Advertisement

Pressure Losses in the Heating Installation Pipework and Hydraulic Resistance

 • Damian Piotr MuniakEmail author
Chapter
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 187)

Abstract

The flow of the medium through the pipework is affected by pressure losses. The loss concerns static pressure and consequently—total pressure. Dynamic pressure in a given section of the pipework with a constant cross-section, being the effect of the medium velocity and density, is unchanged because the two parameters remain constant if the water flowing in the system is in the liquid state. The considerations presented in this chapter concern the water flow through circular ducts with diameters smaller than those of what is referred to as mini-channels, for which some equations of classical fluid mechanics are not valid.

References

 1. 1.
  Amanowicz, Ł., Wojtkowiak J.: Badania eksperymentalne wpływu zmiany sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową-część 1: Równomierność rozpływu (Experimental investigations concerning influence of supply system of ground earth-to-air pipe-type heat exchangers on its flow characteristics. Part 1. Flow uniformity). District Heating Heating Vent. 41(6), 208–212 (2010)Google Scholar
 2. 2.
  Amanowicz, Ł., Wojtkowiak, J.: Badania eksperymentalne wpływu zmiany sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową-część 2: Straty ciśnienia (Experimental investigations concerning influence of supply system of ground earth- to-air pipe-type heat exchanger on its flow characteristics. Part 2. Pressure losses). District Heating Heating Vent. 41(7–8), 263–266 (2010)Google Scholar
 3. 3.
  Amanowicz, Ł., Wojtkowiak, J.: Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni (Pressure losses in ground earth-to-air multi-pipe heat exchangers with connection angle of 45°). District Heating Heating Vent. 41(12), 451–454 (2010)Google Scholar
 4. 4.
  Catalogue information of Herz (on-line version, http://www.herz.com.pl)
 5. 5.
  Catalogue information of Kisan (on-line version, http://www.kisan.pl)
 6. 6.
  Cross, H.: Analysis of Flow in Networks of Conduits or Conductors. Engineering Experiment Station, Bulletin No. 286 (1936)Google Scholar
 7. 7.
  Früh, K.H: Berechnung des durchflusses In regelventilen mit hilfe des “kv-Koeffizienten”. Regelungstechnik 5(9) (1957)Google Scholar
 8. 8.
  Górecki, A., Fedorczyk, Z., Płachta, J., Płuciennik, M., Rutkiewicz, A., Stefański, W., Zimmer, J.: Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe, na paliwo gazowe, wykonane z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania (Water, Heating and Gas Installations, for Gaseous Fuel, Made of Copper Pipes. Application and Design Guidelines). Biblioteka Polskiego Centrum Promocji Miedzi (wydanie elektroniczne/electronic issue) (2009)Google Scholar
 9. 9.
  Hodge, B.K., Taylor Robert, P.: Analysis and Design of Energy Systems, 3rd edn. Prentice Hall (1999)Google Scholar
 10. 10.
  Jeżowiecka-Kabsch, K., Szewczyk, H.: Mechanika płynów (Fluid Mechanics). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2001)Google Scholar
 11. 11.
  Koczyk, H. (ed.): Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja (Practical Heating. Design, Installation, Operation). SYSTHERM SERWIS, Poznań (2015)Google Scholar
 12. 12.
  Kogut, K., Bytnar, K.: Obliczanie sieci gazowych (Calculation of Gas Pipeworks). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (2007)Google Scholar
 13. 13.
  Kołodziejczyk, W.: Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych (Control Armature in Hydronic Heating Systems). Arkady, Warszawa (1985)Google Scholar
 14. 14.
  Kopp, L.: Die Wasserheizung. Springer, Berlin (1958)CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Książyński, K.W.: Hydraulika. Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie (available on line: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=524581) Hydraulics. List of Concepts and Formulae Used in Construction, Kraków (2008)
 16. 16.
  Lopes, A.M.G.: Implementation of the hardy-cross method for the solution of piping networks. Comput. Appl. Eng. Educ. 12(2), 117–125 (2004)CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Muniak, D.: Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. Dobór, konstrukcja i charakterystyki cieplne. Radiators in Hydronic Heating Installations. (Structure, Selection and Thermal Characteristics). WNT/PWN, Warszawa (2015)Google Scholar
 18. 18.
  Muniak, D.: Radiators in Hydronic Heating Installations. (Structure, Selection and Thermal Characteristics). Springer, Berlin (2017)CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Polish Standard PN-76/M-34034: Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia (Pipelines. Principles of Calculation of Pressure Losses)Google Scholar
 20. 20.
  Polish Standard PN-79/M-42063: Zawory regulacyjne. Normy i określenia (Regulation Valves. Standards and Definitions)Google Scholar
 21. 21.
  Rennels, D.C., Hudson, H.M.: Pipe Flow—A Practical and Comprehensive Guide. Wiley, New Jersey (2012)CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Roos, H.: Hydraulik der Wasserheizung, wydanie 3. Oldenbourg Verlag GmbH, Monachium (1995)Google Scholar
 23. 23.
  Roos, H.: Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego (Hydraulic Issues in Water Heating Installations). PNT CIBET, Warszawa (1997)Google Scholar
 24. 24.
  Turkiewicz, K., Warchoł, E.: Ogrzewnictwo: pomoce do ćwiczeń (Heating: Exercise Aids). Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice (1982)Google Scholar
 25. 25.
  Walden, H.: Mechanika Płynów (Fluid Mechanics). Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa (1991)Google Scholar
 26. 26.
  Weinerowska, K. (ed.): Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki (Laboratory of Fluid Mechanics and Hydraulics). Politechnika Gdańska, Gdańsk (2004)Google Scholar
 27. 27.
  Word Wide Web site: http://instalacje.gep.com.pl/

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Thermal Power EngineeringCracow University of TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations