/1895–1914, Onderwijs.” AGN 13 (1978): 129–44, 361–72.Google Scholar
 12. Dasberg, Lea, and J.W.G. Jansing. Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1834–1914. Haarlem: Fibula van Dishoeck, 1978.Google Scholar
 13. Dekker, Jeroen J.H. Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900. Amsterdam: Bert Bakker, 2006.Google Scholar
 14. Dekker, Jeroen J.H. “From Imaginations to Realities: The Transformation of Enlightenment Pedagogical Illusions of the Dutch Republic into Late 19th-Century Realities of the Dutch Monarchy.” In Schooling and the Making of Citizens in the Long Nineteenth Century, edited by Daniel Tröhler, Thomas Popkewitz, and David Labaree, 50–69. New York: Routledge, 2011.Google Scholar
 15. Dekker, Jeroen J.H. “Philanthropie et rééducation, XVIIIe-XIXe siècles: Le modèle néerlandais.” In Philanthropies et politiques sociales en Europe (XVIIIe-XXe siècles), edited by Colette Bec, Catherine Duprat, Jean-Noël Luc, and Jacques-Guy Petit, 45–61. Paris: Anthropos-Economica, 1994.Google Scholar
 16. Dekker, Jeroen J.H. The Will to Change the Child: Re-education Homes for Children at Risk in Nineteenth Century Western Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001.Google Scholar
 17. Dodde, Nan. L. ‘Een speurtocht naar samenhang.’ Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001. Den Haag: Inspectie van het Onderwijs, 2001.Google Scholar
 18. Essen, Mineke van. Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800. Amsterdam: SUN, 2006.Google Scholar
 19. Exalto, John. Van wie is het kind? Twee eeuwen onderwijsvrijheid in Nederland. Amsterdam: Balans, 2017.Google Scholar
 20. Frijhoff, Willem. “Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw.” In Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Verslag van het symposium, Doesburg 1982, 339. Amsterdam: APA, 1983.Google Scholar
 21. Frijhoff, Willem. “La réforme de l’enseignement secondaire dans les départements hollandais.” In Napoléon et les lycées. Enseignement et société en Europe au début du XIXe siècle, edited by Jacques-Olivier Boudon, 165–93. Paris: Nouveau Monde Éditions, 2004.Google Scholar
 22. Gouw, Jan ter. Beknopt historisch overzicht van onze nationale schoolwetgeving. Amsterdam: C.L. Brinkman, 1862.Google Scholar
 23. Haan, Ido de. “Het onderwijs in de Grondwet. Van staatszorg tot vrijheidsrecht.” In De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in Nederland 1789–1917, edited by N.C.F. van Sas and H. te Velde, 182–217. Deventer: Kluwer, 1998.Google Scholar
 24. Haan, Ido de. “Van staatszorg tot vrijheidsrecht. De schoolstrijd in de Nederlandse politiek en samenleving.” In Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, edited by Nelleke Bakker, Rudolf Dekker, and Angélique Janssens, 81–103. Hilversum: Verloren, 2006.Google Scholar
 25. Hulshof, Hans, Erik Kwakernaak, and Frans Wilhelm. Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Groningen: Uitgeverij Passage, 2015.Google Scholar
 26. Jans, Jasper. “The Politics of History Education. Teaching National Belonging in the Netherlands, 1830–1880.” In Believers in the Nation: European Religious Minorities in the Age of Nationalism (1815–1914), edited by Roberto Dagnino and Alessandro Grazi, 97–115. Leuven: Peeters Publishers, 2017.Google Scholar
 27. Kloek, Joost, Wijnandt Mijnhardt, and Eveline Koolhaas. 1800: Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.Google Scholar
 28. Knippenberg, Hans. Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw. Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam, 1986.Google Scholar
 29. Knippenberg, Hans, and Ben de Pater. De eenwording van Nederland. Nijmegen: Sun, 1988.Google Scholar
 30. Kox, Ton. Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2014.Google Scholar
 31. Kruithof, Bernard. “‘Toegankelijk voor alle kinderen’. De grondwet van 1848 en het lager onderwijs.” In Om de toekomst van het protestantse Nederland, edited by G.J. Schutte and J. Vree, 152–72. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.Google Scholar
 32. Langedijk, Dirk. Bibliographie van den schoolstrijd 1795–1920. Den Haag: Dr. Abraham Kuyper Stichting, 1931.Google Scholar
 33. Lenders, Jan. De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming, Nederland 1780–1850. Nijmegen: SUN, 1988.Google Scholar
 34. Lenders, Jan. “Van kind tot burger. Lager onderwijs en de vorming tot burgerschap in de negentiende eeuw.” In Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, edited by Nelleke Bakker, Rudolf Dekker, and Angélique Janssens. Hilversum: Verloren, 2006.Google Scholar
 35. Lijphardt, Arend. The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: University of California Press, 1968.Google Scholar
 36. Los, Willeke. Opvoeding tot mens en burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum: Verloren, 2005.Google Scholar
 37. Mentink, Dick. “‘Vergeten’ onderwijsrecht. Over overheidszorg en de relatie tussen school en opvoeding.” In Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat, edited by P. Boekholt, H. van Crombrugge, N.L. Dodde, and J. Tyssens, 75–86. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2002.Google Scholar
 38. Proceedings of the Lower House (PLH) [Handelingen van de Tweede Kamer], forming part of the Proceedings of both houses of Parliament [Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal].Google Scholar
 39. Raedts, Peter. “A Prudent Search for Equality. The First Emancipation of Catholics in England and the Netherlands.” In Believers in the Nation: European Religious Minorities in the Age of Nationalism (1815–1914), edited by Roberto Dagnino and Alessandro Grazi, 1–17. Leuven: Peeters Publishers, 2017.Google Scholar
 40. Righart, Hans. De katholieke zuil in Europa. Het ontstaan van de verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland. Amsterdam: Boom, 1986.Google Scholar
 41. Roosenboom, Henk Th.M. De dorpsschool in de Meijerij van’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795. Tilburg: Zuidelijk Historisch Contact, 1997.Google Scholar
 42. Sas, Niek C.F. van. De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.Google Scholar
 43. Toes, Richard. De toets der kritiek. Het reformatorisch voortgezet onderwijs en de onderwijsvernieuwingen (1970–2005). Apeldoorn: Labarum Academic, 2015.Google Scholar
 44. Tröhler, Daniel. “Curriculum History or the Educational Construction of Europe in the Long Nineteenth Century.” European Educational Research Journal 15, no. 3 (2016): 279–97.CrossRefGoogle Scholar
 45. Tröhler, Daniel, Thomas Popkewitz, and David Labaree eds. Schooling and the Making of Citizens in the Long Nineteenth Century: Comparative Visions. New York: Routledge, 2011.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Jeroen J. H. Dekker
  • 1
  Email author
 • Hilda T. A. Amsing
  • 1
 • Inge J. M. Wichgers
  • 1
 1. 1.University of GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations