Advertisement

Planning Documents as a Source of Information About Flood Risk

 • Jarosław DziałekEmail author
 • Wojciech Biernacki
 • Roman Konieczny
 • Łukasz Fiedeń
 • Paweł Franczak
 • Karolina Grzeszna
 • Karolina Listwan-Franczak
Chapter
Part of the SpringerBriefs in Geography book series (BRIEFSGEOGRAPHY)

Abstract

Floods cause serious damage to infrastructure and financial losses, which is largely due to inappropriate management of floodplains. To a large extent, this is associated with inadequate spatial planning in these areas, and very often even absence of any planning at all. The boundaries of flood zones have been delimited, and then included in planning documents, only for approximately 40% of flood-prone areas in Poland. In addition, the boundaries set within some small uncontrolled catchment areas (not included in permanent hydrological monitoring) often diverge from the actual reach of water recorded during catastrophic floods, with the flood zone usually much wider than that specified in the planning documents.

References

 1. Barrera A, Llasat MC, Barriendos M (2006) Estimation of extreme flash flood evolution in Barcelona County from 1351 to 2005. Nat Hazard Earth Syst Sci 6:505–518CrossRefGoogle Scholar
 2. Bartnik A, Jokiel P (2012) Geografia wezbrań i powodzi rzecznych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódźGoogle Scholar
 3. Beuselinc L, Steegen A, Govers G, Nachtergaele J, Takken I, Poesen J (2000) Characteristics of sediment deposits formed by intense rainfall events in small catchments in the Belgian Loam Belt. Geomorphology 32:60–82Google Scholar
 4. Biedroń I, Bogańska-Warmuz R (2012) Powódź 2010—analiza strat i szkód powodziowych w Polsce. Gospodarka Wodna 4:147Google Scholar
 5. Biedroń I, Walczykiewicz T (2006) Mapy zagrożenia powodziowego w kontekście jego oceny i planowania przestrzennego. Wiadomości Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej 29(3–4):59–69Google Scholar
 6. Bryndal T (2008) Parametry zlewni, w których wystąpiły lokalne powodzie. Ann UMCS Sect B Geogr Geol Mineral Petrogtaph 63:177–200Google Scholar
 7. Bryndal T (2011) Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego. Prz Geogr 83(1):5–26CrossRefGoogle Scholar
 8. Bryndal T (2014a) Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich. Prace Monograficzne UP, 690. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, KrakówGoogle Scholar
 9. Bryndal T (2014b) Parametry hydrologiczne gwałtownych wezbrań opadowo-nawalnych w małych zlewniach, w polskiej, słowackiej i rumuńskiej części Karpat. Prz Geogr 86(1):5–21CrossRefGoogle Scholar
 10. Bryndal T (2014c) Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich—wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym. Ann Univ Paedagog Crac Stud Geogr 7(170):69–80Google Scholar
 11. Bryndal T (2014d) Znaczenie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego w ograniczeniu skutków powodzi błyskawicznych w miastach. In: Ciupa T, Suligowski R (eds) Woda w mieście. IG UJK w Kielcach, Kielce, pp 29–37Google Scholar
 12. Bryndal T (2015a) Local flash floods in Central Europe: a case study of Poland. Norsk Geogr Tidsskrift—Norw J Geogr 69(5):288–298CrossRefGoogle Scholar
 13. Bryndal T (2015b) Obszary predysponowane do wystąpienia gwałtownych wezbrań w Karpatach w kontekście przeciwdziałania ekonomicznym skutkom powodzi błyskawicznych. Ann Univ Paedagog Crac Stud Geogr 9:24–37Google Scholar
 14. Bryndal T (2015c) The river systems in small catchments in the context of the Horton’s and Schumm’s laws—implication for hydrological modelling: the case study of the Polish Carpathians. Quaest Geogr 34(1):85–98CrossRefGoogle Scholar
 15. Bryndal T, Cabaj W, Suligowski R (2010a) Gwałtowne wezbrania potoków Kisielina i Niedźwiedź w czerwcu 2009 r. (Pogórze Wiśnickie). In: Barwiński M (ed) Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp 337–348Google Scholar
 16. Bryndal T, Cabaj W, Suligowski R (2010b) Hydrometeorologiczna interpretacja gwałtownych wezbrań małych cieków w źródłowej części Wielopolki w dniu 25 czerwca 2009 roku. Monogr Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 69:81–91Google Scholar
 17. Bryndal T Cabaj W, Gębica P, Kroczak R (2010c) Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie). In: Ciupa T, Suligowski R (eds) Woda w badaniach geograficznych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, pp 307–319Google Scholar
 18. Burby RJ (2001) Flood insurance and floodplain management: the US experience. Glob Environ Change Part B Environ Hazards 3:111–122CrossRefGoogle Scholar
 19. Cantos JO (2005) Country report—Spain. In: Greiving S, Fleischhauer M, Wanczura S (eds) Report on the European scenario of technological and scientific standards reached in spatial planning versus natural risk management. ARMONIA Project, DortmundGoogle Scholar
 20. D’Haeseleer E, Vanneuville W, Van Eerdenbruch K, Mostaert F (2006) Gebruik van overstromingskaarten voor verschilende watergerelateerde beheers -en beleidsinstrumenten. Water, September–Oktober: 1–5Google Scholar
 21. de Moel H, Aerts JCJH (2008) Flood maps in Europe: a comparative evaluation of methods, availability and application. In: Proceedings of the 4th international symposium on flood defence, vol 28, Toronto, Canada, 6 May 2008, pp 1–11Google Scholar
 22. de Moel H, van Alphen J, Aerts JCJH (2009) Flood maps in Europe—methods, availability and use. Nat Hazards Earth Syst Sci 9:289–301CrossRefGoogle Scholar
 23. DKKV (2004) Flood risk reduction in Germany—lessons learned from the 2002 disaster in the Elbe region. Deutsches Komitee f¨ur Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV), Bonn, p 29eGoogle Scholar
 24. Dubicki A, Gierczak J (2011) Analiza skuteczności wałów przeciwpowodziowych. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 143–158Google Scholar
 25. Dubicki A, Borowicz A, Turzańska-Chrobak B, Gierczak J, Lisowski J (1999a) Rzeczowe i finansowe straty powodziowe. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 175–190Google Scholar
 26. Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) (1999b) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, WarszawaGoogle Scholar
 27. Działek J, Biernacki W (2014) Wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe—ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Prace Stud Geogr 55:25–39Google Scholar
 28. Franczak P, Listwan K (2015) Ryzyko powodziowe w małych zlewniach górskich a sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych zapisane w aktach planistycznych: studium przypadku Makowa Podhalańskiego i Kasinki Małej. In: Liro J, Liro M, Krąż P (eds) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, vol 3. IGiGP UJ, Kraków, pp 45–61Google Scholar
 29. Franczak P, Listwan-Franczak K (2015) Zmiany geomorfologiczne i krajobrazowe zachodzące w małych zlewniach górskich pod wpływem katastrofalnych wezbrań i ich trwałość w krajobrazie. Probl Ekologii Krajobrazu 39:33–44Google Scholar
 30. Franczak P, Listwan-Franczak K (2016a) Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku. Dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna. In: Franczak P, Krąż P, Liro J, Liro M, Listwan-Franczak K (eds) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, vol 4. IGiGP UJ, Kraków, pp 55–84Google Scholar
 31. Franczak P, Listwan-Franczak K (2016b) Występowanie powodzi błyskawicznych w miastach położonych na przedpolu gór na przykładzie Bogatyni (Sudety). In: Hejduk L, Kaznowska E (eds) Hydrologia zlewni zurbanizowanych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, KGW PAN. IMGW-PIB, Warszawa, pp 125–137Google Scholar
 32. Franczak P, Listwan-Franczak K (2017) Akty planistyczne jako źródło informacji o ryzyku powodziowym. In: Działek J, Biernacki J, Konieczny R, Fiedeń Ł, Franczak P, Grzeszna K, Listwan-Franczak K (eds) Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi. IGiGP UJ, Kraków, pp 373–389Google Scholar
 33. Franczak P, Listwan-Franczak K, Działek J, Biernacki W (2016) Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry. Prace Stud Geogr 61(4):25–45Google Scholar
 34. German K (1998) Przebieg wezbrania powodzi 9 lipca 1997 roku w okolicach Żegociny oraz ich skutki krajobrazowe. In: Grela J, Starkel L (eds) Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Materiały z konferencji naukowej w Krakowie 7–9 maja 1998. Kraków, pp 177–183Google Scholar
 35. Głosińska E (2014) Spatial planning in floodplains for implementation by the floods directive in Poland. Geogr Pol 87(1):127–142CrossRefGoogle Scholar
 36. Gorczyca E, Krzemień K (2008) Morfologiczne skutki ekstremalnego zdarzenia opadowego w Tatrach Reglowych w czerwcu 2007 r. Land Anal 8:21–24Google Scholar
 37. Gorczyca E, Wrońska-Wałach D (2008) Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych (Bieszczady). Land Anal 8:25–28Google Scholar
 38. Grocki R, Eliasiewicz R (2001) Zagospodarowanie terenów zalewowych. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, WrocławGoogle Scholar
 39. Hooijer A, Klijn F, Pedroli GBM, Van Os AG (2004) Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins: synopsis of the findings of IRMA-SPONGE. River Res Appl 20:343–357CrossRefGoogle Scholar
 40. Howe J, White I (2004) Like a fish out of water: the relationship between planning and flood risk management in the UK. Plan Pract Res 19(4):415–425CrossRefGoogle Scholar
 41. Høydal ØA, Berg H, Haddeland I, Petterson LE, Voksø A, Øydvin E (2000) Procedures and guidelines for flood inundation maps in Norway. Potsdam, Germany, pp 252–261Google Scholar
 42. Izmaiłow B, Kamykowska M, Krzemień K (2008) Geomorfologiczna rola katastrofalnych wezbrań w transformacji górskiego systemu korytowego na przykładzie Wilszni (Beskid Nicki). In: Izmaiłow B (ed) Przyroda—człowiek—Bóg. IGiGP UJ, Kraków, pp 69–81Google Scholar
 43. Kaźmierczak A, Caven G (2011) Surface water flooding risk to urban communities: analysis of vulnerability, hazard and exposure. Landscape Urban Plan 103(2):185–197CrossRefGoogle Scholar
 44. Kitowski K (2010) Dyrektywa powodziowa a prewencyjne planowanie przestrzenne. Prz Komunalny 7:48–51Google Scholar
 45. Konieczny R, Siudak M, Bogdańska-Warmuz M, Madej P, Walczykiewicz T (2012) Opracowanie systemu zapobiegania i sposoby ograniczania skutków powodzi oraz zasad funkcjonowania systemu ostrzeżeń. In: Lorenc H (ed) Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, t. 3: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo kraju. IMGW-BIP, Warszawa, pp 281–303Google Scholar
 46. Konieczny R, Działek J, Siudak M, Biernacki W (2016) Działania właścicieli domów dla ograniczenia skutków powodzi oraz ich motywacje. In: Walczykiewicz T (ed) Problemy planowania w gospodarce wodnej i oceny stanu hydromorfologicznego rzek. IMGW-PIB, Warszawa, pp 171–189Google Scholar
 47. Konieczny R, Kundzewicz ZW, Siudak M, Działek J, Biernacki W (2017) Education and information as a basis for flood risk management—practical issues. In: Tyszka T, Zielonka P (eds) Large risk with low probabilities: perceptions and willingness to take preventive measures against flooding. IWA Publishing, London, pp 177–201Google Scholar
 48. Krieger K (2013) The limits and variety of risk-based governance: the case of flood management in Germany and England. Regul Gov 7:236–257CrossRefGoogle Scholar
 49. Kron W (2012) Changing flood risk a reinsurance’s viewpoint. In: Kundzewicz ZW (ed) Changes in flood risk in Europe, vol 10. SCS Press, IAHS Special Publication, Wallingford, Oxfordshire, pp 459–477Google Scholar
 50. Kurczyński Z (2012) Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa. Arch Fotogrametrii Kartogr Teledetekcji 23:209–217Google Scholar
 51. Lachowska E (2016) Zmiany zagospodarowania obszarów zalewowych i ich wpływ na poziom ryzyka powodziowego w miastach nadodrzańskich w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, PoznańGoogle Scholar
 52. Lorenc H, Cebulak E, Głowacki B, Kowalewski M (2012) Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski. In: Lorenc H (ed) Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, t. 3: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo kraju. IMGW–BIP, Warszawa, pp 7–32Google Scholar
 53. Łyp P (2005) Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast. Poradnik dla urbanistów. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, WarszawaGoogle Scholar
 54. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (2015) http://www.isok.gov.pl/pl/mapy–zagrozenia–powodziowego–i–mapy–ryzyka–powodziowego (5.12.2015)
 55. Merz B, Kundzewicz ZW, Delgado J, Hundecha Y, Kreibich H (2012) Detection and attribution of changes in flood hazard and risk. In: Kundzewicz ZW (ed) Changes in flood risk in Europe, vol 10. SCS Press, IAHS Special Publication, Wallingford, Oxfordshire, pp 435–458CrossRefGoogle Scholar
 56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta TuchówII etap zmiany z 29 stycznia 2014 r. (2014) http://sip.tuchow.pl/konfiguracja/dok/mpzp_20140129.pdf (5.12.2015)
 57. Monz BE, Grunfest E (2002) Flash flood mitigation: recommendations for research and applications. Nat Hazards 4:15–22CrossRefGoogle Scholar
 58. Neuvel JMM, van der Knaap W (2010) A spatial planning perspective for measures concerning flood risk management. Int J Water Resour Dev 26(2):283–296CrossRefGoogle Scholar
 59. Ozga-Zielińska M, Kupczyk E, Ozga-Zieliński B, Suligowski R, Niedbała J, Brzeziński J (2003) Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego. Materiały Badawcze IMGW. Hydrol Oceanol 29Google Scholar
 60. Petrow T, Thieken AH, Kreibich H, Bahlburg CH, Merz B (2006) Improvements on flood alleviation in Germany: lessons learned from the Elbe flood in August 2002. Environ Manage 38:717–732CrossRefGoogle Scholar
 61. Pottier N, Penning-Rowsell E, Tunstall S, Hubert G (2005) Land use and flood protection: contrasting approaches and outcomes in France and in England and Wales. Appl Geogr 25(1):1–27CrossRefGoogle Scholar
 62. Ran J, Nedovic-Budic Z (2016) Integrating spatial planning and flood risk management: a new conceptual framework for the spatially integrated policy infrastructure. Comput Environ Urban Syst 57(2016):68–79CrossRefGoogle Scholar
 63. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (2011) http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna–ocena–ryzyka–powodziowego.html (2.12.2015)
 64. Richert E, Bianchin S, Hellmeier H, Merta M, Seidler C (2011) A method for linking results from an evaluation of land use scenarios from the viewpoint of flood prevention and nature conservation. Landscape Urban Plan 103(2):118–128CrossRefGoogle Scholar
 65. Ristic R, Kostadinov S, Abolmasov B, Dragicevic S, Trivan G, Radic B, Trifunovic M, Radosavljevic Z (2012) Torrential floods and town and country planning in Serbia. Nat Hazards Earth Syst Sci 12(1):23–35CrossRefGoogle Scholar
 66. Romanowicz RJ, Nachlik E, Januchta-Szostak A, Starkel L, Kundzewicz ZW, Byczkowski A, Kowalczak P, Żelaziński J, Radczuk L, Kowalik P, Szamałek K (2014) Zagrożenia związane z nadmiarem wody. Nauka 1:123–148Google Scholar
 67. Roos A, Van der Geer I (2008) New approaches for flood risk management in the Netherlands. In: Proceedings of the 4th international symposium on flood defence, Toronto, Canada, 6–8 May 2008Google Scholar
 68. Ryłko A (2006) Zagrożenie powodzią w planowaniu przestrzennym, Przestrzeń. Magazyn planowania przestrzennego, 19, 5Google Scholar
 69. Ryłko A (2010) Proces uzgadniania dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego—gromadzenie informacji o obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią. In: Więzik K (ed) Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych. Wyd. Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała, pp 177–190Google Scholar
 70. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia z 30 października 2014 r. (2014) http://bip.bogatynia.pl/?a=6728 (27.12.2015)
 71. Tunstall SM, Johnson CL, Pennning Rowsell EC (2004) Flood hazard management in England and Wales: from land, drainage to flood risk management. In: Proceedings of the world congress on natural disaster mitigation, New Delhi, India, 19 Feb 2004, pp 447–454Google Scholar
