Advertisement

Extra Virgin Olive Oil and Table Olives from Slovenian Istria

 • Milena Bučar-Miklavčič
 • Bojan Butinar
 • Vasilij Valenčič
 • Erika Bešter
 • Mojca Korošec
 • Terezija Golob
 • Sonja Smole Možina
Chapter
Part of the Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain book series (ISEKI-Food, volume 10)

Abstract

Olive oil production has a long tradition in Slovenian Istria, and extra virgin olive oil from the region with protected designation of origin (EDOOSI ZOP) is the first Slovenian agricultural product to be registered at the European level, while table olives from Slovenian Istria avail of a protected designation of origin at national level. EDOOSI ZOP has been produced from different olive varieties or from a single olive variety grown in the area of Slovenian Istria. The blended olive oil is characterised by a specially bitter and piquant taste resulting from the fact that it contains at least 30 % of ‘Istrska belica’ olives. In Slovenian Istria, table olives are usually processed using the traditional production technology that involves initial debittering in water for 10–20 days, which is replaced every 2 days, and fermentation in a brine solution. The table olives produced are lightly sour, bitter and salty and are characterised by a good separation between flesh and stone. The flesh of ‘Štorta’ table olives, a variety that is very popular among consumers, easily detaches from the stone.

Keywords

Fermentation Quality Sensory properties 

References

 1. Arroyo López FN, Querol A, Bautista-Gallego J, Garrido- Fernández A (2008) Role of yeasts in table olive production. Int J Food Microbiol 128:189–196CrossRefGoogle Scholar
 2. Bandelj Mavsar D, Bučar-Miklavčič M, Podgornik M, Valenčič V, Raffin G, Mihelič R, Režek Donev N (2008) Pregled stanja oljkarstva in možnosti širjenja oljčnikov v Slovenski Istri. In: Bandelj Mavsar D, Bučar-Miklavčič M, Obid A (eds) Sonaravno ravnanje z ostanki predelave oljk, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, pp 11–26Google Scholar
 3. Bučar-Miklavčič M Dujc V, Hlaj A (2004) Specifikacija za ‘Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre’ z zaščiteno označbo porekla. http://www.mkgp.gov.si. Accessed 2015
 4. Commission of the European Communities (2002) Commission Regulation (EC) No. 1019/2002 of 13 June 2002 on marketing standards for olive oil. Official J Eur Communities L155:27–31Google Scholar
 5. Commission of the European Communities (2007) Commission Regulation No. 148/2007 of 15 February 2007 registering certain names in the Register of protected designation of origin and protected geographical indications …—Ekstra deviško oljčno olje Slovenske istre (PDO). Off J Eur Union L46:14–17Google Scholar
 6. Council of the European Union (2006) Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. Off J Eur Union L93:12–25Google Scholar
 7. Darovec D (1998) Proizvodnja oljčnega olja kot osrednja gospodarska panoga slovenske Istre v preteklosti. In: Glasnik ZRS Koper, vol 3 (5), pp 36–49Google Scholar
 8. Deržek P, Dujc V, Valenčič V, Bučar-Miklavčič M, Butinar B (2008) Specifikacija za ‘Namizne oljke Slovenske Istre’ z zaščiteno označbo porekla. http://www.mkgp.gov.si. Accessed 2015
 9. Hugues C (1999) Maslinarstvo Istre/Elaiografia Istriana. Miljkovič I. (ur.). Zagreb, CeresGoogle Scholar
 10. Valenčič V, Bandelj Mavsar D, Bučar-Miklavčič M, Butinar B, čadež N, Golob T, Raspor P, Smole Možina S (2010) The impact of production technology on the growth of indigenous microflora and quality of table olives from Slovenian Istria. Food Technol Biotechnol 48(3):404–410Google Scholar
 11. Vesel V (2006) “Sorte oljk v Slovenski Istri”. 1. mednarodni simpozij o avtohtonih oljkah, PortorožGoogle Scholar
 12. Vesel V, Valenčič V, Jančar M, čalija D, Butinar B, Bučar-Miklavčič M (2009) Oljka—živilo, zdravilo, lepotilo. Kmečki glas, Ljubljana, p 141Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2016

Authors and Affiliations

 • Milena Bučar-Miklavčič
  • 1
  • 2
  • 3
 • Bojan Butinar
  • 2
 • Vasilij Valenčič
  • 2
 • Erika Bešter
  • 2
 • Mojca Korošec
  • 4
 • Terezija Golob
  • 4
 • Sonja Smole Možina
  • 4
 1. 1.LABS LLC, Institute for Ecology, Olive Oil and ControlIzolaSlovenia
 2. 2.Science and Research Centre of KoperUniversity of PrimorskaKoperSlovenia
 3. 3.Faculty of Health ScienceUniversity of PrimorskaIzolaSlovenia
 4. 4.Department of Food Science and Technology, Biotechnical FacultyUniversity of LjubljanaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations