Advertisement

The Course of Floods in the Study Areas and Their Consequences

 • Jarosław DziałekEmail author
 • Wojciech Biernacki
 • Roman Konieczny
 • Łukasz Fiedeń
 • Paweł Franczak
 • Karolina Grzeszna
 • Karolina Listwan-Franczak
Chapter
 • 171 Downloads
Part of the SpringerBriefs in Geography book series (BRIEFSGEOGRAPHY)

Abstract

Nearly every year, southern Poland experiences raised river water levels, and years with several such occurrences within a single season are not rare. Against the background of Poland as a whole, southern Poland is exposed to the greatest flood risk (Maciejewski 2000). The rivers in the Carpathian Mountains and the Sudety Mountains are characterised by the highest flood potential index (Stachý et al. 1996; Bartnik and Jokiel 2007, 2008, 2012). In addition, towns located, in particular, along the Vistula River and its tributaries within the Sandomierz Basin are characterised by a high level of housing development in the flood hazard zone. Locally, such areas account for more than 20% of the areas of municipalities (Magnuszewski and Porczek 2015).

References

 1. Bartnik A, Jokiel P (2007) Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich. Gospodarka Wodna 1:28–32Google Scholar
 2. Bartnik A, Jokiel P (2008) Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli północnej. Prz Geogr 80(3):343–365Google Scholar
 3. Bartnik A, Jokiel P (2012) Indeksy powodziowości (Françou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na Nizinach, w przekroju wieloletnim. Gospodarka Wodna 5:204–208Google Scholar
 4. Bogatynia po powodzi. Liczby i zestawienia (2011) Niepublikowany materiał udostępniony przez Urząd Miasta i Gminy w BogatyniGoogle Scholar
 5. Bryndal T (2014) Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich—wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym. Ann Univ Paedagog Crac Stud Geogr 7(170):69–80Google Scholar
 6. Bryndal T, Cabaj W, Gębica P, Kroczak R (2010) Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie). In: Ciupa T, Suligowski R (eds) Woda w badaniach geograficznych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, pp 307–319Google Scholar
 7. Bryndal T, Franczak P, Kroczak R, Cabaj W, Kołodziej A (2017) The impact of extreme rainfall and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland). Nat Hazards 88(1):95–120CrossRefGoogle Scholar
 8. Cebulak E, Kilar P, Milanówka D, Mizera M, Pryc R (2012) Wysokość, natężenie i przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Walczykiewicz T (eds) Dorzecze Wisły: monografia powodzi maj–czerwiec 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 27–41Google Scholar
 9. Cebulska M, Szczepanek R, Twardosz R (2013) Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952–1981). PK w Krakowie, IGiGP UJ, KrakówGoogle Scholar
 10. Dorzecze Odry. Powódź 1997 (1999) Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław. www.mkoo.pl/download.php?fid=3918&lang=PL (5.10.2016)
 11. Drezińska B (2012a) Przebieg fali powodziowej na Górnej Wiśle i jej dopływach. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Walczykiewicz T (eds) Dorzecze Wisły: monografia powodzi maj–czerwiec 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 51–62Google Scholar
 12. Drezińska B (2012b) Ocena rozmiaru powodzi w zlewni Górnej Wisły na tle powodzi historycznych. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Walczykiewicz T (eds) Dorzecze Wisły: monografia powodzi maj–czerwiec 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 63–71Google Scholar
 13. Dubicki A (1999) Przebieg powodzi w dorzeczu górnej i środkowej Odry. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 61–81Google Scholar
 14. Dubicki A, Malinowska-Małek J (1999) Wysokość, natężenie i przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 23–43Google Scholar
 15. Dubicki A, Borowicz A, Turzańska-Chrobak B, Gierczak J, Lisowski J (1999a) Rzeczowe i finansowe straty powodziowe. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 175–190Google Scholar
 16. Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) (1999b) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, WarszawaGoogle Scholar
 17. Egler R (2003) System ochrony przeciwpowodziowej kraju, cz. 1. Gospodarka Wodna 4:143–148Google Scholar
 18. Franczak P (2013) Pamięć o katastrofalnych powodziach zapisana w lokalnych legendach. Płaj 47:179–184Google Scholar
 19. Franczak P (2015) Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki ekstremalnego opadu w maju 2014 roku w zlewni Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 70(2):63–81Google Scholar
 20. Franczak P, Listwan K (2015) Ryzyko powodziowe w małych zlewniach górskich a sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych zapisane w aktach planistycznych: studium przypadku Makowa Podhalańskiego i Kasinki Małej. In: Liro J, Liro M, Krąż P (eds) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, vol 3. IGiGP UJ, Kraków, pp 45–61Google Scholar
 21. Franczak P, Listwan-Franczak K (2016) Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku. Dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna. In: Franczak P, Krąż P, Liro J, Liro M, Listwan-Franczak K (eds) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, vol 4. IGiGP UJ, Kraków, pp 55–84Google Scholar
 22. Jakóbik K (2011) Powódź w województwie małopolskim w 2010 roku. Urząd Statystyczny w Krakowie, Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, KrakówGoogle Scholar
 23. Klejnowski R (2012a) Komentarz synoptyka z dnia 4 lipca 2012 r. http://weather.icm.edu.pl/komentarze/index1.php?date=2012-07-04 (10.10.2016)
 24. Klejnowski R (2012b) Komentarz synoptyka z dnia 5 lipca 2012 r. http://weather.icm.edu.pl/komentarze/index1.php?date=2012-07-05 (10.10.2016)
 25. Kundzewicz ZW, Matczak P (2010) Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi. Nauka 4:77–86Google Scholar
 26. Lach J (2002) Przyrodnicze i gospodarcze skutki powodzi w lipcu 2001 roku na Sądecczyźnie. Rocznik Sądecki 30:102–124Google Scholar
 27. Lach J, Lewik P (2002) Powódź w lipcu 2001 na Sądecczyźnie i jej skutki. In: Górka Z, Jelonek A (eds) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. IGiGP UJ, Kraków, pp 199–204Google Scholar
 28. Lipińska EJ (ed) (2011) Powódź 2010—przyczyny i skutki. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów. http://www.wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/inne-publikacje/powodz-2010-przyczyny-i-skutki/ (10.06.2016)
 29. Maciejewski M (ed) (2000) Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego. OKI RZGW, KrakówGoogle Scholar
 30. Maciejewski W, Ostojski MS, Tokarczyk T (eds) (2011) Monografia powodzi 2010. Dorzecze Odry. IMGW-PIB, WarszawaGoogle Scholar
 31. Magnuszewski A, Porczek M (2015) Wskaźnik potencjału powodziowego i względna ekspozycja na niebezpieczeństwo powodziowe gmin w Polsce. Prace Stud Geogr 57:55–65Google Scholar
 32. Müller U, Walther P (2014) Das Neisse-Hochwasser 2010—Analyse und Konsequenzen. In: Heimerl S, Meyer H (eds) Vorsorgener und nachsorgender Hochwasserschutz. Ausgewählte Beiträge aus der Fachzeitschrift Wasserwirtschaft. Springer-Verlag, pp 12–18Google Scholar
 33. Nachlik E, Kundzewicz ZW (2016) History of floods on the Upper Vistula. In: Kundzewicz ZW, Stoffel M, Niedźwiedź T, Wyżga B (eds) Flood risk in the Upper Vistula Basin. Springer, pp 279–292Google Scholar
 34. Olędzki R (2009) Komentarz synoptyka z dnia 24 czerwca 2009 r. http://weather.icm.edu.pl/komentarze/index1.php?date=2009-06-24 (10.10.2016)
 35. Olędzki R (2012a) Komentarz synoptyka z dnia 2 lipca 2012 r. http://weather.icm.edu.pl/komentarze/index1.php?date=2012-07-02 (10.10.2016)
 36. Olędzki R (2012b) Komentarz synoptyka z dnia 3 lipca 2012 r. http://weather.icm.edu.pl/komentarze/index1.php?date=2012-07-03 (10.10.2016)
 37. Olszowicz A, Salamonik S, Słomska A (1999) Interpretacja synoptyczna sytuacji meteorologicznej. In: Dubicki A, Słota H, Zieliński J (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa, pp 13–22Google Scholar
 38. Pociask-Karteczka J, Żychowski J (2014) Powodzie błyskawiczne (flash floods)—przyczyny i przebieg. In: Ciupa T, Sulikowski R (eds) Woda w mieście. IG UJK, Kielce, pp 213–226Google Scholar
 39. Powódź stulecia (2010) Wiadomości Brzosteckie 6(158):8–9Google Scholar
 40. Powódź w Bogatyni. Tragiczne obrazy, żywe wspomnienia (2012) Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, BogatyniaGoogle Scholar
 41. Powódź w gminie Czarna (2009) OSP Czarna. http://www.ospczarna.pl/aktualnosci/powodz-w-gminie-czarna/ (8.08.2016)
 42. Program Odbudowa 2001 (2003) Polaka Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. https://poig.parp.gov.pl/files/74/81/88/odbudowa2001.pdf (10.10.2016)
 43. Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 (2010) UM Krakowa, Kraków. https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=76413&wer=0&new=t&mode=shw (3.07.2016)
 44. Raport z przebiegu powodzi w 2010 roku (2011) Niepublikowany materiał udostępniony przez Urząd Miejski w BieruniuGoogle Scholar
 45. Rybak T (2011) Informacja o klęsce powodzi w 2010 roku. In: Raport o stanie środowiska w 2010 roku. WIOŚ Rzeszów, Rzeszów, pp 149–157Google Scholar
 46. Salata R, Sondaj L, Wojciechowski M (2012) Ocena aktualnego stanu zabezpieczenia KWB Turów w aspekcie zdarzeń powodziowych zaistniałych w sierpniu 2010 roku. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarowania Surowcami Mineralnymi Ener PAN 82:157–172Google Scholar
 47. Śmiech A (2012) Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w zlewni Górnej Wisły. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Walczykiewicz T (eds) Dorzecze Wisły: monografia powodzi maj–czerwiec 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 47–50Google Scholar
 48. Sondaj L, Milkowski D, Wojciechowski M (2011) Zagadnienia ochrony i dostępu do zasobów węgla brunatnego w złożu Turów w aspekcie zdarzeń powodziowych zaistniałych w sierpniu 2010. Górnictwo Geoinżynieria 35(3):331–342Google Scholar
 49. Sprawozdanieopis “Powódź w Gminie Szczucin” (b.d.) Niepublikowany materiał udostępniony przez Urząd Miasta i Gminy SzczucinGoogle Scholar
 50. Sprawozdanie dotyczące prowadzonej bezpośredniej ochrony przed powodzią w dniach 7 sierpnia1 września 2010 r. (b.d.) Niepublikowany materiał udostępniony przez Urząd Miasta i Gminy w BogatyniGoogle Scholar
 51. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w czasie akcji powodziowej w okresie od 19.05.2010 r. do 24.06.2010 r. (2010) Urząd Miasta Tarnobrzega, TarnobrzegGoogle Scholar
 52. Stachý J, Fal B, Dobczyńska I, Hołdakowska J (1996) Wezbrania rzek polskich w latach 1951–1990. Materiały Badawcze IMGW Ser Hydrol Oceanol 20:79Google Scholar
 53. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiegorealizacja zadań służbowych w roku 2010 (2011) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, TarnobrzegGoogle Scholar
 54. Tokarczyk T (2011) Przyczyny i skutki powodzi 2010 w zlewni Nysy Łużyckiej. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Tokarczyk T (eds) Dorzecze Odry: monografia powodzi 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 75–86Google Scholar
 55. Tomica L, Żuławska D (2002) Wykorzystanie analiz przestrzennych do oceny skutków powodzi. http://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/PraceMagisterskie/WebHome/PD_D_Zulawska_L_Tomica_2002.pdf (2.08.2014)
 56. Trybała K, Przywarska R (2004) Program ochrony środowiska dla powiatu suskiego na lata 2004–2007 wraz z perspektywą do 2011 roku. GliwiceGoogle Scholar
 57. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w Polscewpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (2013) http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/Komisja_wspolna.pdf (21.11.2016)
 58. Wiejaczka Ł, Bochenek W (2013) Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy. Prace Geogr 132:27–38Google Scholar
 59. Wojewódzki raport z akcji przeciwpowodziowych sierpieńwrzesień 2010 (2010) Dolnośląski Urząd Wojewódzki, WrocławGoogle Scholar
 60. Wspólny polsko-niemiecko-czeski raport dot. zdarzenia powodziowego w dniu 7–10 sierpnia 2010 na rzece Nysie Łużyckiej jako element wstępnej oceny ryzyka powodziowego zgodnie z art. 4 Dyrektywy Powodziowej (2007/60/EG) (2010) http://umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/downloand/06-12-10_LN_pol.pdf (22.08.2016)
 61. Wystąpienie pokontrolne (MOPS w Bieruniu) LKA-4101-02-02/2011/P/11/176 (2011) Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w KatowicachGoogle Scholar
 62. Wystąpienie pokontrolne (Urząd Miasta i Gminy Szczucin) P/13/077 LKR4101-02-03/2013 (2013) Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w KrakowieGoogle Scholar
 63. Wystąpienie pokontrolne (Urząd Miasta Tarnobrzega) P/15/097 LRZ.410.004.05.2015 (2015) Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w RzeszowieGoogle Scholar
 64. Wystąpienie pokontrolne (Urząd Miejski w Brzostku) P/13/077 LRZ-4101-04-01/2013 (2013) Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w RzeszowieGoogle Scholar
 65. Wystąpienie pokontrolne (Urząd Miejski w Pilźnie) P/15/097 LRZ.410.004.13.2015 (2015) Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w RzeszowieGoogle Scholar
 66. Zawiślak T, Adamczyk Z, Bąkowski R (2012) Synoptyczne uwarunkowania powodzi. In: Maciejewski M, Ostojski MS, Walczykiewicz T (eds) Dorzecze Wisły: monografia powodzi maj–czerwiec 2010. IMGW-BIP, Warszawa, pp 13–26Google Scholar

Copyright information

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Jarosław Działek
  • 1
  Email author
 • Wojciech Biernacki
  • 2
 • Roman Konieczny
  • 3
 • Łukasz Fiedeń
  • 1
 • Paweł Franczak
  • 1
 • Karolina Grzeszna
  • 4
 • Karolina Listwan-Franczak
  • 1
 1. 1.Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Geography and GeologyJagiellonian UniversityKrakówPoland
 2. 2.Faculty of Tourism and LeisureUniversity of Physical Education in KrakowKrakówPoland
 3. 3.Institute of Meteorology and Water ManagementNational Research InstituteKrakówPoland
 4. 4.Independent ResearcherKrakówPoland

Personalised recommendations