 72. van Alphen J, Passchier R (2007) Atlas of flood maps, examples from 19 European countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The Hague, Netherlands. Prepared for EXCIMAP, available at: http://ec.europa.eu/environment/water/floodrisk/floodatlas/index.htm
 73. van Alphen J, van Beek E (2006) From flood defence to flood management—prerequisites for sustainable flood management. In: van Alphen J, van Beek E, Taal M (eds) Floods, from defence to management. Taylor & Francis Group, LondonGoogle Scholar
 74. van Alphen J, Martini F, Loat R, Slomp R, Passchier R (2008) Flood risk mapping in Europe, experiences and best practices. In: Proceedings of the 4th international symposium on flood defence, vol 150, Toronto, Canada, 6 May 2008, pp 1–8Google Scholar
 75. van Heezik A (2008) Battle over the rivers: two hundred years of river policy in the Netherlands. Van Heezik Beleidsresearch in association with the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The HagueGoogle Scholar
 76. Vis M, Klijn F, De Bruijn KM, van Buuren M (2003) Resilience strategies for flood risk management in the Netherlands. Int J River Basin Manag 1:33–39CrossRefGoogle Scholar
 77. Wheater H, Evans E (2009) Land use, water management and future flood risk. Land Use Policy 26(10):S251–S262CrossRefGoogle Scholar
 78. White I, Richards J (2007) Planning policy and flood risk: the translation of national guidance into local policy. Plan Pract Res 22(4):513–534CrossRefGoogle Scholar
 79. Witkowski K, Franczak P (2016) Gwałtowne wezbranie spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Zygodówka (Pogórze Wielickie) w 2014 roku. In: Franczak P, Krąż P, Liro J, Liro M, Listwan-Franczak K (eds) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, vol 4. IGiGP UJ, Kraków, pp 309–327Google Scholar
 80. Wołoszyn E (2006) Oddziaływanie powodzi na środowisko. In: Bednarczyk S, Jarzębińska T, Mackiewicz S, Wołoszyn E (eds) Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. KZGW, GdańskGoogle Scholar
 81. Wynn P (2005) Development control and flood risk: analysis of local planning authority and developer approaches to PPG25. Plan Pract Res 20(3):241–261CrossRefGoogle Scholar
 82. Zagrożenia okresowo występujące w Polsce (2010) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa. http://rcb.gov.pl/wp–content/uploads/2011/02/zagr_okres1.pdf (12.12.2016)
 83. Zaleski J (2011) Odra w kontekście sytuacji zagrożenia powodziowego i awarii budowlanych. In: XXV Konferencja Naukowo-Techniczna “Awarie Budowlane 2011”, Międzyzdroje, 24–27 maja 2011, pp 321–334. http://www.awarie.zut.edu.pl/files/ab2011/referaty/T1_02_Powodzie_w_Polsce_zniszczenia_i_profilaktyka/07_Zaleski_J_Odra_w_kontekscie_sytuacji_zagrozenia_powodziowego_i_awarii_budowlanych.pdf (27.12.2015)
 84. Żelaziński J (2007) Rola map terenów zalewowych w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej. In: Nieznański P (ed) Bezpieczna granica nad Odrą. WWF Polska, WrocławGoogle Scholar
 85. Żelaziński J (2011) Nauczmy się żyć z powodziami. Let’s learn to live with flooding. Infos, Biuro Analiz Sejmowych 2:1–4Google Scholar
 86. Zimmerman M, Pozzi A, Stoessel F (2005) Vademecum—hazard maps and related instruments, the Swiss system and its application abroad. PLANAT, Bern, Switzerland. Available at: http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25123

Copyright information

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Jarosław Działek
  • 1
  Email author
 • Wojciech Biernacki
  • 2
 • Roman Konieczny
  • 3
 • Łukasz Fiedeń
  • 1
 • Paweł Franczak
  • 1
 • Karolina Grzeszna
  • 4
 • Karolina Listwan-Franczak
  • 1
 1. 1.Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Geography and GeologyJagiellonian UniversityKrakówPoland
 2. 2.Faculty of Tourism and LeisureUniversity of Physical Education in KrakowKrakówPoland
 3. 3.Institute of Meteorology and Water ManagementNational Research InstituteKrakówPoland
 4. 4.Independent ResearcherKrakówPoland

Personalised recommendations