Advertisement

Experimental Verification of the Proposed Methods of Determination of the Valve Inner Authority, Pre-setting and the Closing Plug Geometry

 • Damian Piotr MuniakEmail author
Chapter
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 187)

Abstract

This chapter presents the results of an experimental analysis of the computational algorithms concerning the proposed methods of determination of the valve authority, pre-setting and the valve plug geometry.

References

 1. 1.
  Catalogue information of DanfossGoogle Scholar
 2. 2.
  Kołodziejczyk, W.: Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych (Control armature in hydronic heating systems). Arkady, Warszawa (1985)Google Scholar
 3. 3.
  Kołodziejczyk W.: Zmodernizowana konstrukcja zaworu grzejnikowego z podwójną regulacją (Modernized radiator valve structure with double regulation), District Heatin, Heating, Vemtilation, (3), 10/1971, pp. 298–303Google Scholar
 4. 4.
  Lehrner R.: Entwicklugsstand bei heizungsarmaturen, Sanitär+Heizugstechnik, t.4, /1969, 2/1969Google Scholar
 5. 5.
  Mielnicki J.S.: Możliwości regulacji wstępnej i eksploatacyjnej za pomocą zaworów grzejnikowych (Possibility of preliminary and exploitation regulation by means of radiator valves), District Heatin, Heating, Vemtilation, (1), 3/1969, pp. 73–80Google Scholar
 6. 6.
  Pyrkov, V.: Gidrawliczeskoje regulirowanije sistem otoplenija i ochłażdjenija. Teorija i praktika, Danfoss, Kijów (2005)Google Scholar
 7. 7.
  Pyrkov V.: Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia. Teoria i praktyka (Hydraulic regulation of heating and cooling systems. Theory and practice), Systherm Serwis, Poznań 2007Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Thermal Power EngineeringCracow University of TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations